Search
Duminica 12 Iulie 2020
  • :
  • :

Management profesionist în cadrul Consiliului de Administrație al CEC Bank

Selectarea managementului profesionist în Consiliul de Administrație al CEC Bank intră în linie dreaptă

Ministerul Finanțelor Publice a semnat cu firma SC TRANSEARCH INTERNATIONAL contractul pentru selecția celor 9 membri ai Consiliului de Administrație al CEC Bank. Scopul este acela de a eficientiza, dezvolta și valorifica potențialul acestei instituții din subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

Procesul de recrutare și selecție a avut la bază respectarea prevederilor Legii nr. 111/2016 legată de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, iar criteriul de atribuire în bază căruia s-a încheiat contractul de servicii a fost cel mai bun raport calitate-preț.

“Implementarea principiilor de guvernanța corporativă în întreprinderile de stat este una dintre prioritățile mandatului meu. Cred că este nevoie de o schimbare care să ducă la dezvoltarea, la creșterea profitabilității acestor companii. În cadrul Ministerului Finanțelor, am ales să începem procedurile pentru selecția conducerii CEC datorită importanței pe care o are această instituție în sistemul bancar. E doar startul, procesul va continua și pentru restul companiilor din subordinea ministerului”, anunță ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.

Contractul atribuit firmei SC TRANSEARCH INTERNATIONAL SRL a obținut în total 100 de puncte și are o valoare de 80.100 de lei fără TVA. Cerințele minime obligatorii ce au stat la baza selecției au fost:

  •  Forma de înregistrare- realizată în condițiile legii din țara de rezidență, operatorul economic să fie legal constituit, și să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și să aibă capacitatea profesională de a realiză activitățile care fac obiectul achiziției;
  •  Experiență generală- operatorul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare candidați pentru poziții de administratori la societăți din sectorul public sau privat, care s-au concretizat cu ocuparea acelor poziții;
  •  Experiență specifică- operatorul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare și plasare personal, pe poziții de management, în cel puțin 2 societăți din domeniul financiar bancar și nebancar, din care una din cele 2 societăți a avut o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și cu un număr de cel puțin 50 de angajați.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *