Search
Joi 9 Iulie 2020
  • :
  • :

ASF lansează proiectul S.T.E.A.M, de reformă a pieței de capital în vederea obținerii statutului de piață emergentă

asfConsiliul ASF a aprobat proiectul S.T.E.A.M. – Planul de acțiuni pentru obținerea Statutului de Piață Emergentă. S.T.E.A.M. reprezintă un program de reformă energică și fermă a pieței de capital din România în ceea ce privește, mărimea, lichiditatea și accesibilitatea de către investitori și va avea ca efect dezvoltarea economică.

Scopul proiectului S.T.E.A.M. (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgment of the emerging Market status) este de punere în aplicare a unor măsuri strategice pentru reclasificarea pieței de capital din România ca ,,piață emergentă’’ (față de ,,piață de frontieră’’ în prezent), în cel mult 2 ani de la debutul programului.

Tipologia piețelor este realizată de către Morgan Stanely Capital International (MSCI) care clasifică piețele de capital internaționale în următoarele categorii: piață de frontieră, piață emergentă și piață dezvoltată. Această tipologie este avută în vedere de investitori prin limitări de expunere în funcție de tipul de piață de capital și reprezintă un element important în luarea deciziei de investiție.

,,Proiectul S.T.E.A.M. este obiectivul strategic prioritar identificat și asumat de către ASF, pentru piața de capital. El corespunde necesităților de deschidere a pieței, de eficientizare și de facilitare a acesului investițional în România și va avea ca efect creșterea volumului plasamentelor și a lichiditătății. Urmărim să fim proactivi în fața piețelor și să facilităm trecerea pieței de capital într-o nouă dimensiune strategică. S.T.E.A.M, așa cum sugerează și acronimul, arată că ASF s-a angajat cu energie, putere, fermitate și entuziasm în obținerea statutului de piață emergentă pentru piața de capital din România’’, a declarat Președintele ASF, domnul Mișu Negrițoiu.

Setul de măsuri propus prin S.T.E.A.M. include:

– creșterea gradului de accesibilitate și atractivitate a pieței de capital românești;

eficientizarea și fluidizarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă;

– dezvoltarea pieței locale primare și secundare de obligațiuni (municipale și corporative);

– creșterea lichidității și atragerea de noi investitori;

– creșterea vizibilității companiilor românești listate pe piața de capital, prin posibilitatea listării acestora și pe alte piețe;

– creșterea gradului de implementare a principiilor guvernanței corporative la nivelul emitenților, intermediarilor, operatorilor de piață, depozitarilor, etc;

– îmbunătățirea sistemului contabil al entităților reglementate și supravegheată – prin alinierea la standardele IFRS
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *