Search
Vineri 14 Iunie 2024
  • :
  • :

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistică în prevenirea și combaterea spălării banilor

Două noțiuni corelate într-un singur subiect, având un singur scop, de aplicare efectivă pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și implicit în combaterea corupției și a criminalității economice. 

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri CECCAR și contabilitatea criminalistică reprezintă parte din  angajamentul profesiei contabile de a contribui la combaterea corupției și a criminalității economice. În acest context trebuie să avem în vedere și faptul că profesionistul contabil, ce reprezintă și cureaua de transmisie între mediul de afaceri și organele statului, mediul legislativ, trebuie să beneficieze de independența necesară desfășurării activităților lui. 

În acest sens, rolul nostru de profesioniști din cadrul profesiilor liberale este în principal acela de a ne păstra independența, cheia de boltă a oricărei profesii liberale, așa cum am susținut și voi susține în continuare acest aspect extrem de important în ducerea la îndeplinire a mandatelor cu care suntem învestiți în cadrul desfășurării activităților noastre.  

Doresc să precizez faptul că, față de cele de mai sus exprimate și în cele ce vor urma, am mândria să îmi exprim opinia în tripla calitate de profesionist independent activ în trei organisme profesionale, înrudite de altfel, din cadrul profesiilor liberale, respectiv CECCAR, CAFR și CCF, adică de expert contabil și expert contabil judiciar, de auditor financiar și, nu în ultimul rând, și în calitate de consultant fiscal și de expert fiscal judiciar. 

Astfel, într-o lume tot mai conectată și complexă, amenințările asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului au devenit provocări majore pentru comunitatea globală. În acest context, se impune adoptarea tuturor măsurilor de securitate financiară și de prevenire a exploatării sistemului financiar-bancar în scopuri ilicite.  

Cu privire la implicarea profesioniștilor contabili, un pas important l-a constituit publicarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019, prin care aceștia sunt îndrumați în adoptarea practicilor eficiente de prevenire a spălării banilor, prin aceste norme stabilindu-se: 

evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul entității; 

politicile și normele interne, precum și cele la nivel de grup; 

procedura privind desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 la nivelul entității și mecanismele de protecție a acestora; 

factorii de risc; 

cerințele privind măsurile de cunoaștere a clientelei, aplicabile profesioniștilor contabili; 

tranzacțiile raportabile și tranzacțiile suspecte și indicatorii pentru detectarea acestora; 

obligațiile membrilor CECCAR în raportarea lor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). 

În același timp, Contabilitatea criminalistică reprezintă o metodă de investigație care se bazează pe analiza detaliată a datelor financiare pentru a descoperi modele și comportamente suspecte în tranzacțiile financiare, aceasta fiind de o importanță crucială în identificarea schemelor sofisticate de spălare a banilor și în prevenirea utilizării fondurilor în scopuri ilicite, inclusiv în scopuri teroriste. 

Astfel spus și puse cap la cap aceste informații, Contabilitatea criminalistică poate să devină un instrument esențial în arsenalul profesioniștilor contabili pentru a identifica și raporta activitățile ilegale de spălare a banilor, aceștia fiind chemați să fie nu doar experți în rezolvarea problemelor financiare, ci și apărători ai integrității sistemului financiar-bancar.  

Expertiza contabilă și fiscală, detectarea și investigarea fraudelor, comunicarea cu organele statului, analiza financiară detaliată, documentarea și prezentarea probelor, respectarea standardelor și reglementărilor legale în vigoare reprezintă câteva dintre caracteristicile contabilității criminalistice, ca specializare de investigare și descoperire a infracțiunilor financiar-bancare. 

Acesta este un domeniu relativ nou în țara noastră, în care noi, prin metodele contabile și raționamentul profesional, completat cu tehnici specifice de investigare a criminalității economice, putem ajuta activ și proactiv la combaterea fraudei, combaterea corupției, parcurgând astfel o nouă etapă în evoluția noastră profesională, integrând totodată și revoluția tehnologică. 

La acest moment, experții judiciari utilizează multe din elementele contabilității criminalistice, rămânând, doar ca, prin metode specifice domeniului criminalistic, să se poată extinde aria acestora de activitate, prin adoptarea unui cadru legislativ adecvat, astfel încât, din postura de profesioniști contabili, mă citez, „noi suntem cei care ne uităm în cifre, sau, mai precis, în contextul contabilității criminalistice, în spatele acestora”.  

În acest fel, prin adoptarea celor mai bune practici în contabilitatea criminalistică, abordarea profesionistului contabil trebuie să fie una proactivă, pentru prevenirea și combaterea eficientă a spălării banilor, urmărind în fapt aplicarea întocmai a Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019. 

În fapt, profesioniștilor contabili le revine rolul de integrare a contabilității criminalistice în practicile lor, prin utilizarea unor instrumente și tehnici specializate pentru identificarea activităților ilegale, respectiv de analizare detaliată a tranzacțiilor, urmărirea fluxurilor financiare, identificarea schemelor de spălare a banilor și evaluarea riscurilor asociate clienților sau/și a tranzacțiilor. 

Un aspect extrem de important în implementarea contabilității criminalistice îl reprezintă capacitatea sporită de recuperare a activelor provenite din infracțiuni economice, acest lucru însemnând că banii și bunurile obținute prin mijloace ilegale pot fi identificate, recuperate și returnate în mod corespunzător către victimele infracțiunilor, inclusiv către stat, după caz. În timp, această implementare poate avea un impact direct asupra descurajării infracțiunilor financiar-bancare și asupra creșterii eficienței sistemului de justiție. 

Vorbind tot despre implementarea contabilității criminalistice, aceasta poate aduce transparență și responsabilitate în gestionarea resurselor financiare, iar prin monitorizarea și evaluarea constantă a tranzacțiilor financiar-bancare, aceasta poate ajuta la prevenirea fraudelor și la identificarea potențialelor vulnerabilități din cadrul oricărei entități. 

Toate acestea însă, trebuie completate cu promovarea unei culturi a integrității și respectării regulilor și legilor în sectorul public și privat, deopotrivă, prin adoptarea unor politici și măsuri anticorupție. 

Elemente importante în implementarea și aplicarea contabilității criminalistice sunt reprezentate de educația și formarea profesioniștilor contabili, necesare pentru îmbunătățirea abilităților profesionale în domeniu. În același timp, pregătirea profesională continuă este esențial necesară pentru a ține pasul cu evoluțiile legislative și tehnologice care pot influența practicile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. 

În final, scopul profesioniștilor contabili este acela ca într-o strânsă colaborare cu autoritățile în drept, printr-o raportare promptă a activităților suspecte și printr-o furnizare de informații relevante care pot contribui la investigații și acțiuni prompte de legalitate, să conducă la combaterea infracțiunilor financiar-bancare, la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

Concluzionând, profesioniștii contabili joacă un rol activ în această luptă, aducând expertiza lor în identificarea și contracararea activităților ilegale din domeniul financiar-bancar, prin implementarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și utilizând Contabilitatea criminalistică ca un instrument esențial în arsenalul acestora pentru identificarea și raportarea activităților ilegale de spălare a banilor.