Search
Marti 26 Mai 2020
  • :
  • :

ANCOM propune o nouă clasificare a serviciilor poștale

ancomAutoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a publicat spre consultare publică un proiect de decizie care aduce modificări și completări regimului de autorizare generală aplicabil furnizorilor de servicii poștale, ca urmare a intrării în vigoare, în luna martie, a noului cadru legislativ în domeniul serviciilor poștale.

Astfel, prin acest proiect de decizie se urmărește transpunerea cât mai fidelă a actualului cadru general privind serviciile poștale în ceea ce privește condițiile în care furnizorii beneficiază de regimul de autorizare generală, drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de furnizori. În elaborarea proiectului s-a avut în vedere și clarificarea anumitor aspecte, așa cum a rezultat că ar fi necesar din aplicarea legislației secundare de către Autoritate.

În acord cu dispozițiile cadrului general, prin proiectul de decizie va fi reglementat, la nivelul legislației secundare, un nou tip de serviciu poștal, și anume mandatul poștal pe suport hârtie[1], cecogramele[2] vor fi prevăzute ca serviciu poștal distinct inclus în sfera serviciului universal, serviciul schimb de documente nu va mai fi considerat serviciu poștal, iar serviciul publicitate prin poștă a trimiterilor poștale de până la 2 kg nu va mai aparține sferei serviciului universal, formularul-tip al notificării actualizându-se în consecință.

Furnizorii care prestează serviciile având ca obiect cecograme și mandatul poștal pe suport hârtie vor avea obligația de a notifica ANCOM în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei decizii, neîndeplinirea acestei obligații determinând încetarea dreptului de a le mai furniza. De asemenea, proiectul prevede că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a deciziei, Autoritatea va elibera din oficiu un nou certificat-tip tuturor furnizorilor care au dreptul de a furniza serviciul de publicitate prin poștă.

Totodată, a fost extins termenul pentru transmiterea informărilor referitoare la modificarea datelor cuprinse în notificare pentru acele informații care trebuie în prealabil înregistrate la instituțiile abilitate, acesta fiind de 15 zile de la data înregistrării informațiilor la autoritățile competente.

Prin proiectul de decizie se propune și revizuirea procedurii de suspendare a dreptului de a furniza servicii poștale, în cazul inactivității temporare, aceasta urmând să poată fi dispusă atât la cererea furnizorului, cât și din oficiu, în urma constatării acestui fapt de către ANCOM. Autoritatea propune ca, în perioada de suspendare ca urmare a aplicării unei sancțiuni în acest sens, furnizorul să își păstreze doar în relația cu ANCOM obligațiile legate de activitatea de furnizare de servicii poștale prevăzute de autorizația generală și de alte prevederi, nu și în relația cu alte persoane fizice sau juridice, având în vedere imposibilitatea persoanei sancționate de a furniza serviciile pentru care s-a dispus sancțiunea și, implicit, de a-și exercita față de alte persoane fizice sau juridice obligațiile care îi incumbă în calitatea sa de furnizor de servicii poștale.

Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 12.06.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, București), direct la registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin  promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației.


[1]serviciu poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea către destinatar a unei sume de bani, fără nicio deducere

[2]trimiteri poștale în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzătoriMircea Agrigoroaie este administratorul site-ului de concursuri de fotografie PxlShot.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *