Search
Vineri 5 Iunie 2020
 • :
 • :

Legal Magazin și PIAROM organizează conferința “Transparență și eficiență în achizițiile publice”

Legal Magazin organizează joi, 26 octombrie, conferința “Transparență și eficiență în achizițiile publice”. Evenimentul va avea loc la CCIR Business Center, sala Ninel Chiriacescu.


Parteneri:

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, analiza sistemului naţional de achiziţii publice a condus la identificarea unui ansamblu de deficienţe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice și o serie de blocaje birocratice.

Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice și normele sale metodologice au ca principal obiectiv reinstaurarea încrederii în sistemul de achiziții publice din țara noastră și eliminarea chichițelor birocratice.

Organizatorii își propun ca acest eveniment să ofere suport operatorilor economici și autorităților contractante pentru participarea sau realizarea unor proceduri de atribuire corecte din punct de vedere legislativ și cu obținerea de beneficii cuantificabile, permițând totodată creșterea cifrei de afaceri a companiilor din România, prin câștigarea de licitații publice în mod constant și corect.

Teme de dezbatere:

 • Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 • Dificultăți întâmpinate de autoritățile contractante în aplicarea noii legislații;
 • Conflictele de interese în procedurile de achiziție publică;
 • Ajutorul de stat în achizițiile publice;
 • Soluționarea contestațiilor în fața CNSC versus instanța de judecată;
 • Bune practici privind modificarea contractelor cadru privind achizițiile publice;
 • Răspunderea juridică a responsabililor de achiziții;
 • Proceduri pas cu pas pentru o achiziție publică;
 • O nouă meserie – achizitor public; Cine-i pregătește pe cei care țin cursurile de formare profesională în domeniul achizițiilor publice?;
 • Studii de fezabilitate: indicatori cost beneficiu, caiete de sarcini; Contracte model;
 • Timpi legali ai unei achiziții;
 • Servicii sectoariale/concesiuni (studii, aprobări ale administrației locale, achiziție, derulare proiect);
 • Avantajele apelării la serviciile consultanților specializați în achiziții publice;
 • Soluții care să permită accesul companiilor mici și mijlocii la procedurile de achiziție publică.

Agendă eveniment

09:00 – 09:30 – Înregistrarea participanților & welcome coffee

10:00 – 13:00

Liviu-Cozmin Stoica, Președinte, Agenția pentru Agenda Digitală a României

Doina Chivu, Expert evaluare examinare, Agenția pentru Agenda Digitală a României
Diferențe între SEAP și SICAP

Roxana Voicu, CEO, EQUALYS SERVICES
Subcontractare – obligație legală sau posibilitate de alegere

Alina Bilan, Avocat Partener, ONV Law
Capcanele modelelor din documentațiile de atribuire

Adrian Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice

Cristian Pârvan, Presedinte, PIAROM

Audiență

 • Societăți comerciale românești și multinaționale;
 • Autorități locale și centrale;
 • Avocaţi;
 • Companii de consultanta;
 • Asociaţii patronale şi profesionale;
 • ONG-uri cu profil juridic și economic;
 • mass-media.

Adresabilitate

 • Autorităților contractante care efectuează achiziții publice;
 • Administrația locală, centrală și alte instituții;
 • Personalului din cadrul societăților comerciale care participă la procedurile de achiziții publice;
 • Firmelor private care beneficiază de finanțări europene și care trebuie să realizeze achiziții conform legislației în vigoare;
 • Persoanelor dornice să își îmbunătățească activitatea, indiferent de domeniu.

Contact

Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin; 0732.903.216, mircea.fica@legalmagazin.ro

Roxana Biga, Sales Manager, Legal Magazin; 0736.366.192, office@legalmagazin.ro

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să descărcați și să completați Formularul de înscriere, urmând ca acesta să fie trimis la una dintre adresele de contact, anterior menționate.


Formular de Inscriere Conferinta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *