Search
Marti 26 Mai 2020
  • :
  • :

Cum poți recupera banii de la debitorii șireți

de Avocat Diana Dragomir, Avocat Fondator, Diana Dragomir & Partners

diana dragomir

 

Suntem, câteodată, în situația de a nu putea pune în executare o hotărâre pe care am obținut-o, de cele mai multe ori, după un proces lung și epuizant, atât psihic cât și financiar, și aceasta pentru că executorul judecătoresc constată că debitorul nu mai are nici bunuri, nici venituri. Bine sfătuit, el a vândut deja tot ce se putea vinde, de cele mai multe ori fictiv și nici nu mai are, oficial, un loc de muncă și un salariu, pentru a-și crea o stare de insolvabilitate.

Și, totuși, dacă știți că debitorul avea o casă, un teren sau un apartament în timpul procesului, pe care le-a vândut de îndată ce s-a pronunțat hotărârea care îl obliga la plată, mai există o posibilitate de a vă recupera banii, chiar dacă și acest demers presupune o acțiune în justiție.

Astfel, printr-o nouă cerere de chemare în judecată, puteți solicita instanței să dispună revocarea contractului pe care debitorul l-a încheiat în dauna dumneavoastră, (creditorul) cu consecința revenirii bunului în patrimoniul debitorului și a-l putea astfel executa silit.

Judecătorul va analiza condițiile prevăzute de Codul Civil pentru a fi admisibilă acțiunea revocatorie (pauliana) și anume, existența unui act fraudulos al debitorului de natură să determine sau să-i mărească insolvabilitatea, cum este, spre exemplu, un contract de vânzare-cumpărare, și împrejurarea ca acest act să fi fost încheiat ulterior datei la care creanța a devenit certă, lichidă și exigibilă prin pronunțarea hotărârii judecătorești executorii.

În măsura în care va constata că debitorul-pârât cu bună știință a procedat, spre exemplu, la vânzarea-imobilului, proprietatea sa, către o altă persoană, pentru a ascunde, din punct de vedere juridic bunul asupra căruia s-ar fi putut îndrepta executarea silită, mărindu-și starea de insolvabilitate și cauzând creditorului un însemnat prejudiciu, instanța va dispune revenirea bunului în patrimoniu debitorului pentru recuperarea silită a creanței.

Pentru stabilirea intenției de a scoate bunul de la executarea silită, este relevant pentru instanța de judecată momentul la care a avut loc întocmirea actului de vânzare-cumpărare și persoana care a dobândit bunul în proprietate, precum și constatarea executorului judecătoresc că debitorul-pârât nu a fost identificat cu bunuri în proprietate, care să poată să fie supuse executării.

Spre exemplificare și cu gândul de a fi de folos, alăturăm, din practica noastră, hotărârile judecătorești prin care am câștigat, în fond și recurs, într-un astfel de caz, aparent pierdut pentru clientul nostru.

Sentinta civila din data de 08.10.2013, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti

Decizia civila din data de 08.04.2014, Tribunal Bucuresti

Recuperarea creanțelor reprezintă pentru avocații și experții de la „Diana Dragomir & Partners” unul dintre principalele domenii de activitate, ceea ce a dus la continua specializare și la o vastă practică ce deschid drumuri și oferă soluții de recuperare a creanțelor, chiar și atunci când totul pare a fi fără nici o speranță.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *