Search
Sambata 4 Iulie 2020
  • :
  • :

Program de cooperare între guvernul român şi cel portughez

Guvernul a aprobat astăzi un Program de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educației, științei, tehnologiei și învățământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media și turismului.

Programul va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Portugalia în domeniile amintite și va da posibilitatea celor două părți de a desfășura activități culturale și educaționale în vederea promovării culturilor proprii și a cunoașterii culturii celuilalt stat.

Documentul cuprinde prevederi referitoare la:

  • Educație – se menționează predarea, cercetarea și promovarea limbii, literaturii, culturii și civilizației române, respectiv, portugheze, în celălalt stat; partea română își exprimă disponibilitatea de a implementa Proiectul privind predarea cursului de limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) în unități de învățământ portugheze în care sunt școlarizați și elevi de origine română;

– acordarea de burse, cooperare prin internet, schimbul de informații din domeniul educației, recunoașterea și echivalarea studiilor la nivel pre-universitar, cooperarea științifică și tehnologică, recunoașterea și echivalarea diplomelor universitare, etc.;

  • Cultură – se pevede consolidarea cooperării culturale în domeniul cărților, patrimoniului arhitehtonic, arhivelor, artelor plastice, fotografiei, teatrului, dansului, muzicii, cinematografiei, audiovizualului și multimedia;

– documentul menționează, în acest context, activitatea desfășurată de Institutul Cultural Român de la Lisabona și de Institutul Camoes – Institutul pentru Cooperare și Limbă Portugheză, dar și programele de sprijinire a traducerilor și alte programe de promovare a proiectelor artistice din cele două țări;

  • Programul vizează, de asemenea, și cooperarea în domeniul sportului și tineretului, în domeniul mass-media și al turismului.

Programul are o valabilitate de patru ani, cu posibilitatea de prelungire pentru un an.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *