Search
Marti 22 Octombrie 2019
  • :
  • :

MFP aduce modificãri importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014

În urma consultãrii cu toți actorii din piațã, Ministerul Finanțelor Publice a demarat încã din data de 3 iulie un amplu proces de consultare publicã, în urma cãruia au fost propuse modificãri importante in ceea ce privește schemele de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014.

Principalele modificãri efectuate în cazul schemei de ajutor de stat 807/2014:
Ø        introducerea posibilitãții acordãrii ajutorului de stat pentru același proiect de investiții, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale și necorporale cât și pentru cheltuieli de naturã salarialã, fãrã a se depãși valoarea eligibilã a cheltuielilor de natura activelor;
Ø        preluarea condițiilor prevãzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, în vederea recunoașterii eligibilitãții cheltuielilor de natura costurilor salariale;
Ø        prelungirea pânã în 2025 a perioadei în care se realizeazã plata ajutorului de stat, ca urmare a introducerii costurilor salariale în categoria cheltuielilor eligibile;
Ø        stabilirea mecanismului de recuperare proporționalã în cazul ajutorului de stat pentru costuri salariale, în situația în care locurile de muncã nu sunt menținute;
Ø        stabilirea valorii minime de 500.000 pentru investițiile care se realizeazã în județele mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țarã, conform informațiilor comunicate de Institutul Național de Statisticã, în vederea facilitãrii accesului la finanțare; limita de 80% a fost corelatã cu nivelul indicatorului PIB pe cap de locuitor utilizat de Comisia Europeanã la stabilirea Hãrții regionale pentru fiecare stat membru, respectiv a intensitãții maxim admisibile pe fiecare regiune; aceastã facilitate va fi aplicatã în 29 de județe;
Ø        modificarea în consecințã a formularelor.

Principalele modificãri efectuate în cazul schemei de ajutor de stat instituitã prin HG 332/2014:
Ø        introducerea posibilitãții demarãrii proiectului de investiții dupã depunerea cererii pentru finanțare;
Ø        modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncã precum și a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncã ȋnalt calificate (locurile de muncã ocupate de persoane care dețin o diplomã din ȋnvãțãmântul postliceal sau superior) și calificate (locurile de muncã ocupate de persoane care dețin o diplomã emisã de o instituție de ȋnvãțãmânt sau un certificat de calificare emis de un furnizor autorizat conform O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulților); pentru 29 de județe, mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țarã, numãrul de noi locuri de muncã se diminueazã la 15;
Ø        introducerea noþiunii de „salariul minim brut lunar” ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncã înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncã calificat (cca. 3.200 lei net);
Ø        eliminarea obligativitãții operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, nu se mai solicitã Certificat de atestare fiscalã la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Aceastã obligație rãmâne valabilã la momentul plãții ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanții DGAS;
Ø        înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuã și eliminarea selecției pe bazã de punctaj;
Ø        introducerea condiției potrivit cãreia contribuția întreprinderii la creșterea economicã și dezvoltarea regionalã trebuie sã fie cel puțin egalã cu valoarea ajutorului de stat acordat;
Ø        flexibilizarea procedurii de platã a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la crearea a minimum 10 locuri de muncã la depunerea primei cereri de platã, precum și la numãrul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic;
Ø        introducerea condiției de depunere a cererilor de platã a ajutorului de stat pânã la data de 30 septembrie a fiecãrui an, în vederea asigurãrii unei gestionãri eficiente a bugetului alocat schemei;
Ø        intoducerea obligației de a menține locurile de muncã create pentru o perioadã de cel puțin 5 ani de la data ocupãrii fiecãrui loc de muncã, cu nivelul salariului mediu cel puțin la nivelul salariului mediu lunar calculat în perioada de platã
Ø        stabilirea mecanismului de recuperare proporționalã a ajutorului de stat plãtit în funcție de numãrul de locuri de muncã care nu sunt menținute.

Proiectele de acte normative au fost republicate pe site-ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *