Search
Miercuri 5 August 2020
 • :
 • :
Ultima actualizare

Nicoleta Iordache, Expert Psiholog: Există o deschidere tot mai mare în utilizarea ca și probă a expertizei psihologice

Interviu cu Nicoleta Iordache, Expert Psiholog, Cabinetul Individual de Psihologie Nicoleta Iordache

Există o deschidere tot mai mare în utilizarea ca și probă a expertizei psihologice

 

Cum a evoluat Cabinetul dumneavoastră în 2018 și ce așteptări aveți pentru acest an?

Anul 2018 a fost un an cu multe realizări, în special în ceea ce privește activitatea pe care o desfășor începând cu anul 2015 în domeniul expertal, în calitate de expert psiholog în domeniul psihologiei clinice și judiciare,

Am observat în ultimii ani o deschidere din ce în ce mai mare a clienților către serviciile psihologice. Creșterea numărului de solicitări în ceea ce privește realizarea expertizelor psihologice judiciare (la solicitarea instanțelor de judecată), cât și a celor extrajudiciare (la solicitarea clienților), susțin prin complexitatea metodologiei, a procedurii de realizare și a conținutului informațiilor puse la dispoziția beneficiarului, importanța expertizei psihologice în clarificarea și soluționarea unor probleme care vizează aspecte de natură psihologică, greu de evidențiat prin alte metode de investigație.

Pentru anul 2019 la nivel profesional în calitate de expert psiholog îmi doresc să fac cunoscut acest domeniu destul de nou al psihologiei persoanelor interesate sau celor care au legătură cu acest domeniu, iar ca psiholog / psihoterapeut îmi doresc ca prin intervențiile mele în cadrul proceselor terapeutice / de evaluare psihologică, să ajut tot mai mulți clienți să își regăsească echilibrul și armonia.

 

Sunteți unul dintre cei doi experți psihologi pe domeniul judiciar din județul Timiș, având certificarea Institutului de Psihologie Judiciară. Ce criterii trebuie să îndeplinească un psiholog pentru a fi specialist în acest domeniu?

Da, așa este, nu suntem foarte mulți experți certificați cu competență profesională în Expertiza psihologică (judiciară și extrajudiciară), după cum se poate observa și în Tabloul Experților Psihologi, Ediția a III-a, 2016.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un psiholog pentru a fi specialist în acest domeniu, potrivit Standardelor de calitate ale serviciilor psihologice vizează mai multe aspecte:

 • atestarea profesională în domeniul psihologiei clinice, treapta de specializare de psiholog autonom specialist / principal;
 • obligativitatea unei specializări complementare cu o durată de minim 2 ani, nefiind suficientă o simplă specializare generală în specialitatea psihologie clinică;
 • organizarea activității profesionale printr-o formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (Cabinete Individuale de Psihologie, Cabinete Asociate și Societăți Civile Profesionale);
 • asigurarea independenței, obiectivității, echidistanței raporturilor profesionale;
 • asumarea individuală și deplină a răspunderii pentru calitatea actului profesional în expertiza psihologică.

 

Expertiza psihologică judiciară constituie un instrument de investigare pentru cercetarea problemelor specifice cu conținut psihologic, necesare pentru soluționarea cauzelor penale sau civile. În ce județe acordați consultanță? Unde ați remarcat un interes ridicat?

Expertiza psihologică judiciară este o cercetare cu caracter investigativ, realizată de către un expert psiholog (în baza competențelor acestuia), admisă de către un organ judiciar sau solicitată de către una sau mai multe părți, finalizată printr-un Raport de expertiză psihologică care conține opiniile de specialitate ale expertului psiholog, cu privire la unele împrejurări de fapt, enunțate prin unul sau mai multe obiective, în vederea utilizării ca probă pentru soluționarea cauzei judiciare (penale sau civile).

Serviciile pe care le ofer în domeniul psihologiei clinice și judiciare, în calitate de expert psiholog, se adresează în primul rând clienților din județul Timiș și din celelalte județe din Regiunea de Vest (Arad, Caraș Severin și Hunedoara), dar am avut și solicitări din alte zone ale țării, inclusiv din București. Evident că aceste solicitări privind expertizele judiciare sunt strâns legate de locul unde se află pe rol dosarele, de dispozițiile instanțelor care în urma tragerii la sorți desemnează expertul psiholog, precum și de existența psihologilor experți în domeniul judiciar în județele / regiunile respective.

Ce instrumente / echipamente / tehnologii folosiți?

Principalul ”instrument” utilizat în expertiza psihologică consider că sunt chiar eu, expertul psiholog, care pe baza analizei psihologice complexe realizate, comunic și corelez date și informații, atât la nivel cognitiv, cât și la nivel conativ, pe baza unei procesualități specifice, asimilate în urma procesului de formare și mai ales a experienței profesionale și personale, formulez opinii de specialitate, concretizate prin elaborarea unor răspunsuri cu valoare de predicție la anumite întrebări / obiective care vizează funcționarea psihologică a subiecților expertizați.

Analiza psihologică complexă este metoda principală pe care o utilizez în realizarea expertizei psihologice, alături de anamneză, interviul clinic structurat / nestructurat, metoda narativă, observația clinică, metode de identificare a elementelor psihologice clinice și psihopatologice, metode / tehnici proiective, analiza psihologică a înscrisurilor / documentelor / înregistrărilor audio – video, precum și ghiduri specifice de analiză psihologică pentru sistemul judiciar.

Pe lângă metodele și tehnicile de evaluare psihologică specifice, standardizate sau nestandardizate, experiența și cazuistica judiciară întâlnită m-a determinat să îmi construiesc o metodologie și instrumente proprii (seturi de teste de evaluare, ghiduri de interviu, fișe de observație etc.) și să îmi dezvolt un stil personal cu privire la modul în care corelez informațiile obținute din diverse surse, precum și să transpun aceste informații sub forma unor opinii de specialitate în Raportul de expertiză psihologică judiciară / extrajudiciară.

 

Care au fost / sunt domeniile unde aveți mai multe solicitări? Care au fost cele mai complicate dosare în care avocații au beneficiat de expertiza dumneavoastră?

Cele mai multe solicitări sunt în domeniul psihologiei clinice, în consiliere psihologică și psihoterapie, dar și în domeniul psihologiei clinice judiciare, fiind solicitată ca expert psiholog de către instanță (expertize psihologice judiciare), dar și de către terți (expertize psihologice extrajudiciare).

În ceea ce privește expertiza psihologică judiciară, am fost numită ca expert psiholog de către instanță în diverse dosare, atât de Drept Civil, cât și de Drept Penal, în general în cauze cu minori și / sau cu victime ale unor abuzuri, fiind de referință prin complexitatea cauzelor cele de abuz sexual sau de abuz emoțional de tip alienare parentală.

De asemenea, au existat și dosare complexe în domeniul expertizei psihologice extrajudiciare (victime ale unor accidente, ale violenței domestice, ale abuzurilor), ca urmare a unor suferințe provocate, soldate cu vătămări fizice grave și/sau cu elemente de stres post-traumatic.

 

Cum apreciați deschiderea instanțelor de judecată / magistraților pentru utilizarea serviciilor de expertiză psihologică judiciară?

Personal apreciez că deschiderea este tot mai mare în utilizarea ca și probă a expertizei psihologice și acceptarea acesteia de către instanțele de judecată, însă consider că există câteva aspecte deosebit de importante care limitează accesul la acest tip de probă, și anume:

 • absența informațiilor clarificatoare cu scopul de a face distincția între expertiza psihologică și alte metode de investigație (de exemplu, ancheta psihosocială);
 • lipsa informațiilor cu privire la procedura de lucru, condiții, metodologie și durata expertizei psihologice;
 • structura și conținutul Raportului de expertiză psihologică;
 • necunoașterea beneficiilor la nivel de resurse informaționale care derivă din utilizarea expertizei psihologice judiciare și/sau extrajudiciare.

Absența informațiilor despre acest domeniu al psihologiei conduce la necesitatea furnizării unor informații cu caracter specific într-un cadru formal pentru cei interesați și anume: ce este, cum se realizează, ce presupune, care sunt limitele și beneficiile acesteia. Mă refer în acest sens la întâlniri organizate de Barourile de Avocați sau de către alte instituții abilitate în care să existe un dialog despre și cum poate fi folosită expertiza psihologică în soluționarea cauzelor aflate pe rol la instanțele de judecată.

Beneficiul major al expertizei psihologice judiciare / extrajudiciare îl constituie descoperirea unor resurse nebănuite de natură psihologică pentru care cei care iau decizii, bazându-se pe dovezi, argumente, opinii de specialitate, pe lângă alte probe existente la dosarele cauzelor, astfel încât factorii decidenți să își poată forma o opinie pertinentă despre impactul și consecințele generate la nivel psihologic.

 

Aria dumneavostră de competență include și alte domenii ale psihologiei, precum  psihologie clinică, psihoterapie și consiliere psihologică, psihologie organizațională, psihologie în domeniul securității naționale. Cum percepeți interesul instituțiilor, al companiilor și al persoanelor fizice pentru aceste specializări?

În ultimii ani activitatea mea specifică se desfășoară în principal în domeniul psihologiei clinice și judiciare, consiliere psihologică și psihoterapie, evaluare psihologică în domeniul psihologiei organizaționale (evaluări psihologice pentru angajare pe diverse posturi, consiliere vocațională și în carieră) și în domeniul securității naționale (evaluarea psihologică pentru avizul de port armă).

Din punct de vedere statistic, procentul cel mai mare de clienți este reprezentat de către cei care solicită serviciile din categoriile: consiliere psihologică și psihoterapie, psihologie clinică, psihologie judiciară.

Comparativ cu anii trecuți, există o deschidere tot mai mare susținută și de nevoia oamenilor de a se adapta la schimbările care vin odată cu evoluția societății, dar mai ales cu conștientizarea faptului că în anumite situații intervenția autorizată și sprijinul unei persoane competente poate fi o soluție extrem de benefică.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *