Search
Luni 20 Mai 2019
 • :
 • :

Zamfirescu Racoți & Partners lansează concursul pentru Premiile de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu”

Societatea civilă de avocați Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP) va organiza anual, împreună cu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, un concurs de eseuri în materia dreptului procesual civil, adresat studenților aflați în anul IV de studiu. Inițiativa reprezintă un omagiu pentru opera și întreaga activitate academică a distinsului profesor Viorel-Mihai Ciobanu și dorește să promoveze interesul studenților pentru domeniul dreptului procesual civil.

Prima ediție a concursului se va desfășura în perioada 14 martie – 22 aprilie 2019 și va avea următoarele etape:

14 martie 2019 Publicarea temei eseului
27 martie 2019 Termenul limită pentru predarea lucrărilor
1 aprilie 2019 Transmiterea speței în atenția finaliștilor primei etape
15 aprilie 2019 Depunerea concluziilor scrise și susținerea acestora în fața unei comisii formate din doi avocați din cadrul ZRP și a unui cadru universitar de la Facultatea de Drept.

Desemnarea câștigătorilor

22 aprilie 2019 Festivitatea de premiere

Zamfirescu Racoți & Partners are în vedere două categorii de premii pentru cei mai valoroși studenți:

 

 • Premiul de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu” în valoare de 1.000 de euro pentru candidatul care analizează cel mai complet problemele de procedură civilă incidente în speță și propune o rezolvare corectă și riguros științifică
 • Premiul de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu” în valoare de 2.000 de euro pentru candidatul care are cea mai originală pledoarie și/sau oferă cea mai deosebită variantă de rezolvare a speței.

Pentru a se înscrie în competiție, studenții trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și să redacteze un eseu care să respecte cerințele conform regulamentului de organizare a concursului.

 

Despre Zamfirescu Racoţi & Partners

 

Zamfirescu Racoţi & Partners (ZRP) este acreditată ca una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România, oferind servicii de asistenţă juridică atât în sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât şi în domeniul avocaturii de business şi al consultanţei fiscale.

ZRP are o echipă de 53 de avocați, dintre care 11 asociaţi – Călin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoţi şi Stan Tîrnoveanu – asociaţi fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Dănuț-Ioan Bugnariu și Cătălin Micu (asociați), și Valerian Cioclei, asociat of counsel.

 

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR DE EXCELENȚĂ „VIOREL-MIHAI CIOBANU”

LA MATERIA DREPT PROCESUAL CIVIL

  

 1. Prezentare

Premiile de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu” vor fi acordate studenților de Anul IV din cadrul Universității București, Facultatea de Drept, în semn de omagiu pentru opera si întreaga activitate a distinsului Profesor precum si pentru a încuraja tinerii studenți in studiului dreptului procesual civil, coloana vertebrala a proceselor civile, de familie, proprietate industriala si intelectuala, contencios administrativ, concurenta, protecția consumatorului etc.

Concursul organizat de Zamfirescu Racoți & Partners are ca obiect realizarea unor lucrări științifice în formă scrisă, abordând o temă din materia Drept Procesual Civil (etapa I) precum și participarea la un concurs de pledoarii care va fi organizat în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității București (etapa II).

 1. Beneficiarii Premiilor de excelență

Premiile de excelenta „Viorel-Mihai Ciobanu” se adresează tuturor studenților din cadrul Universității București, Facultatea de Drept, aflați în anul IV de studiu, cursuri de zi, școlarizați în regim bugetar sau cu taxă, studenți care, în primul semestru din anul IV de studiu au obținut cel puțin nota 8 la materia Drept Procesual Civil.

 3. Desfășurarea concursului

 

Concursul se organizează anual. Tematica va fi diferită de la an la an și va fi anunțată cu minim 3 săptămâni înainte de data limită stabilită pentru trimiterea lucrării. Desfășurarea concursului va avea loc în două etape organizate în cursul lunilor martie si aprilie.

 

Etapa I – va consta în redactarea unui eseu pe o temă specifică materiei Drept Procesual Civil, propusă de Zamfirescu Racoți & Partners.

 

Eseul va cuprinde maxim 5 pagini, format document Word, font Arial, corp 12, spațiere la 1 rând si va fi transmis prin email, prin poștă sau personal la următoarele adrese:

 

 • Prin email: office@zrp.ro, cu mențiunea Concurs Premiile de excelență Viorel-Mihai Ciobanu.
 • Prin poștă la adresa: Plantelor nr. 12, cod postal 023974 sector 2, București, în plic, cu mențiunea Concurs Premiile de excelență Viorel-Mihai Ciobanu;
 • Personal la adresa: Plantelor nr. 12, sector 2, București, în plic, cu mențiunea Concurs Premiile de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu”.

 

Studenții vor indica la finalul eseului: facultatea, anul de studiu, numele, prenumele, seria/grupa de studiu, o adresă de email la care să fie comunicată mapa cu înscrisuri privind Etapa II a concursului.

 

Împreună cu eseul, studenții vor trebui să depună o Scrisoare de intenție și dovada obținerii minim a notei 8 la materia Drept Procesual Civil.

 

Etapa II – După primirea și evaluarea eseurilor, vor fi selectați primii 10 studenți care vor participa în etapa a doua a concursului.

 

În cadrul celei de a doua etape, studenții selectați vor primi o mapă cu înscrisuri referitoare la o  speță, propusă de Zamfirescu Racoți & Partners. Mapa va fi transmisă în format pdf la adresa menționată de student.

 

În baza documentelor comunicate, studenții vor redacta concluzii scrise, pe care le vor susține oral timp de 15 minute în fața unei comisii formată de 2 avocați din cadrul Zamfirescu Racoți & Partners și a unui cadru universitar din cadrul Facultății de Drept, materia Drept Procesual Civil.

 

Concluziile scrise vor fi redactate in termen de 2 săptămâni de la primirea documentelor, în susținerea poziției părții pe care o vor asista in respectiva speța (reclamant, pârât, intervenient principal sau accesoriu, chemat in garanție etc ), astfel cum calitatea procesuala a clientului va fi comunicata în conținutul mapei de prezentare.

 

Etapa a doua va avea loc fie la sediul Facultății de Drept a Universității București fie la sediul Zamfirescu Racoți & Partners.

 

După ascultarea pledoariilor, într-un interval de 7 zile lucrătoare, juriu va delibera și va anunța câștigătorii Premiilor de excelență „Viorel-Mihai Ciobanu”.

 

Festivitatea de premiere va avea loc într-un cadru festiv organizat de către Zamfirescu Racoți & Partners iar premiile vor fi decernate de doamna Elena Ciobanu, Decanul Facultății de Drept sau de către unul dintre membrii comisiei de concurs.

 

 1. Valoarea Premiilor de excelență

 

Se vor acorda 2 premii de excelență  „Viorel-Mihai Ciobanu”:

 

 • Premiul de Excelență pentru candidatul care analizează cel mai complet problemele de procedură civilă incidente în speță și propune o rezolvare corectă și riguros științifică, premiul fiind în valoare de 1.000 de euro;
 • Premiul de Excelență pentru candidatul care are cea mai originală pledoarie și/sau oferă cea mai deosebită variantă de rezolvare a speței, premiul fiind în valoare de 2.000 de euro.

 

După îndeplinirea formalităților fiscale, premiul va fi virat în contul bancar al câștigătorilor în termen de 7 zile lucrătoare din decernării premiilor.

 

Studenții beneficiari ai Premiilor de excelență “Viorel-Mihai Ciobanu” pot primi în anul universitar în care li s-a decernat premiul  orice alte premii.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *