Search
Miercuri 28 Iulie 2021
  • :
  • :

Piața asigurărilor, creștere de 5,4%. Mai multă grijă pentru sănătate

Societățile de asigurare și sucursalele care își desfășoară activitatea pe teritoriul României au subscris în 2020 prime brute în valoare de aproximativ 12,5 miliarde lei, în creștere cu 5,4% comparativ cu valoarea înregistrată în 2019, se arată în raportul anual publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Primele brute subscrise de către societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au fost în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei în anul 2020, în creștere cu aproximativ 4,6% față de valoarea înregistrată în anul anterior.

Volumul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale (AG) se situează la un nivel de circa 9,28 miliarde lei, reprezentând aproximativ 81% din totalul subscrierilor, iar primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de aproximativ 2,22 miliarde lei.

Cadrul macroeconomic deteriorat, persistența impactului global al izbucnirii crizei generate de COVID-19 asupra activităților economice și incertitudinile cu privire la evoluțiile viitoare ale economiilor globale mențin riscurile macroeconomice la un nivel ridicat, cu impact semnificativ asupra pieței europene de asigurări.

Raportul ASF

Asigurările de sănătate au înregistat un volum al subscrierilor de peste 451 milioane lei în anul 2020, în creștere cu aproximativ 18% față de anul precedent, majorându-și ponderea în totalul primelor brute subscrise la 3,9% de la 3,5% în 2019. Asigurările de garanții au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 465 milioane lei în anul 2020, în creștere cu 68% față de anul anterior, aducându-și, astfel, aportul la tendința de diversificare a pieței asigurărilor din România.

„Evoluțiile macroeconomice și financiare la nivel european și global au fost puternic influențate de nivelul ridicat de incertitudine imprimat de actuala criză sanitară generată de pandemia COVID-19 și de capacitatea măsurilor implementate de guvernele și băncile centrale de a atenua impactul negativ asupra economiei, prin sprijinirea celor mai afectate sectoare economice și asigurarea de lichiditate în piețele financiare”, menționează documentul citat.

Potrivit oficialilor Autorității, pe parcursul anului 2020, s-au observat persistența nivelului scăzut al ratelor anuale ale inflației, inversarea tendinței descendente a ratei șomajului și o modificare a comportamentelor consumatorilor în sensul contracției cererii agregate, ca efect al reducerii veniturilor disponibile ale populației și creșterii gradului de economisire.

Raportul privind evoluția pieței asigurărilor în anul 2020
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *