Search
Marti 7 Iulie 2020
  • :
  • :

ANCOM: Modificări ale legislației secundare

ANCOM-logoAutoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a finalizat, în cadrul Consiliului Consultativ, două decizii referitoare la resursele de numerotație și la resursele tehnice: o decizie privind modificarea și completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotație și resurselor tehnice utilizate pentru furnizarea serviciilor de telefonie/comunicații și o decizie privind utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS.

Modificările și completările vizează Planul Național de Numerotație (PNN), procedura de solicitare și emitere a licenței de utilizare a resurselor de numerotație, respectiv procedura de alocare și utilizare a unor resurse tehnice de numerotație, precum și condițiile de utilizare a numerelor naționale scurte de forma 19vx(y)  sau 118(xyz).

Referitor la PNN, a fost reglementată situația numerelor naționale scurte interne, destinate furnizării serviciilor interne de rețea (ca de exemplu relații cu clienții) și serviciilor cu valoare adăugată, numere ce au forma 12vx(y), 13vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 17vx(y), 18vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88vx, 96vx(y) – 99vx(y). De asemenea, ca urmare a dezvoltării serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile, ANCOM deschide un nou domeniu de numerotație pentru servicii mobile, astfel că numerele ce încep cu 06 vor putea fi în viitor alocate furnizorilor de servicii de comunicații electronice la puncte mobile.

Odată cu intrarea în vigoare a noii decizii agreate cu industria, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor avea și ei posibilitatea de a li se aloca și de a utiliza numere geografice, numere independente de locație sau numere nongeografice pentru servicii furnizate la puncte mobile. Un furnizor de rețele ar putea fi interesat de aceste numere pentru a le transfera mai departe furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului pe care îi găzduiește în rețeaua sa, inclusiv unor operatori mobili virtuali. Astfel, decizia, în acord cu noul cadru legislativ din domeniul comunicațiilor electronice, deschide posibilitatea transferului direct al unor resurse de numerotație alocate unui titular de licență către un furnizor de servicii de comunicații electronice, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de solicitare și emitere a unei noi licențe de utilizare a resurselor de numerotație de la ANCOM. De asemenea, pe baza experienței acumulate, Autoritatea a introdus în decizie și o serie de măsuri menite să simplifice procedura de acordare a unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație și a extins termenul de activare a resurselor de numerotație alocate de la 6 luni la 12 luni, pentru a asigura un interval de timp suficient în vederea negocierii și încheierii acordurilor de interconectare.

Autoritatea a extins, de asemenea, tipurile de servicii care pot fi furnizate prin intermediul numerelor de forma 19vx sau 19vxy, prin includerea unei noi categorii de servicii – servicii de interes general, cu diferențierea tarifului care poate fi aplicat de către furnizori în funcție de subdomeniile folosite.

ANCOM reglementează pentru prima dată utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS stabilind prin decizie o serie de resurse de numerotație utilizate pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată și a serviciilor specifice de rețea. Furnizarea serviciilor cu acces exclusiv prin SMS/MMS se va face prin intermediul unor coduri speciale al căror format va fi stabilit de către furnizorii de rețele publice de comunicații și de către reprezentanții ANCOM prin intermediul unui Cod de conduită în șapte luni de la intrarea în vigoare a deciziei.

Prin această decizie se urmărește asigurarea cadrului legal pentru o mai bună informare a utilizatorilor finali, în special în ceea ce privește tarifele precum și utilizarea armonizată a numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată după expirarea unui termen de tranziție de 3 ani de la intrarea în vigoare a deciziei.

Deciziile privind numerotația vor fi transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin  promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației.Mircea Agrigoroaie este administratorul site-ului de concursuri de fotografie PxlShot.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *