Search
Joi 18 August 2022
  • :
  • :

Ionuț Barbu, director general, OSIM: La OSIM se depun anual 1.000 de cereri de brevet de invenție și 8.000 de cereri de marcă

Interviu cu Ionuț Barbu, director general, OSIM

La OSIM se depun anual 1.000 de cereri de brevet de invenție și 8.000 de cereri de marcă

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) are misiunea de a susţine inovarea şi competitivitatea în România, prin acordarea unei protecţii eficiente a drepturilor de proprietate industrială, furnizarea de servicii de specialitate de calitate, şi prin promovarea proprietăţii industriale în infrastructura economică naţională. Cum vedeți acest sector, ținând cont de numărul de mărci, indicații georgrafice, brevete de invenții, desene de modele înregistrare în ultimii ani?

Aşa cum bine aţi subliniat, OSIM susţine inovarea şi competitivitatea în România, prin acordarea unor titluri de protecţie puternice, obţinute în urma unui proces de examinare realizat de către cei mai buni specialişti din domeniu. Din punctul de vedere al numărului de cereri pentru toate domeniile putem afirma că acesta se menţine în jurul aceleaşi cifre an de an, cu un minus sau plus nesemnificativ, ceea ce demonstrează o stabilitate economică ce se regăseşte și în acest domeniu.

În primul semestru al acestui an România a deținut președinția rotativă a Consiliului UE. OSIM a coordonat o serie de dosare legislative, precum propunerea de modificare a regulamentului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente. Cum ați gestionat aceste dosare importante?

Unul dintre dosarele cu o importanță deosebită, gestionate de către Romania pe perioada mandatului său de Președinte al Consiliului UE a fost, într-adevăr, propunerea de modificare a Regulamentului privind certificatul suplimentar pentru medicamente. Specialiști din cadrul OSIM au deținut în această perioadă președinția şi vice-președinția Grupului de Lucru PI (proprietate industrială), în cadrul căreia s-au purtat negocieri cu celelalte state membre UE, în urma cărora s-a obținut acordul Consiliului asupra propunerii de text legislativ. În următoarea etapă, negocierile au fost purtate în cadrul a doua sesiuni de Triloguri între Consiliu, Comisia Europeană și Parlamentul European.

Ne face o deosebită plăcere să raportăm finalizarea cu succes, în cadrul mandatului de Președinte al Consiliului UE al ţării noastre, a procedurilor cu privire la acest dosar foarte important, care are ca scop crearea unui echilibru la nivelul industriilor de profil din Europa. Regulamentul revizuit a fost publicat in OJ al UE, în data de 11 iunie 2019/933. Versiunea completă a Regulamentului 933 din 2019, de modificare a Regulamentului 469 din 2009 privind Certificatul Suplimentar de protecție a medicamentelor (inclusiv în limba română), este disponibilă accesând acest link: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/933/oj

În 5-6 martie 2019 au avut loc lucrările Conferinței internaționale “Viitorul protecției proprietății industriale în Europa – provocări și perspective”, organizată de către OSIM, sub patronajul Ministerului Economiei. Ați declarat atunci că OSIM reprezintă şi susţine imensul potențial pe care îl are România în inovare şi creativitate. Despre ce potențial vorbim?

La nivel național există peste 1.000 de cereri de brevet de invenție depuse anual la OSIM, dintre care jumătate provin de la universități și institute de cercetare; aproximativ 8.000 de cereri de marcă și 200 de cereri de desene/model industriale depuse anual de solicitanți români la OSIM.

La nivel European sunt aproximativ 50 cereri de brevet European, 800 cereri de marca UE și  400 cereri de design comunitar  depuse anual de solicitanți români.

Activitatea de promovare a protecţiei proprietăţii industriale desfăşurată de OSIM se reflectă şi în interesul crescut al agenţilor economici, în special din cadrul IMM-urilor, dar şi al mediului universitar şi al institutelor de cercetare, pentru accesul la bazele de date publice de invenţii, mărci şi desene, precum şi la unele servicii de evaluare a potenţialului economic al unei invenţii, de comercializare a drepturilor de proprietate industrială şi de dezvoltare a unei strategii privind proprietatea industrială.

Specialiștii OSIM sunt prezenți în fiecare an la evenimentele dedicate cercetării, invenţiilor şi inovaţiilor. Ce ne puteți spune despre finalitatea brevetelor de invenție înscrise la OSIM? Ce procent din aceste brevete se transformă și intră în producție?

Atribuţiile OSIM în ceea ce privește brevetele de invenție se rezumă la :

– examinarea cererilor de brevet depuse şi la acordarea brevetului, dacă invenţia este nouă, are activitate inventivă și aplicabilitate industrială.

– punerea la dispoziţia publicului a brevetelor şi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii acordării brevetelor.

– acordarea, la cerere, de asistență tehnică privind depunerea cererilor de brevet.

Astfel, informațiile legate de intrarea în producție pot fi obţinute numai de la titularii de brevet, dacă aceștia consideră că publicarea acestor informaţii este în concordanţă cu strategiile lor de dezvoltare.

OSIM și-a intensificat prezența alături de reprezentanții IMM-urilor, camerele de comerț și industrie județene și universități. De ce este bine ca oamenii de afaceri, mediul academic și asociațiile profesionale și patronale colaboreze permanent cu OSIM și cu experții în proprietate industrială?

Creşterea gradului de încredere în infrastructura economică naţională, în rolul proprietăţii industriale și în susţinerea inovării şi competitivităţii reprezintă unul din obiectivele generale ale OSIM.

Crearea culturii în domeniul proprietăţii industriale a reprezentat şi reprezintă o activitate deosebit de important, în care sunt antrenaţi specialiştii OSIM.  Protecţia proprietăţii industriale nu este obligatorie, DAR pentru ca o firma să poată fi competitive, ea trebuie sa aibă protecţie pentru toate creaţiile din patrimoniu: servicii, produse, soluţii tehnice, design etc.

Această „colaborare permanentă” nu reprezintă altceva decât răspunsul afirmativ al OSIM de participare cu lectori la conferinţe, seminarii, mese rotunde, organizate de mediul academic sau de afaceri. La rândul nostrum, organizăm evenimente de conştientizare, unde invităm reprezentanţi din mediul academic sau de afaceri.

Cum apreciați, comparativ cu statele din jur, nivelul actual al taxelor OSIM?

În România, regimul juridic al taxelor în domeniul proprietăţii industriale este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale, republicată.

Nivelul taxelor percepute pentru procedurile de acordare a protecţiei drepturilor de proprietate industrială şi pentru menținea în vigoare a acestora este comparativ cu cel practicat în Uniunea Europeană.

De asemenea, legislaţia română prevede reduceri de taxe atât pentru brevetarea unei invenţii, cât şi pentru menţinerea în vigoare a brevetului, venind astfel în sprijinul inventatorilor cu venituri mici, după cum urmează:

  1. a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;
  2. b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni

Cum decurge activitatea Centrelor Regionale de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale?

Centrele Regionale au fost înființate cu scopul de a oferi, în teritoriu, informații publice legate de proprietatea industrială și de a sensibiliza comunitatea locală asupra acestui domeniu.

Centrele funcționează în cadrul unor instituții gazdă, în baza unor convenții de colaborare încheiate cu OSIM, prin care sunt stabilite de comun acord obiectivele precum și atribuțiile și obligațiile fiecărei părți. Cele 17 Centre Regionale din România fac parte din Rețeaua europeană PATLIB, care cuprinde 330 de centre, asigurându-se astfel integrarea europeană a promovării proprietății industriale.

Principalele activități ale Centrelor Regionale constau în acordarea unor servicii de cercetare documentară, suport tehnic acordat solicitanţilor în cadrul sălilor de lectură, pregătire privind utilizarea bazelor de date.

În ceea ce privește activitatea de conștientizare a importanței titlurilor de proprietate industrială, este de remarcat implicarea reprezentanților Centrelor Regionale, preponderent a celor găzduite de instituții de învățământ superior, în special a Centrelor Regionale Iași, Sibiu, Dolj, dar și a Centrului Maramureș, în susținerea unor cursuri de proprietate intelectuală pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, precum și cadre universitare, ceea ce are un impact pe termen lung pentru educarea tineretului în spiritul protejării și respectării proprietății industriale.

În ceea ce privește participarea la proiecte europene, o parte dintre reprezentații Centrelor Regionale au participat împreună cu specialiști din OSIM la Proiectul de Prediagnoză de Proprietate Intelectuală desfășurat în cadrul Planului Bilateral de Cooperare OSIM-OEB 2017-2019, și respectiv la finalizarea Proiectului de reconversie a Centrelor Regionale, desfășurat cu  Oficiul European de Brevete (OEB).

Cum colaborați cu organizațiile internaționale și europene de profil? (WIPO; OEB, EUIPO etc.)

 OSIM, în calitate de reprezentant al României în relația cu organismele Internaționale şi europene în domeniul proprietăţii industrial (OMPI, EUIPO si OEB), colaborează cu acestea în baza unor acorduri de cooperare şi a unor planuri de acțiuni anuale sau multianuale, după caz.

Acestea conțin proiecte şi acțiuni concrete care vizează printre altele,  îmbunătățirea cadrul instituțional, instruirea personalului de specialitate din cadrul oficiilor naționale de proprietate industrială, proiecte de modernizare a infrastructurii IT a acestora, proiecte legate de conștientizarea si promovarea domeniului PI la nivel național. OSIM participa direct la stabilirea priorităților RO în acest domeniu şi de asemenea la implementarea efectiva a activităților prevăzute în cadrul acestor acorduri sau planuri de acțiuni.

Cum vedeți dezvoltarea parteneriatului cu Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România?

Conform Hotărârii 573/1998 actualizată, OSIM atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale în urma unui examen organizat conform prevederilor OG66/2000  privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.

În scopul reprezentării și ocrotirii la nivel național și internațional a intereselor consilierilor în proprietate industrial, a luat fiinţă Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.

Dezvoltarea parteneriatului cu Camera nu înseamnă altceva decât intensificarea acţiunilor de conştientizare a cetăţenilor asupra importanţei protecţiei proprietăţii industriale şi participarea în calitate de lectori şi a membrilor Camerei.

Mircea Fica
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *