Search
Miercuri 29 Noiembrie 2023
  • :
  • :

Fairsolve.com – eficiența unui instrument

mateitaArticol de Florian Mateiță (foto), Partener, RomInsolv și Fondator, Fairsolve

“Misiunea echipei Fairsolve.com este să contribuim esențial la creșterea economică a României prin reinserția rapidă a activelor în circuitul economic.”

Atunci când diferențiază nivelul de bogăție al națiunilor, marii gânditori ai școlilor economice contemporane se referă, în esență, la productivitatea generală a muncii condiționată de existența bunurilor de capital utilizate din punct de vedere antreprenorial. În anul 2008, profesorul Jesús Huerta de Soto, în cartea sa “Moneda, creditul bancar și ciclurile economice”, afirma: “Distincția fundamentală dintre societățile bogate și societățile sărace nu provine din efortul mai ridicat pe care primele îl dedică muncii, nici măcar din cunoașterea tehnologică mai amplă pe care o dețin cele dintâi. Dimpotrivă, aceasta este imputabilă în principal faptului că națiunile bogate dețin o rețea mult mai extinsă de bunuri de capital, investită în mod adecvat din punct de vedere antreprenorial. Aceste bunuri constau în mașini, unelte, computere, clădiri, bunuri semi-fabricate, software etc., ele existând datorită economisirii anterioare efectuate de cetățenii națiunii.”

Așadar, pentru a produce plusvaloare, respectiv, pentru a produce alte bunuri de capital care să constituie fundația bogăției generațiilor viitoare, activele pe care le deținem astăzi, privite din perspectiva unei națiuni și mai puțin din postura de proprietari individuali, trebuie conservate și utilizate. Acest adevăr incontestabil, ne indică direcția de acțiune pentru sporirea avuției națiunii: dacă fiecare întreprindere viabilă are interesul și capacitatea să-și utilizeze eficient patrimoniul, provocarea este să menținem viabile și în funcțiune bunurile aflate în proprietatea debitorilor faliți.

Impulsionăm viteza de circulație a capitalului

În acest scop, am creat Fairsolve.com. Pentru că dorim să contribuim semnificativ la creșterea economică a României, am realizat și îmbunătățim permanent platforma de licitații online care facilitează circulația ușoară a activelor către utilizatorul final. Raționamentul, pe care ne întemeiem demersul, este științific demonstrat: stopăm, prin vânzarea rapidă, degradarea activelor la nivel național, apoi inversăm trendul pierderilor prin reluarea activităților și deblocăm noua creditare, cea sănătoasă, corelată cu economisirea și creșterea de productivitate. Prin ricoșeu, mijlocim o mai bună și mai rapidă colectare a creanțelor, deci impulsionăm capilaritatea și viteza de circulație a capitalului.

Practicianul în insolvență  adoptă, cu permisiunea creditorilor, o strategie de vânzare pentru fiecare bun în parte. El va asigura “marketingul adecvat” cerut de lege, dar eficiența măsurilor sale se lovește de limitele unui sistem de vânzare arhaic, îngrădit din punct de vedere geografic, neutilizat de publicul larg. Consecința acestui mod de acțiune, după 5 ani de criză economică, este o sumă imensă ce a rămas blocată ca efect al netranzacționării acestor bunuri.

Interfață securizată și prietenoasă

În viziunea noastră, bunurile vândute prin procedurile judiciare de insolvență și executare silită trebuie să fie la fel de accesibile publicului larg, cel puțin la fel ca orice alt bun de pe obișnuita piață second hand. Din acest motiv, Fairsolve.com oferă potențialului cumpărător un nivel excepțional al informației despre bunurile ce urmează a fi vândute și, respectiv, o interfață securizată, prietenoasă și intuitivă prin care oricine poate cumpăra fără efort, la cel mai bun preț, activul de care are nevoie.

Pentru a crește șansele vânzării și a obține cel mai bun preț, practicienii în insolvență trebuie să fie prezenți în piață pe întreaga durată a regulamentelor de vânzare, în același timp, în conformitate cu prevederile legale, deținând controlul deplin asupra acceptării participanților la licitație. Așadar, am construit instrumente prin care practicienii actualizează ușor toate modificările, sunt permanent conectați cu potențialii clienți (primesc alerte pe email la modificările de stare ale fiecărei licitații), iar licitațiile, cele care se închid fără câștigător, sunt repuse, inclusiv de pe telefon, în 30 de secunde, dar și funcții care dau posibilitatea vânzătorului să permită accesul la licitație exclusiv acelor ofertanți care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de regulament.

Practicienii în insolvență își pot construi o strategie de dezvoltare a propriului business folosind informațiile din tabloul de bord al contului lor. Au acces la indicatori cantitativi și de eficiență ai vânzărilor ce pot fi selectați pe intervale de timp, precum și indicatori actuali care se referă la numărul și valoarea activelor pe care le au expuse spre vânzare, variațiile de preț și multe alte elemente ce constituie fundația deciziilor manageriale.

Creditorii beneficiază de centralizarea tuturor datelor privind licitațiile în care sunt implicate la nivel național. Dacă sunt instituții financiare care dețin în garanție un număr important de active ce urmează a fi valorificate prin intermediul Fairsolve.com, au posibilitatea să exporte în format excel (în vederea prelucrării) informațiile necesare atât adoptării deciziilor privind strategia de vânzare a garanțiilor, cât și pentru fundamentarea politicilor comerciale, de câștigare de cotă de piață sau volum de vânzări credite.

În fond, indiferent de strategia aleasă, testul final este cel al pieței. Prețul corect, corespondentul valoric al necesității și rarității bunului repectiv într-un anumit moment, este semnificativ influențat de expunerea adecvată a bunului, de calitatea informațiilor oferite potențialilor cumpărători și accesibilitatea procesului de vânzare-cumpărare. Explicația este simplă: o procedură de vânzare greoaie, neuzuală, va ține la distanță marele public chiar și în condițiile unui marketing corespunzător aplicat unei licitații transparente. Urmare a acestui fapt, în procesul de vânzare vor fi implicate permanent aceleași persoane care, de-a lungul timpului, s-au familiarizat cu procedurile judiciare de vânzare a bunurilor, intermediari interesați să obțină, prin reducerea prețului, comision din revânzare.

Piața fixează valoarea bunurilor

Un exemplu concret și edificator al modului în care piața fixează astăzi valoarea bunurilor, este găzduit de Fairsolve.com. Mai multe licitații, privind vânzarea bunurilor aceluiași debitor, au intrat în predeschidere simultan, toate având ca preț de pornire opinia evaluatorului. Potențialii cumpărători au solicitat informații suplimentare și, după vizitele la fața locului, au început să se înscrie la licitație. Dintre toate bunurile, o semiremorcă a stârnit interesul în mod deosebit, respectiv șapte ofertanți s-au înscris la licitația online. Practicianul în insolvență, verificând îndeplinirea condițiilor de participare, a admis la licitație șase ofertanți, localizați în tot cuprinsul țării: din Pitești, Zărnești, Satu Mare, Toplița- Harghita și doi din București. În aproximativ două ore de la deschidere, licitația a urcat cu 243 de pași, iar prețul final la care s-a încheiat vânzarea a fost cu 340% mai mare decât cel de pornire.

În afară de problema logistică rezolvată de licitația online (aducerea în aceeași sală a celor șase competitori și înregistrarea, într-un proces verbal, a 243 de pași), evoluția prețului și desfășurarea efectivă a acestei licitații, confirmă capacitatea pieței de a oferi prețul corect pentru fiecare bun în parte, dacă sunt respectate cele trei condiții enumerate într-un paragraf anterior: marketing adecvat, transparență și modalitate facilă de vânzare.

Regula respectării celor trei condiții este valabilă și pentru vânzarea la licitație a activelor specializate, de valoare mare. O demonstrează licitația petrecută în luna decembrie 2013 când, după o campanie de marketing direcționată către companiile de transport fluvial, au fost doi ofertanți acceptați în licitație care, în opt pași, au ridicat prețul de adjudecare cu 16%, ceea ce, în valoare absolută, reprezintă un beneficiu pentru creditori de 80.000 euro.

În acest context, Fairsolve.com este un instrument de lucru, o unealtă modernă care îmblânzește informația și valorifică, în interesul profesioniștilor, tendințele comportamentului uman la nivel mondial, nu doar național. Fairsolve.com este singurul instrument care utilizează infrastructura de excepție a României (internetul) și conectează business-ul practicienilor în insolvență la domeniul cu cea mai rapidă creștere din toate timpurile – vânzările și marketingul online.

print-screen
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *