Search
Vineri 20 Mai 2022
  • :
  • :

Cele mai noi decizii ale ASF. Euroins are director general

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private.

Astfel, Consiliul a adoptat Regulamentul de modificare și completare a Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, care va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României), după cum informează un comunicat al Autorității.

De asemenea, proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Proiectul de Recomandări pentru societățile de servicii de investiții financiare privind unele măsuri de minimizare a efectelor crizei COVID-19 pentru anul 2021.

ASF a decis, totodată, sancționarea companiei de brokeraj Aida Broker de Asigurare SRL cu retragerea autorizației de funcționare ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali.

A fost aprobată numirea doamnei Tanja Blatnik în funcția de director general la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare SA, precum și cea a domnului Iacob Plaxenco în funcția de administrator al societății Lea Broker de Asigurare SRL. În aceeași ședință, a fost aprobat actul constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare SA.

ASF a emis o decizie prin care se confirmă că societățile Vitesco Technologies România SRL și Vitesco Technologies Engineering România SRL, angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Continental Aktiengesellschaft, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul Uniunii Europene.

O altă decizie a Autorității confirmă că societățile Egger România SRL și Egger Technologia SRL, angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Egger Holzwerkstoffe GmbH, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în legislația comunitară.

De asemenea, a fost aprobat calculul contribuțiilor anuale datorate de către administratorii fondurilor de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private pentru anul 2021.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *