Search
Duminica 5 Iulie 2020
  • :
  • :

Obiectivele de investiții din bugetul pe 2014 ar putea fi finalizate peste 12 ani

investitiiSubfinanțarea proiectelor duce la majorarea semnificativă a duratelor de realizare aprobate, cea mai mare parte a obiectivelor de investiții incluse în programul de investiții publice având duratele de realizare depășite se arată într-un material al Ministerului Finanțelor. În bugetul pe anul 2014 sunt incluse 104 investiții publice semnificative. impul necesar estimat pentru finalizarea acestor investiții în absența oricăror altor proiecte noi de investiții publice semnificative ar fi de 12 ani, durata care depășeste cu mult orizontul mediu de timp estimat inițial pentru finalizarea proiectelor de acest tip, respectiv 3 – 5 ani.

Rapoartele Băncii Mondiale au identificat managementul ineficient al proiectelor de investiții publice ca fiind principala cauză care împiedică creșterea substanțială a absorbției fondurilor structurale și de coeziune/ FESI în România. Potrivit documentului Băncii Mondiale „Country Economic Memorandum (CEM)”, „În contextul oportunităților oferite de fondurile structurale și de coeziune UE, eficiența sporită a cheltuielilor publice poate accelera convergența economică a României cu principalele state ale Uniunii Europene”. În plus, analizele funcționale elaborate de Banca Mondială au scos în evidență necesitatea modernizării și eficientizării guvernanței cheltuielilor publice.

Una dintre problemele identificate se referă la existența unui portofoliu larg de proiecte de investiții publice aflate în derulare, unele cu impact economic și social redus și care nu sunt în concordanță cu actualele priorități strategice naționale. În plus, unele dintre aceste proiecte se află în implementare de foarte mult timp, cu o alocare bugetară minimă, suficientă doar pentru acoperirea unor obligații contractuale de bază, aglomerând în acest fel spațiul fiscal care ar putea fi folosit mult mai eficient la finanțarea proiectelor de dezvoltare prioritare, precum și la cofinanțarea proiectelor de investiții susținute din instrumente structurale.

De asemenea, au fost identificate slăbiciuni în procesul de pregătire al noilor proiecte, cum ar fi: studii de prefezabilitate insuficient fundamentate, lipsa prioritizării noilor proiecte în concordanță cu obiectivele strategice naționale; aprobarea proiectelor fără asigurarea surselor de finanțare necesare pentru finalizarea acestora în termenii stabiliți; implementare ineficientă a proiectelor de investiții, grad redus de absorbție a instrumentelor structurale alocate proiectelor de infrastructură cu impact economic și social semnificativ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *