Search
Luni 6 Iulie 2020
  • :
  • :

Corupția este în creștere la nivel global

Sondajul EY, derulat în rândul a peste 2.700 de executivi din 59 de țări, evidențiază faptul că aproape 40% dintre executivi consideră mita și corupția larg răspândite în țările lor.

Cel de-al 13-lea studiu EY, Global Fraud Survey, Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth, a identificat niveluri diferite de percepție a acțiunilor de fraudă, mită și corupție la nivel global. În privința riscurilor emergente, în pofida unui consens global aparent privind amploarea amenințării criminalității informatice, aproape jumătate dintre respondenți (48%) îi atribuie doar un risc foarte scăzut sau destul de scăzut pentru afacerea lor.

Rezultatele sondajului arată că directorii executivi nu au încă o percepție corectă asupra riscurilor criminalității informatice. 48% dintre respondenți consideră că cea mai mare amenințare vine din partea hackerilor și subestimează riscul generat de grupările crimei organizate, precum și cel venit din partea altor state.

Studiul a inclus interviuri aprofundate cu peste 2.700 de directori executivi din 59 de țări, inclusiv directori financiari, directori de conformitate, consilieri generali și directori de audit intern. Aproape 40% dintre respondenți cred că mita și corupția sunt larg răspândite în țările lor (rezultatele detaliate pe țări în Anexa 1). În contextul unui mediu de business invadat de corupție, în multe dintre țări, conform descrierii respondenților, consiliile de administrație și managementul par să fie agrenate în lupta împotriva riscurilor pe termen lung, acordând însă o atenție mai mică riscurilor emergente – cum ar fi criminalitatea informatică.

David Stulb, EY, Lider global, EY’s Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) spune: “În contextul amplorii pe care a luat-o criminalitatea informatică, cu incidente care fac regulat titluri de primă pagină a ziarelor, consiliile de administrație trebuie să se aștepte ca managementul să aibă o strategie solidă de răspuns. În același timp, multe jurisdicții exercită o presiune tot mai mare asupra companiilor, pentru a raporta incidentele în cel mai scurt timp. Toate aceste aspecte solicită multă atenție din partea funcțiilor de conformitate și reglementare. Securities and Exchange Commission din S.U.A. se concentrează tot mai puternic pe combaterea riscurilor cibernetice, pe măsură ce verifică integritatea rapoartelor financiare, astfel că, membrii comitetului de audit trebuie să fie atenți în permanență la amenințările mediului cibernetic din prezent”.

Dificultățile cu care se confruntă cei din top management pot fi agravate de insuficienta cunoaștere a riscurilor la care se expun. Sondajul arată că e mai puțin probabil ca cei din top management să participe la stagii de formare anti-mită /anti-corupție (ABAC) (38%) sau la sesiuni de evaluare a riscurilor ABAC (30%) în comparație cu echipele pe care le conduc.

Acest aspect este cu atât mai alarmant cu cât toți acești executivi pot fi expuși, în mod regulat, la situații care să le amenințe integritatea. 21% dintre directorii generali care au participat la studiu au declarat că au fost expuși la situații în care li s-a cerut să dea mită în trecut, în comparație cu doar 10% din restul respondenților din top management.

La fel de îngrijorător este și faptul că 11% dintre directorii generali de companii consideră justificată declararea incorectă a performanțelor financiare în scopul de a ajuta o afacere să supraviețuiască unei recesiuni economice, comparativ cu doar 6% din restul respondenților. Acest procent, destul de important, este cu atât mai grav cu cât un CEO are și rolul de a stabili, din poziția sa ierarhică, tonul etic general al companiei.

Măsuri anti-corupție

– Una din cinci companii nu are încă definită o politică anti-corupție (ABAC)

– 45% dintre organizații nu au încă implementat un hotline de avertizare

– Mai puțin de 50% dintre respondenți au participat la trainiguri anti-corupție (ABAC)

– Mai puțin de o treime dintre organizații aplică măsurile legale anti-corupție în cadrul proceselor lor de fuziuni și achiziții.

“Punerea în aplicare a legilor anti-mită / anti-corupție a devenit mai intensă și s-a consolidat semnificativ cooperarea transfrontalieră între autoritățile de reglementare”, explică David Stulb.

“Au apărut legi noi, mai dure, în numeroase jurisdicții iar puterea procurorilor s-a întărit. Sunt bugete mai mari alocate pentru aplicarea legii în tot mai multe zone geografice cheie, astfel că această tendință nu mai este doar un fenomen american. În pofida numeroaselor cazuri de urmăriri penale, la cel mai înalt nivel, a unor companii multinaționale și a unor directori generali înregistrate recent, multe companii continuă să rateze prilejul de a implementa politici anti-corupție și evaluări de risc robuste. Prea puțini sunt cei care efectuează în mod regulat demersuri anti-corupție conforme legii. Directorii executivi pot face mai multe pentru a asigura coordonarea de la vârf a acestor demersuri, iar membrii consiliilor de administrație și altor părți interesate ar trebui să își intensifice eforturile pentru a determina managementul să-și consolideze angajamentul pentru o dezvoltare etică”.

Anexa 1 – Rezultate privind percepția folosirii mitei și a practicilor corupte în funcție de țară

Întrebarea sondajului: “Puteți preciza dacă sunteți de părere că următoarea afirmație este adevărată sau nu pentru țara Dvs., sau dacă nu sunteți în cunoștință de cauză? Mita/practicile de corupție sunt larg răspândite în afacerile din această țară?”

tabel
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *