Search
Duminica 24 Ianuarie 2021
  • :
  • :

Mediatorii se apropie tot mai mult de mediul de afaceri

Dorin Valeriu Bădulescu IDezvoltarea medierii în mediul de afaceri este una dintre prioritățile Consiliului de Mediere, a anunțat președintele acestei organizații, Dorin Valeriu Bădulescu (foto), în cadrul Forumului Medierii, ediția a II-a, conferință organizată marți, 25.03.2014, de Legal Magazin – revista profesiilor liberale.
Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Consiliului de Mediere, având ca parteneri OMV Petrom, UniCredit Leasing, Lupu & Partners, Asociația ProMedierea, Conta Rădulescu și Editura Corint.
Partenerii media ai conferinței au fost DreptOnline, MediereNet, Indaco, Calendar Evenimente și Editura C.H. Beck.

Dorin Bădulescu: Mediatorii sunt bine pregătiți

Dorin Bădulescu a subliniat faptul că mediatorii sunt bine pregătiți și că pot fi evitate instanțele de judecată supraaglomerate, dând exemple de cazuri privind recuperarea unor sume de bani, protejarea profitului, negocierea contractelor, zona de asigurări cu rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă.
El a menționat că a observat că la instanțe sunt foarte multe litigii între persoane fizice și companii de asigurări, apărute de cele mai multe ori în urma refuzului firmelor de a achita despăgubirile din anumite motive, în baza documentelor întocmite ca urmare a unui accident. Bădulescu a mai spus că se poate apela la mediere și în domeniul insolvenței,  precum și în cel bancar.
Referitor la medierea în dosarele de drept penal, Bădulescu a spus că aceasta poate fi dezvoltată și ca urmare a noilor modificări impuse de Codul penal și Codul de procedură penală, motiv pentru care pot fi inițiate câteva protocoale care vor fi implementate cât mai repede, în special în zona Parchetului General.
“Există deja un protocol semnat. ( …) Urmează să inițiem dezvoltarea altor două proiecte cu Ministerul Afacerilor Interne, în zona organelor de cercetare penală și în zona penitenciarelor, apropo de executarea unor pedepse”, a explicat el.

Protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale

Dorin Bădulescu a anunțat că va fi semnat în curând un protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale, care va avea în vedere derularea unui program privind medierea în școli, cu scopul combaterii și reducerii violenței în rândul elevilor. “De ce medierea în școală ? De ce ar fi necesar ? Observăm tot palierul social, și în presă, că sunt foarte foarte multe elemente care atestă existența violenței în mediul școlar. Nu vorbim numai de clasele V-VIII, ci mai ales în zona de liceu. Este importantă dezvoltarea acestui sector, pe de o parte, pentru că elevii pot fi mediatorii de mâine, iar pe de altă parte, trebuie să încercăm pe cât posibil să stopăm aceste violențe înainte de a degenera. Dacă mediatorii și-au asumat un anume rol (…) al schimbării de mentalitate — dintr-o mentalitate socială îndreptată spre conflict într-o mentalitate îndreptată spre dialog și comunicare—, modul de acțiune nu poate fi decât prin educație, care trebuie să fie îndreptată spre non-conflict”, a afirmat Dorin Bădulescu, la ediția a II-a a Forumului Medierii.
“În acest moment suntem în curs de semnare a unui protocol cu Ministerul Educației Naționale pentru a derula un program în care mediatorii, pe bază de voluntariat, să încerce să implementeze această zonă a medierii în școli, ideea de non-conflict, de rezolvare pașnică a disputelor. Practic, se dorește crearea unor elevi care să aibă capacitatea de a încerca și reuși să aplaneze conflictele care apar între elevi în zona de școală”, a subliniat președintele Consiliului de Mediere, care a adăugat că alte conflicte care trebuie rezolvate sunt cele părinte — profesor sau elev — profesor.

OMV Petrom folosește cu succes procedura medierii

Mircea Duca, avocat expert în cadrul Departamentului Litigii de Muncă – Contract Colectiv de Muncă a arătat modul cum OMV Petrom folosește medierea în cazul litigiilor de recuperare a unor sume datorate companiei ca urmare a soluționării irevocabile a unor litigii de muncă.
În continuare acesta a arătat că OMV Petrom își dorește o mai mare claritate a legilor și normelor care guvernează medierea prin prisma interacțiunii acestora cu legi și norme aplicabile altor domenii (de ex. avocatura) sau care guvernează anumite ramuri de drept (de ex. dr. muncii).

Adriana Ahciarliu: Este nevoie de o specializare a mediatorilor în sectorul financiar-bancar

Adriana Ahciarliu, Secretar General, Asociația Societăților Financiare – ALB România, a pledat pentru o specializare a mediatorilor care se ocupă de sistemul financiar, deoarece trebuie foarte bine înțeles limbajul din domeniu. Mediatorii ar trebui să facă cursuri de specializare la Institutul Bancar Român, a spus Ahciarliu. Domnia sa a remarcat că din proiectul de lege al clauzelor abuzive lipsește rolul mediatorului.

 

Cum este organizat serviciul de mediere?

Anca Elisabeta Ciucă, membru în Consiliul de Mediere, a prezentat un material despre organizarea serviciului de mediere.
Cadrul legal al meseriei de mediator este reprezentat de: Legea nr.192/ 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator; Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială; Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne.
În privința formării inițaiale a mediatorilor, Anca Elisabeta Ciucă a amintit că sunt 20 furnizori de formare autorizați, iar programul unitar de formare inițială are 80 ore.
Consiliul de Mediere are următoarele atribuții: desemnează examinatorii; emite adeverințe/ certificate de absolvire; emite autorizații de practică pentru mediatori; avizează formele de exercitare a profesiei.
Ciucă a prezentat și formele de exercitare a profesiei: birou de mediator; birou de mediatori asociați; societate civilă profesională de mediatori; organizații neguvernamentale din domeniul medierii, prin contract de muncă.
Serviciile asigurate în cadrul formelor de exercitare a profesiei sunt: Mediere;  Asistență și consultanță conform Standard Ocupațional;  Informații despre mediere și accesul la serviciul de mediere; Consiliere a părților în vederea participării în mediere; Secretariat și consiliere juridică prin angajați în cadrul FEP, conform art. 22 din Legea 192/2006.

De ce este importantă clauza de mediere în contractele comerciale?

Claudiu Ignat, Mediator, a spus că este necesar ca în cadrul contractelor comerciale să existe o clauză de mediere în caz de litigiu, pentru că în fond un conflict între societăți comerciale este un conflict între oameni. O clauză de mediere scurtează timpul de litigiu, pentru că dacă ar exista, de exemplu, o clauză de arbitraj, procesul (la curtea de arbitraj) poate dura în medie 6-8 luni, dar sunt cauze ce au atins doi ani, a explicat Claudiu Ignat.

Ioana-Adina Marin, membru în Comisia Permanentă a Consiliului de Mediere, a vorbit despre rolul mediatorului în cazul conflictelor de muncă și al disputelor de la locul de muncă.
La locul de muncă există trei tipuri de relații: între angajat și angajator, între angajați și angajatori (relații colective) și relațiile între angajați. În cadrul relațiilor între angajați disputele sunt de regulă dispute interpersonale (de gen hărțurire psihologică). Aceste dispute se pot extinde, și din domeniul interpersonal ajung la o dimensiune inter-organizațională. De aici apar costuri pentru companii, scade performanța și crește absenteismul. Medierea ajută părțile în dispută să rezolve problemele înainte de a afecta organizația, a concluzionat Ioana-Adina Marin.

Zeno Șuștac:  Medierea a atins doar 1% din potențial

Zeno Șuștac, Vicepreședinte, Consiliul de Mediere, crede că medierea a atins doar 1% din potențial, deși rata de succes a conflictelor mediate este undeva între 70% și 80%. Șuștac crede că legislația trebuie modificată, astfel încât să permită introducerea obligativității procedurii de mediere în anumite cazuri, cum ar fi dreptul familiei. Pe de altă parte, obligativitatea nu are sens în mediul de afaceri, consideră vicepreședintele Consiliului de Mediere.

Alexandru Nicola, RelationshipManager, UniCredit Leasing Fleet Management, a prezentat soluții de leasing pentru profesiile liberale: leasing finaciar și operațional. El a explicat avantajele pachetului de leasing operațional cu servicii incluse (finanțare, asigurări, gestiune carburanți, mentenanță completă, gestiune anvelope, înmatriculare și impozite și taxe datorate statului) oferit de UniCredit Leasing Fleet Management.

Daniela Popoviciu, Președintele Asociației PRO MEDIEREA a vorbit despre problemele cu care se confruntă profesia de mediator în prezent. “Mediatorii sunt un fel de pliante”, a apreciat Popoviciu, nemulțumită de blocarea meseriei doar în partea de informare. Ea a evidențiat necesitatea reconsiderării de către Guvern a procedurii de informare obligatorie.

Elena Moise, Avocat, Centrul European al Consumatorilor din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor, a vorbit despre insituția pe care o reprezintă. ECC Net este rețea de centre constituită la nivelul UE în scopul întăririi încrederii consumatorilor în piața unică europeană a luat naștere prin fuziunea altor două rețele existente: Centrele Europene ale Consumatorilor sau Euroghișeele care ofereau informații și sprijin în cazul achizițiilor transfrontaliere și Rețeaua Europeană Extrajudiciară (European Extra-Judiacial Net – EEJ-Net) care oferea sprijin consumatorilor în rezolvarea litigiilor prin intermediul mijloacelor de soluționare alternativă a disputelor (Alternative Dispute Resolution – ADR), precum medierea sau arbitrajul.
La 1 ianuarie 2008 – ECC România s-a alăturat Rețelei ECC Net. Instituția este cofinanțată de Comisia Europeană și Guvernul României prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). EEC se implică și în soluționarea litigiilor transfrontaliere.

Avantejele medierii în practica penală

Roxana Lupu, Managing Partner, Lupu & Partners, s-a referit la avantajele medierii în practica penală. În materie penală, informarea privind avantajele medierii, cu privire la conflictul ivit, nu este obligatorie.
Articolul 23 din Noul Cod de Procedură Penală (NCPP) prevede: “În cursul procesului penal, cu privire la pretențiile civile, inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacție sau un acord de mediere, potrivit legi”.
În art. 318,  NCPP prevede:
alin. 3 -“Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligații:
a. să înlăture consecințele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;
alin. 4 – În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (3), stabilește prin ordonanță termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligații asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă și care curge de la comunicarea ordonanței.”
Efectele  acordului de mediere încheiat în faza de judecată este reținerea ca circumstanță atenuantă cu efect obligatoriu de reducere a pedepsei legale cu o treime.

Radu Ogrezeanu-Ghica, Mediator, Logsia Mediere, a prezentat două studii de caz interesante privind rezolvarea unor conflicte: unul privind un conflict comercial și unul privind un conflict interpersonal.

Prezidiu Sesiunea II

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *