Search
Joi 22 Octombrie 2020
  • :
  • :

Autoritatea pentru Digitalizarea României și Ministerul Fondurilor Europene au lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea de fonduri destinate digitalizării IMM-urilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României – prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale – şi Ministerul Fondurilor Europene – prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate – au lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale la secţiunea Consultare publică şi pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Măsurile destinate digitalizării IMM-urilor vizează transformarea digitală a principalelor sectoare economice la nivel național, stimulându-se astfel investițiile în dezvoltarea și achiziția de sisteme IoT industriale, linii de fabricație Smart, automatizări, sisteme tip cyber-physical și sisteme digitale de management al producției.

Vor fi finanțate inițiative, proiecte și infrastructuri la nivel de companii sau clustere prin care se vor putea achiziționa sisteme avansate de automatizare și management al activităților industriale, inclusiv roboți hardware sau software, aplicații de inteligenta artificiala sau blockchain ș.a., pentru integrarea orizontală și verticală a sistemelor IT industriale, precum și pentru realizarea convergenței tehnologiilor informaționale cu tehnologiile operaționale.Perioada de consultare publică este de 10 zile și a început la data de 09.10.2020.

Toate observaţiile şi sugestiile vor fi transmise pe e-mail până la data de 19.10.2020, ora 17:00 la: fonduri.oipsi@adr.gov.ro.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *