Search
Luni 17 Decembrie 2018
  • :
  • :

Protocol de colaborare între Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și Asociația Analiștilor Financiari Bancari din România (AAFBR)

  • ANEVAR și AAFBR dau startul unei colaborări în domenii comune de interes
  • Protocolul urmărește realizarea unui mediu informațional comun si dezvoltarea profesionala a membrilor asociatiilor semnatare, precum si aducerea la cunostinta publicului larg a datelor specifice fiecarei profesii cu scopul informăriii adecvate a acestuia

ANEVAR, persoană juridică autonomă, înființată, organizată și funcționând conform prevederilor art. 3 alin. (1) din OG nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2012, cu modificările și completările ulterioare ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, autoritate competentă în domeniul autorizării desfășurării activității de evaluator autorizat din România și AAFBR, persoană juridică autonomă, înființată, organizată și funcționând conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modifcările și completările ulterioare, ca organizație profesională independentă, apolitică și fără scop lucrativ, au semnat în luna august 2018 un Protocol de colaborare în domenii comune de interes. Parteneriatul dintre cele două organizații a fost semnat de către dna. Dana Ababei, Președinte ANEVAR și dl. Iancu Guda, Președinte AAFBR.

Colaborarea dintre ANEVAR și AAFBR se va materializa într-un schimb permanent de experiență, conferind membrilor celor două asociații posibilitatea de a participa și de a fi informați despre manifestările științifice, conferințele profesionale sau programele specifice de pregătire profesională organizate de acestea și prin garantarea accesului la publicațiile editate de cele două entități, dar și la alte informații de interes din domeniile comune de activitate”, a declarat Dana Ababei, Președinte ANEVAR.

 „Cred că parteneriatul dintre AAFBR și ANEVAR poate contribui la atingerea unor obiective comune declarate: dezvoltarea profesională a membrilor (prin schimbul de experiență și evenimentele comune realizate) și informarea obiectivă și profesionistă cu privire la perspectivele economiei românești și pe plan internațional. Prin intermediul acestui parteneriat putem oferi instrumente și opinii utile către companiile interesate de evoluțiile macroeconomice în cadrul proceselor interne de administrare a activelor și pasivelor, analiștilor care doresc un punct de reper pentru propriile estimări, presei care identifică provocări economice în prezent și propune soluții pentru viitor, mediului universitar care se orientează asupra cercetării științifice în domeniul financiar sau mediului politic unde dezbaterile pe marginea propunerilor legislative financiare pot contribui la elaborarea celor mai bune măsuri pentru mediul de afaceri și populație”, a subliniat și Iancu Guda, Președinte AAFBR.

Colaborarea celor două organizații este importantă mai ales prin faptul că unește două corpuri profesionale cu activitate în sfera micro și macroeconomică din țara noastră. Acestea pot oferi astfel puncte de vedere, estimări și analize comune cu privire la aspecte profesionale importante sau despre evoluția și provocările economiei românești.

Despre ANEVAR:

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi. 

ANEVAR include peste 4100 de evaluatori autorizaţi persoane fizice şi peste 540 de evaluatori autorizaţi persoane juridice.

Asociaţia este membru al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA), al Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO) și, din luna septembrie, și membru al International Ethics Standards Coalition (IECS). Asociația a stabilit relaţii de cooperare şi cu alte organizaţii profesionale de profil din întreaga lume. Standardele de evaluarea bunurilor adoptate de ANEVAR, obligatorii a fi aplicate în ţara noastră înclud standardele internationale de evaluare aplicabile în peste 100 de ţări din toată lumea, o parte din standardele europene de evaluare a proprietăţilor imobiliare şi standarde necesare pentru adaptarea evaluării la specificul normelor naţionale.

 Despre AAFBR:

Asociația Analiștilor Financiar Bancari din România reunește în momentul de față aproape 100 de membri activi, analiști și manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, fonduri de pensii și de investiții, societăți de asigurări, piața de capital, comunicare financiară și relații cu investitorii etc. AAFBR este membră a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o federație ce cuprinde 25 de societăți naționale din domeniul investițiilor din Europa și a ACCIA (Association of Certified International Investment Analysts), o organizație de tip umbrelă înființată în anul 2000 pentru asociațiile naționale și regionale de profesioniști în domeniul investițiilor.

 Încă de la înfiinţare, AAFBR şi-a propus să prezinte un punct de vedere profesional cu privire la perspectivele economiei româneşti prin intermediul conferinţelor cu profil financiar, comunicatelor de presă în urma unor sondaje interne în rândul membrilor şi opiniilor exprimate în mass-media românească. AAFBR îşi doreşte astfel să ofere instrumente utile tuturor companiilor interesate de evoluţiile macroeconomice în cadrul proceselor interne de administrare a activelor şi pasivelor, analiştilor care doresc un punct de reper pentru propriile estimări, presei care identifică provocări economice în prezent şi propune soluţii pentru viitor, mediului universitar care se orientează asupra cercetării ştiinţifice.

O altă componentă a strategiei AAFBR este cea educaţională, asociaţia noastră oferind în premieră în România două certificări recunoscute pe plan internaţional, CEFA şi CIIA. De aceste două certificări pot beneficia toţi cei interesaţi de o pregătire suplimentară temeinică în activitatea lor profesională, fie că sunt la începutul carierei (CEFA) sau cu minim 3 ani de experienţă în domeniu (CIIA).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *