Search
Vineri 20 Septembrie 2019
  • :
  • :

Situația Companiei Naționale a Uraniului

Compania Națională a Uraniului (CNU) are activitatea reglementată prin acte normative care stabilesc modul de constituire a stocului de siguranță de octoxid de uraniu (U3O8), în cadrul Agenției Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), precum și modul de valorificare a dioxidului de uraniu (UO2) – beneficiar unic fiind SN Nuclearelectrica S.A. (SNN).

Până în anul 2011, activitatea de extragere și prelucrare a uraniului a fost subvenționată de stat cu procente de 55-75% din valoarea costului de producție. Odată cu dispariția subvenției, conducerile care s-au succedat nu au identificat la timp soluțiile corecte pentru continuarea activității în termeni competitivi. Practica incorectă a fost identificată de Curtea de Conturi în luna mai a anului 2012, însă această formă de management a continuat și între octombrie 2012 și decembrie 2015.

La data de 17 noiembrie 2015, la preluarea mandatului de ministru al Energiei de către Victor Vlad Grigorescu, societatea se afla într-o situație complexă. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis irevocabil să mențină măsurile cu un impact financiar major, dispuse de Curtea de Conturi prin decizia din 2012, care obligau societatea la plată către bugetul de stat a sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei. Suplimentar, se află pe rol un proces similar, aferent perioadei 2012-2014, având ca obiect contestarea unui raport al Curții de Conturi, în care se stabilește că veniturile cuvenite Bugetului de Stat au fost diminuate cu aproximativ 251 de milioane de lei

Luând în considerare decizia ICCJ, Compania Națională a Uranului a încercat să actualizeze prețul cu care furniza dioxid de uraniu către Societatea Națională Nuclearelectrica, mărindu-l cu aproximativ 75%. Noul preț nu a fost acceptat de SNN, astfel că acel contract a fost reziliat. În aceste condiții, CNU a rămas fară principala sursă de venit, cu o perspectivă minima de redresare. CNU a terminat anul 2015 cu o pierdere de aproximativ 21 de milioane lei.

În luna ianuarie 2016, componența Consiliului de Administrație a fost modificată.  La conducerea Companiei a fost numit un nou director general, în persoana domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu. Imediat, au fost realizate o serie de verificări și analize care au relevat aspectele semnalate ca incorecte în managementul companiei. Au fost stabilite două direcții de acțiune: identificarea problemelor care au dus la situația în care se află compania și găsirea de soluții care să permită funcționarea corectă a companiei, în condițiile date de piața concurențială și în lipsa oricăror subvenții.

Astfel, principalele măsuri adoptate au în vedere:

  • identificarea rolului CNU și a potențialului de a-și îndeplini obiectul de activitate;
  • renunțarea la exploatarea neeconomică de la Crucea-Botușana și închiderea temporară a acesteia;
  • demararea activităților necesare începerii exploatării de la Tulgeș – Grințieș;
  • restructurarea companiei în raport de noile obiective;
  • modernizarea proceselor de producție pentru creșterea randamentelor;
  • actualizarea și modernizarea procedurilor și a proceselor manageriale.

La capitolul probleme identificate, pe lângă relevarea situației tehnico-economice existente și a deficiențelor manageriale, au fost identificate o serie de practici antiperformanță. Aici este de semnalat secretizarea excesivă a activităților companiei, secretizare care a mers până la ascunderea nejustificată a unor date care erau necesare în activitatea societății care asigură auditul financiar al CNU. Astfel, sub pretextul că Decizia Curții de Conturi din 2012 este clasificată „secret de serviciu”, aceasta nu a fost cunoscută de auditorul extern. Această situație degrevează auditorul extern de responsabilitățile pe care în mod uzual le are. De asemenea, date și informații necesare unui proces de management normal au fost ascunse nejustificat membrilor Consiliilor de Administrație din trecut.

O altă problemă identificată este reprezentată de practica raportărilor incorecte față de organele de control. Astfel, au fost sesizate neconcordanțe între situațiile reale și cele raportate în timpul controalelor efectuate de Curtea de Conturi. Și acest aspect a fost adus la cunoștința organelor de cercetare penală.  

În total, conducerea societății a înaintat organelor abilitate 3 sesizări cu privire la fapte de natură penală. 

În condițiile date, conducerea societății face toate demersurile pentru a poziționa competitiv compania, în raport cu competitorii din piața internațională. Măsurile luate, precum și cele avute în vedere, susținute de acte normative aflate în procesul de aprobare, pot revigora compania și o pot așeza în locul firesc de furnizor de securitate pentru Sistemul Energetic Național.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *