Search
Luni 28 Noiembrie 2022
  • :
  • :

OCDE: Productivitatea accelerează, consumul susține economia

Creșterea Produsului Intern Brut (PIB) al României din ultimul deceniu a fost determinată de consum. Din contribuția cumulată la PIB real între 2012 și 2019, 91% a fost alcătuită din consum, formarea brută de capital fix (investiție) reprezentând doar 16%. Stocurile și exporturile nete au contribuit cu scăderi de -6% și respectiv -4%.

“Acest model de creștere condus de consum nu a condus doar la presiuni asupra conturilor curente și fiscale, ci împiedică, de asemenea, convergența economică durabilă a României către standardele generale de trai ale UE. Sustenabilitatea unui astfel de model de creștere este fragilă în cazul în care consumul este finanțat cu datorii sau este determinat de un efect de avere rezultat din o creștere a prețurilor reale ale locuințelor”, se arată în raportul ”OECD Capital Market Review of Romania”.

Creșterea productivității muncii (măsurată ca PIB pe oră lucrată) în România a fost puternică în ultimul deceniu, depășind cu mult celelalte țări din regiune, precum și economiile europene mai avansate. Trebuie menționat, totuși, că productivitatea muncii a început de la un nivel semnificativ mai scăzut decât cel al altor țări. De exemplu, în 2010, s-au produs 23 de dolari în fiecare oră lucrată în România, comparativ cu 36 de dolari în Republica Cehă și 61 de dolari în Germania). Ca urmare, și în ciuda creșterii puternice, productivitatea muncii rămâne scăzută în comparație cu regiunea Europei Centrale și de Est (CEE), precum și într-un context european mai larg. În special, nivelul de productivitate al companiilor românești mijlocii și mari a fost în medie cu peste 30.000 de dolari sub cel al companiilor similare din alte economii europene.

Raportul ”OECD Capital Market Review of Romania”

Potrivit documentului citat, șocul economic global cauzat de pandemia COVID-19 a accentuat provocările structurale pe termen lung în sectorul corporativ și pe piețele de capital din România. O privire comparativă între România și alte piețe din regiune ne arată limpede că finanțarea prin piața de capital autohtonă de către sectorul corporativ este mai limitată. Iar acest fapt reprezintă o barieră în calea creșterii economice durabile și a inovării în economia românească. Așa cum arată raportul realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), piețele de capital vor juca un rol cheie atât în ​​redresarea din criza COVID-19, cât și în crearea rezilienței corporative pe termen lung și vor contribui la canalizarea economiilor gospodăriilor către sectorul real, facilitând investițiile care pot îmbunătăți productivitatea și competitivitatea României.

„Această cartografiere OCDE a pieței de capital a României oferă o imagine cuprinzătoare a stării de fapt, atât înainte, cât și în timpul crizei COVID-19 și pune la dispoziție date și analize detaliate despre peisajul corporativ”, menționează un comunicat transmis de oficialii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Raportul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de sprijinire a reformelor structurale și implementat de OCDE în cooperare cu Direcția Generală pentru sprijinirea reformelor structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *