Search
Sambata 4 Iulie 2020
  • :
  • :

ANCOM revizuiește o serie de piețe de gros și cu amănuntul corespunzătoare serviciilor de telefonie la puncte fixe

ancomANCOM supune consultării publice rezultatele procesului de revizuire a piețelor cu amănuntul corespunzătoare serviciilor de acces și piețelor de gros corespunzătoare serviciilor de originare la puncte fixe și tranzit comutat al apelurilor prin rețele publice de telefonie, pe care Romtelecom este desemnat în prezent furnizor cu putere semnificativă. Analiza ANCOM arată că situația concurențială pe piața de acces și de originare s-a schimbat de la adoptarea măsurilor de reglementare precedente, piețele tinzând către concurență efectivă. Pe de altă parte, pe piața serviciilor de tranzit național comutat al apelurilor se consideră necesar aplicarea unor măsuri în scopul evitării apariției unor probleme concurențiale.

Analiza efectuată de ANCOM pe piața cu amănuntul a serviciilor de acces la puncte fixe arată că aceasta este caracterizată de un nivel ridicat de concurență bazată pe infrastructuri (prin intermediul rețelelor proprii de acces ale operatorilor), existând astfel alternative viabile la serviciile de acces oferite de Romtelecom. Practic, barierele de ordin structural existente la intrarea pe această piață s-au diminuat considerabil, în timp ce cota de piață a Romtelecom a scăzut constant față de analiza anterioară (care a avut loc în 2009). În plus, presiunile concurențiale exercitate indirect de la nivelul pieței de servicii de telefonie mobilă sunt din ce în ce mai puternice, astfel încât, din punct de vedere al dinamicii, Autoritatea estimează că piața relevantă a serviciilor de acces la puncte fixe tinde către concurență efectivă. În consecință, Autoritatea propune retragerea obligațiilor care incumbă, în prezent, Romtelecom, și anume obligația de a oferi abonaților posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, și obligația de a nu condiționa furnizarea serviciilor de acces la puncte fixe de acceptarea de către utilizatorii finali a unor prestații suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat. ANCOM propune ca retragerea acestor obligații să se realizeze într-un termen de un an.

În ceea ce privește serviciile de originare a apelurilor la puncte fixe, pe baza unor criterii similare celor de la analiza pieței cu amănuntul a serviciilor de acces, s-a constatat, de asemenea, că piața tinde către concurență efectivă. În consecință, ANCOM propune retragerea obligațiilor impuse Romtelecom, respectiv obligațiile de transparență, nediscriminare, furnizare a anumitor servicii și acordarea accesului la anumite facilități, precum și de control al tarifelor în termen de un an de la intrarea în vigoare a măsurilor actuale supuse consultării publice.

Situația concurențială pe piața de gros a serviciilor de tranzit național comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie este însă diferită. Analiza Autorității arată că, în continuare, barierele existente la intrarea pe această piață se mențin la un nivel ridicat și că este puțin probabil ca operatorii alternativi să-și îmbunătățească semnificativ poziția pe piață, ținând cont de gradul mare de acoperire teritorială a rețelei Romtelecom și de numărul mare de contracte de interconectare directă încheiate atât cu operatorii alternativi de rețele publice fixe, cât și cu operatorii de rețele publice mobile. Astfel, pe baza cotei de piață deținute și a factorilor structurali analizați, Autoritatea propune desemnarea Romtelecom ca furnizor cu putere semnificativă și menținerea, în continuare, a obligațiilor de transparență, de nediscriminare, de furnizare a unor servicii și de acces la elemente specifice ale rețelei și a infrastructurii asociate, precum și de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri în sarcina acestui operator.

Tariful maxim pe care îl va putea percepe Romtelecom pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea tranzitului național comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie nu poate depăși 0,18 Eurocenți/minut, începând cu 1 ianuarie 2014. Având în vedere că acest tarif a fost stabilit prin intermediul unui model de calculație a costurilor, luând în considerare și exigențele proporționalității în vederea adoptării unor măsuri de reglementare, ANCOM propune retragerea obligației de evidență contabilă separată impusă Romtelecom începând cu situațiile financiare aferente anului 2013.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *