Search
Duminica 5 Iulie 2020
  • :
  • :

Julieta Sfeclă s-a alăturat VILAU | ASOCIAŢII

team

VILAU | ASOCIAŢII îşi consolidează echipa de proprietate industrială şi intelectuală prin cooptarea unui nou avocat specializat.

Cu peste 11 ani de practică, Julieta Sfeclă a dobândit o vastă experienţă profesională în litigiile privind drepturile de proprietate industrială şi intelectuală, reprezentând cu succes titulari ai drepturilor conferite de mărci, modele industriale sau de brevete de invenții, reprezentând companii internaționale de top pe diverse piețe de profil (farmaceutică, auto, telefonie și telecomunicații, parfumuri și cosmetice de lux, bunuri de larg consum, băuturi, etc). Julieta a acordat asistența juridică și a reprezentat clienți în numeroase litigii din domeniul proprietății intelectuale, precum și în conflicte privind actele de concurență neloială: acțiuni în contrafacere, cereri de decădere din drepturile conferite de mărci, cereri de anulare a brevetelor, mărcilor și/ sau a desenelor și modelelor industriale, acțiuni privind interzicerea actelor de „import paralel”, acțiuni privind încetarea folosirii sau transferul unor nume de domeniu, de natură a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală.

De asemenea, Julieta a reprezentat și a acordat consultanță unor companii cu reputație pe piața farmaceutică, în probleme specifice privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție sau cea conferită de certificate suplimentare de protecţie, mandatele onorate acoperind reprezentarea în fața instanțelor și a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și în fața autorităților administrative în domeniu – Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în proceduri de obținere a autorizațiilor de punere pe piață sau a prețurilor pentru produse farmaceutice.

Julieta s-a remarcat și în domeniul dreptului penal, în cauze având ca obiect infracțiunile din sfera proprietății intelectuale și a concurenței neloiale, reprezentând cu succes clienții în procedurile de urmărire penală și de judecată, în fața organelor de cercetare penală și a instanțelor penale competente. Notabila este implicarea sa profesională în protejarea drepturilor asupra unor mărci notorii, prin obținerea unora dintre primele hotărâri de condamnare pentru săvârșirea infracțiunilor de contrafacere de marcă, contribuind astfel la formarea practicii judiciare în sfera penală a proprietății intelectuale.

În îndeplinirea mandatelor acordate de titularii de drepturi, Julieta a asigurat și servicii de asistența juridică în procedurile administrative din fața auorităților vamale, pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, în procesul de aplicare a legislației naționale și comunitare în acest sens.

De asemenea, gestionarea portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală ale clienților săi a implicat: acordarea de consultanță în legătură cu reglementările naționale din domeniul publicității și al protecției consumatorului; coordonarea unor activități de verificare, monitorizare a pieței în vederea identificării produselor contrafăcute.

Activitatea sa avocațială a fost dublată de o participare activă la conferințe și cursuri, pe plan local și internațional, din domeniul proprietății intelectuale și al trasferului de tehnologie, precum și la seminarii periodice, în calitate de lector, organizate în scopul pregătirii participanților la procesul de combatere a actelor de contrafacere și de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Julieta Sfeclă a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, promoția 2003. Anterior cooptării sale în echipa VILAU | ASOCIAŢII, Julieta Sfeclă a colaborat cu o societate de avocaţi cu reputaţie în domeniul proprietății industriale.

„Julieta va fi co-coordonator al echipei de proprietate industrială şi intelectuală. Sunt bucuros de alegerea făcută şi să am alături un avocat cu o experienţă remarcabilă în proprietate industrială şi intelectuală. În cursul anului 2015, ne-am mărit echipa prin cooptarea unor avocaţi seniori şi vom continua dezvoltarea şi în perioada următoare” a declarat Dragoş Mihail Vilau, avocat asociat coordonator al VILAU | ASOCIAŢII.

VILAU | ASOCIAŢII este o societate de avocați specializată în dreptul afacerilor, echipa de avocați activând în ultimii 20 de ani în drept societar, concurență, fuziuni și achiziții, energie şi resurse naturale, drept bancar, proprietate industrială şi intelectuală, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, dreptul proprietăţii și construcții, achiziții publice și fonduri europene, litigii și arbitraj, dreptul mediului, dreptul muncii și asigurări.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *