Search
Miercuri 24 Iulie 2019
  • :
  • :

Ministerul Agriculturii pune piedici vânzării de teren către străini

terenuri-agricoleProprietatea persoanei fizice reprezentând terenuri agricole, situate în extravilan, nu poate depăși 100 ha, se arată în proiectul de lege, propus de Ministerul Agriculturii, privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.

Pentru a putea cumpăra teren agricol, cumpărătorul trebuie să facă dovada că are cunoștințe în domeniul agricol sau că a desfășurat activități agricole cel puțin 5 ani. Pentru persoanele care dețin deja teren agricol, pentru a cumpăra noi parcele, trebuie să demonstreze că a desfășurat activități agricole pe proprietatea deținută.

Pentru a putea vinde, vânzătorul înregistrează la primăria pe raza căreia se află terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum și afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol.

Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă prețul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele și prenumele vânzatorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorului, amplasamentul terenului, suprafața, categoria de folosință și clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum și copia documentului care atestă calitatea de proprietar. Oferta de vânzare va fi afișată la sediul primăriei 90 de zile de la data înregistrării.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, primăria notifică în scris preemptorii și afisează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligația de a transmite Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, oferta de vânzare, precum și lista preemptorilor.

Conform legii se instituie dreptul de preempțiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendașilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității unde este situat terenul respectiv, precum și Statul Român, la preț și în condiții egale.

În termen de 3 zile lucratoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare o va afișa pe site-ul acesteia.

În cazul în care, în termenul prevăzut, mai mulți preemptori își manifestă în scris intenția de cumpărare, vânzătorul are obligația de a respecta ordinea stabilită.

Dacă în termenul prevăzut nici unul dintre titularii dreptului de preemțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, urmând ca vânzătorul să înștiințeze în scris Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *