Search
Sambata 6 Iunie 2020
  • :
  • :

Fonduri nerambursabile pentru investiții în România

Autori

Alina Popescu                                   Răzvan Pele

Partener Fondator                          Partener

alina.popescu@maravela.ro              razvan.pele@maravela.ro

 

     

  1. Introducere

Pe 30 iulie, Ministerul Român de Finanțe a emis cadrul normativ pentru lansarea procedurii prin care investitorii pot obține fonduri nerambursabile pentru investiții în România.

Finanțarea este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 privind stabilirea unei scheme de ajutor de Stat, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect stimularea investițiilor cu impact economic semnificativ (“Schema”), fiind pusă în aplicare pentru măsurile detaliate aici prin Ordinul nr. 2629/30 iulie 2018 al ministrului Finanțelor, aprobând ghidul pentru solicitanții de finanțare în cadrul schemei.

Scopul specific al Schemei este de a încuraja dezvoltarea regională prin investiții cu “impact economic semnificativ”. Schema a fost emisă în temeiul dispozițiilor privind dezvoltarea regională din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 privind declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (“TFUE“). Acest lucru înseamnă că măsurile de ajutor acordate în temeiul Schemei nu trebuie să fie autorizate anterior de Comisia Europeană.

Înscrierea proiectelor eligibile începe luni, 10 septembrie 2018, iar bugetul disponibil, în valoare de EUR 145 milioane, va fi împărțit între beneficiarii selectați pe baza principiului primul venit – primul servit.

În conformitate cu prevederile Schemei, sursa de finanțare constă în fonduri guvernamentale sub formă de linii de credit bugetare, plătibile până în anul 2023.

  1. Valoarea subvenției

Finanțarea maximă disponibilă pentru fiecare proiect eligibil diferă în funcție de Regiunea de Dezvoltare (“RD”) în care investiția urmează a fi implementată, cu până la EUR 37,5 milioane per proiect disponibili pentru RD Nord-Est, Sud-Est, Muntenia de Sud, Oltenia-Sud-Vest, Centru și Nord-Vest. Ajutor în valoare de maximum 26,25 milioane EUR este disponibil pentru proiecte de investiții care urmează să fie implementate în RD Vest și RD Ilfov, în timp ce doar 7,5 milioane EUR sunt disponibile ca finanțare maximă pentru fiecare proiect de investiții care va fi implementat în RD București.

Intensitatea maximă a ajutorului este de 50% pentru RD Nord-Est, Sud-Est, Muntenia de Sud, Oltenia – Sud-Vest, Centru și Nord-Vest. Intensitatea ajutorului scade pentru RD Vest și RD Ilfov la doar 35%, în timp ce pentru proiectele implementate în RD București intensitatea maximă a ajutorului este limitată la 10%.

În termeni practici aceasta înseamnă, spre exemplu, că pentru o investiție în Constanța, Iași, Brașov, Cluj-Napoca sau Craiova, din investiția minimă de 3 milioane EUR (aproximativ 13,5 milioane RON), investitorul poate obține rambursarea unei sume de maximum 1,5 milioane EUR, în timp ce pentru investiții similare în Timișoara sau Otopeni, pentru o investiție similară, valoarea rambursării va fi limitată la aproximativ 1 milion EUR.

Cea mai mică rată de rambursare va fi pentru proiectele de investiții din București (considerată a fi cea mai dezvoltată regiune din România), unde pentru o investiție de 3 milioane EUR, suma maximă care poate fi rambursată de Stat în temeiul Schemei este limitată la 300.000 EUR.

  1. Proiecte eligibile și efect de stimulare

Potențialii investitori trebuie să cunoască faptul că doar proiectele ce constau în investiții inițiale de minimum 3 milioane EUR (aproximativ 13,5 milioane RON) vor fi considerate eligibile.

Având în vedere că ajutoarele se vor acorda pe baza principiului primul venit – primul servit, Ministerul Finanțelor va publica actualizări săptămânale ale listei solicitanților și privind stadiul analizei pentru fiecare dintre proiecte pentru care s-a solicitat finanțare.

Efectul stimulativ al ajutorului regional este o condiție prealabilă pentru ca o schemă de ajutor de Stat să fie exceptată de la obligația de a fi notificarea în prealabil către Comisia Europeană și aprobată de către aceasta.

Acest fapt înseamnă, pe de o parte, că investiția nu poate începe înainte de obținerea unei decizii favorabile de finanțare, emisă conform Schemei. Cu toate acestea, măsurile pregătitoare (cum ar fi cumpărarea unui teren, luarea măsurilor necesare pentru obținerea avizelor sau aprobărilor sau realizarea unor studii de fezabilitate) nu sunt considerate ca demararea implementării proiectului de investiții, conform Schemei.

În plus, beneficiarii potențiali nu trebuie să se fi stabilit în RD cu mai puțin de doi ani înainte de înaintarea cererii de finanțare.

Actele care guvernează Schema permit modificarea proiectului de investiții și înlocuirea anumitor părți ale investiției.

  1. Beneficiari eligibili

Finanțarea poate fi acordată pentru investițiile efectuate în fiecare sector al economiei naționale, cu excepția pescuitului și producției agricole.

În cazul în care obiectul principal de activitate al unui investitor potențial este într-un sector neeligibil în sensul Schemei, proiectul de investiții poate fi în continuare eligibil pentru a primi finanțare în cazul în care investiția respectivă va fi efectuată într-un alt sector, care este eligibil.

Potențialii beneficiari ai finanțării nu trebuie să fie „întreprinderi în dificultate”, nu trebuie supuși unor proceduri de executare silită, în insolvență sau în faliment, să nu facă obiectul unor măsuri de recuperare a unor ajutoare de Stat și să nu fi beneficiat de ajutoare regionale pentru salarii în cadrul aceluiași proiect de investiții.

Investitorii care au cel puțin o perioadă fiscală închisă trebuie să aibă, de asemenea, o rentabilitate a cifrei de afaceri peste zero și trebuie să dețină, de asemenea, capital personal într-o valoare pozitivă în aceeași perioadă fiscală.

 

Companiile nou înființate, pentru care Schema este în egală măsură aplicabilă, nu trebuie să fie deținute de acționari care au, în cei doi ani anteriori celui în care se depune cererea de finanțare, societăți care își desfășoară sau au întreprins aceleași activități pentru care se solicită finanțare prin cererea depusă de investitorul nou înființat.

  1. Obligații aferente finanțării

În cazul în care o ofertă potențială a investitorului pentru finanțarea de la Stat va avea succes, acesta este obligat să înceapă investiția în termen de maximum 4 luni de la data aprobării finanțării. De asemenea, investițiile astfel finanțate trebuie menținute operaționale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care proiectul de investiție a fost declarat finalizat.

Investitorii trebuie, de asemenea, să se angajeze să nu se relocheze din RD în cauză timp de 2 ani de la finalizarea proiectului de investiții.

Proiectele selectate urmează a fi monitorizate strict și îndeaproape prin intermediul inspecțiilor la fața locului de către Ministerul Finanțelor.

***

Această publicație conține numai informații generale și nu ar trebui considerată drept opinie juridică, fiscală, contabilă sau alte sfaturi și/sau servicii profesionale. Această publicație nu reprezintă un substitut pentru astfel de consultanță și servicii profesionale și nici nu ar trebui să servească drept bază pentru orice decizie sau acțiune care ar putea afecta finanțele sau afacerea dumneavoastră. Înainte de a lua orice decizie sau de întreprinde orice acțiune care ar putea afecta finanțele sau afacerea dumneavoastră, trebuie să consultați un consilier profesionist calificat.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *