Search
Luni 22 Iulie 2024
  • :
  • :

Ocupația de expert e-guvernare în administrația publică a fost introdusă în COR

Ca urmare a demersurilor Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), ocupația de expert e-guvernare a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), prin Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acest demers constituie o prima etapă în procesul de implementare a Măsurii nr. 11 – „Crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare responsabili de transpunerea politicii publice în domeniul e-guvernării la nivelul instituțiilor și autorităților publice de care aparțin”, măsură prevăzută în Politica Publică în domeniul e-guvernării, document programatic realizat de ADR și adoptat în ședința Guvernului României din data de 3 iunie 2021.

Ocupația propusă include competențe pe trei arii majore ale domeniului e-guvernare, după cum urmează:

  • Analiza documentelor de strategie, actelor normative și legislative; fundamentare și elaborare de noi documente de strategie, acte normative și legislative privind domeniul guvernării electronice;
  • Analiza fluxurilor administrative și serviciilor de tip e-guvernare; proiectarea, redesign-ul, reingineria fluxurilor administrative și serviciilor de tip e-guvernare;
  • Realizarea, operarea, administrarea serviciilor de guvernare electronică; implementarea, în administrația publică, de proiecte specifice societății informaționale.

Experții în e-guvernare își vor desfășura activitatea profesională în mediul public din România, atât la nivelul instituțiilor și autorităților publice, cât și la nivelul companiilor publice care contribuie la realizarea și furnizarea serviciilor de e-guvernare.

Atribuțiile principale al expertului e-guvernare vizează:

  • îmbunătățirea proceselor de analiză administrativă;
  • elaborarea și fundamentarea documentelor strategice, a actelor legislative și normative privind domeniul e-guvernare; participarea la realizarea și furnizarea, către cetățeni, a serviciilor de guvernare electronică;
  • analizarea și îmbunătățirea fluxurilor administrative și a serviciilor de tip e-guvernare;
  • facilitarea realizării interoperabilității electronice, precum și a schimbului de date și documente electronice la nivel intra- și inter-instituțional.

Adăugarea ocupației de expert e-guvernare reprezintă cea de-a treia actualizare a COR la care ADR a avut rol de inițiator, dupa ce în anul 2021 alte două ocupații au fost recunoscute oficial: specialist digitalizare și manager transformare digitală.