Search
Duminica 15 Septembrie 2019
  • :
  • :

Primii despăgubiți în 2014

caseAutoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis, în data de 10 ianuarie 2014, conform noilor norme legislative, primele 50 de titluri de plată pentru beneficiarii dosarelor de despăgubire soluționate.

A.N.R.P. precizează, într-un comunicat de presă, că în cazul în care titlul de plată se emite pe numele mai multor persoane, titlul în original se remite uneia dintre acestea, urmând ca celelalte persoane să primească înștiințări în care este menționat și numele persoanei căreia i s-a transmis titlul în original.

Titlurile de plată, în cupoane speciale, se transmit de A.N.R.P. atât beneficiarilor, cât și Ministerului Finanțelor Publice. Plățile aferente titlurilor se vor face de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de maxim 175 de zile de la primirea acestora. M.F.P. va comunica fiecărui beneficiar o înștiințare privind virarea sumei prevăzute în titlul de plată. Beneficiarii se vor prezenta la unitățile CEC Bank și vor solicita retragerea în numerar/ virament a sumelor consemnate.

În Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicată Legea nr. 368/18.12.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Comisiile locale pentru inventarierea terenurilor vor fi conduse de primarii de comună, oraș sau municipiu. Legea nr. 165/2013 prevedea că președinții acestor comisii sunt reprezentanții instituțiilor prefectului.

Prin modificarea Legii nr. 165/2013, titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 pot opta, în termen de 60 de zile de la intrarea Legii nr. 368/2013 în vigoare, pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor către entitățile învestite cu soluționarea notificării în vederea restituiri în natură sau compensării imobilelor cu alte bunuri. Și titularii de dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar pot solicita, în același termen, returnarea dosarelor către comisiile locale de fond funciar.

O altă modificare a legii este prevederea potrivit căreia, în cazul în care din documentele existente în dosarele de despăgubiri nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă.

Prin Legea nr. 368/2013 s-a majorat, de la 90 de zile la 120 de zile, termenul de decădere în procedura administrativă în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitățile învestite de lege.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *