Search
Vineri 20 Septembrie 2019
  • :
  • :

Realizarea Sistemului Informatic Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Mediul Urban a fost apobată de Guvern

topografie-cadastru-geodeziPrin Hotarâre de Guvern, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a fost desemnat ca unitate de achiziții centralizată în scopul achiziției produselor, serviciilor și lucrărilor aferente proiectului „Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru mediul urban“.

D.P.I.I.S. realizează, în numele și pentru autoritatea contractantă beneficiară (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară)  achiziția serviciilor de consultanță necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice și a studiului de fundamentare, precum și pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, în numele autorității contractante beneficiare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea realizării proiectului se face exclusiv de către ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire, în condițiile legii, iar recuperarea investiției se realizează exclusiv pe baza veniturilor colectate, potrivit clauzelor contractuale și prevederilor legale incidente, de la utilizatorii serviciilor publice în cauză.

Lipsa fondurilor proprii necesare și constrângerile bugetare semnificative rezultate din necesitatea respectării țintei de deficit bugetar maxim au condus la situația actuală, în care ANCPI se află ăn imposibilitatea financiară de a asigura resursele financiare pentru finalizarea proiectului ăn conformitate cu obligațiile contractuale asumate în acordul cu Banca Mondială, astfel încât proiectul este în pericol de a nu putea fi încheiat cu succes, cu toate consecințele negative în plan instituțional și operațional ce derivă din acest fapt.

Printre beneficiile dezvoltarii unui astfel de sistem se regăsesc: actualizarea promptă a hârtilor digitale de cadastru la nivelul țării; existența de cărți funciare digitale organizate pe baza numerelor cadastrale, în care toate proprietățile sunt descrise în detaliu (drepturi, sarcini, etc.); actualizarea promptă în momentul modificării tehnice sau juridice; accesul specializat prompt (notariate, banci, instanțe), precum și accesul public pentru obținerea de extrase de cadastru și carte funciară.

În prezent, din datele statistice centralizate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, reiese că numarul imobilelor înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară este de cca 6.200.000, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul numărului de imobile estimate la nivel național.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *