Search
Miercuri 16 Octombrie 2019
  • :
  • :

BEI acordă un împrumut BCR Leasing pentru finanțarea IMM-urilor

bcr-leasing4Banca Europeană pentru Investiții (BEI) acordă BCR Leasing un împrumut de 15 milioane Euro pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), a întreprinderilor cu capitalizare medie și a entităților publice din Romania care implementează proiecte în industrie, servicii și infrastructură.

Împrumutul de 15 milioane Euro acordat BCR Leasing IFN S.A reprezinta o primă tranșă dintr-o linie de credit totală de 75 milioane Euro convenită cu BEI.

În particular, IMM-urile vor fi sprijinite în activitatea de achiziție, renovare sau extindere a activelor corporale (cu excepția terenurilor), de investiții în cercetare și dezvoltare, de consolidare a retelelor de distribuție pe piețele naționale sau pe alt piețe din UE și în acoperirea cerințelor de capital de lucru pe termen mediu și lung pentru finantarea activităților comerciale obișnuite.

Entitățile din sectoarele publice care întreprind investiții în infrastructură la scară mică și medie sau investiții comunitare sustenabile vor fi eligibile pentru a beneficia de asistență în scopul îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul transportului, energiei, deșeurilor, telecomunicațiilor, apei, sănătății, educației și locuințelor sociale.

Mihai Tănăsescu, vicepreședinte BEI responsabil pentru  România, a declarat: “Fondurile EIB vor fi disponibile cu ajutorul unui nou intermediar al EIB – BCR Leasing – în vederea facilitării accesului IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie și municipalităților la finanțări pe termen lung. Noua facilitate va consolida asistența acordată de EIB către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie și va sprijini competitivitatea și productivitatea acestora. Dat fiind că aceste entități reprezintă motorul economiei românești, această operatiune va avea un impact pozitiv asupra perspectivelor de creștere economică și de creare a locurilor de muncă”.

Banca Europeană pentru Investiții este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene și este deținută de Statele Membre UE. Ea oferă finanțări pe termen lung pentru investiții solide pentru a contribui la atingerea obiectivelor UE.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *