Search
Vineri 21 Ianuarie 2022
 • :
 • :

Marius Pantea este noul vicepreședinte al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) are o nouă conducere. Ovidiu Manoel Dinescu a fost ales în funcția de președinte al organizației, iar Marius Pantea este vicepreședinte. Din Consiliul de conducere al asociației profesionale mai fac parte secretarul executiv Nicoleta Anghelescu și trezorierul Tiberiu Protopopescu.

CNCPIR a stabilit și conducerile comisiilor, precum și membrii acestora. Astfel, Comisia de admitere și probleme profesionale va fi condusă de Alina Ioana și va include, ca membri, pe Iulia Stan și Cristina Ganță.

Comisia juridică va avea ca șef pe Isabela Burdusel. Cristina Popa va fi șeful Comisiei de monitorizare, din care vor mai face parte, ca membri, Daniela Tudor și Ruxandra Ștefan.

Comisia de disciplină va fi condusă de Gabriela Milcev și va avea următorii membri: Crina Frisch, Cristina Bicu, Adrian Roșeți, Elena Lazăr, Ioana Alina Ionică, Ana Maria Iacob. În același organism, Cristina Ticu Jianu și Bogdan Alecu vor fi membri supleanți.

Aura Câmpeanu este șeful Comisiei de cenzori, din care vor mai face parte, în calitate de membri, Oana Țambrea și Valentin Ioacără. Comisia legislativă este compusă din Iulia Burbea, George Irimescu și Adelina Ștefănuț.

Atribuțiile CNCPIR

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România are următoarele atribuții:

 • promovează drepturile si interesele membrilor săi, apară onoarea, libertatea si independența profesională a consilierilor în proprietate industriala, asigura respectarea de către consilieri a obligațiilor ce le revin;
 • asigură dreptul de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industriala, în condițiile legii;
 • elaborează, adopta si supraveghează aplicarea Statutului Camerei si a Codului deontologiei profesionale;
 • asigura respectarea de către membrii săi a Codului deontologiei profesionale;
 • ia măsuri împotriva exercitării ilegale a profesiunii de consilier in proprietate industrială;
 • judecă abaterile de la normele de etică și deontologie profesională a membrilor săi;
 • monitorizează Tabloul național al membrilor Camerei, precum și lista asistenților în proprietate industrială;
 • eliberează autorizația pentru persoanele fizice care-si desfășoară activitatea în cabinete individuale sau în societăți civile profesionale în domeniul proprietății;
 • monitorizează si certifica efectuarea practicii in proprietate industriala;
 • contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietății industriale;
 • colaborează cu OSIM privind profesia de consilier în proprietate industriala si în special privind organizarea cursurilor si examenului de atestare a consilierilor;
 • colaborează cu OSIM în elaborarea si diseminarea legislației specifice privind proprietatea industriala si profesia de consilier in proprietate industriala;
 • asigură legătura cu OSIM si alte organisme naționale si internaționale în domeniul legislației privind proprietatea industrială;
 • colaborează cu organizații profesionale similare din alte țări.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *