Search
Sambata 21 Mai 2022
  • :
  • :

Petiții la ASF, creștere de 58%. Asigurările surclasează pensiile private și instrumentele financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat anul trecut, în cadrul Direcției Relații cu Publicul și Petiții, un număr total de 42.774 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 58,29% față de numărul total înregistrat în anul 2019, informează instituția, într-un comunicat.

Acestea au fost repartizate astfel: 97,12% petiții și informări de neconformitate pentru piața asigurărilor-reasigurărilor; 1,97% pentru piața pensiilor private; – 0,40% pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare; 0,51% solicitări diverse care nu vizează aspecte aferente domeniului de activitate al ASF.

Numărul total al acestor documente este compus din: 37.583 petiții înregistrate în aplicația de petiții portal intern – secțiunea „Petiții”; 5.191 informări de neconformitate – înregistrate în aplicația de petiții portal intern – secțiunea „Raportor”, precum și în secțiunea „General” (numai cu proveniența = cesionar/cesionar – unitate reparatoare).

În anul 2020, 55,62% din numărul total al petițiilor și informărilor de neconformitate au fost transmise de către persoane fizice, iar 44,38% au fost transmise de către persoane juridice.

Piața asigurărilor – reasigurărilor

În anul 2020, pentru piața asigurărilor – reasigurărilor s-au primit 41.544 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 61,78% față de numărul petițiilor înregistrat în anul 2019, gestionate astfel:

  • 35.250 au fost înregistrate în mod unic, în creștere cu 69,17% față de numărul petițiilor înregistrat în anul 2019. Dintre acestea, 30.951 au fost petiții și 4.299 informări de neconformitate;
  • 6.294 au fost conexate sau clasate: Dintre acestea, 5.402 au fost petiții și 892 informări de neconformitate.

Analiza în dinamică a numărului total al petițiilor și informărilor de neconformitate înregistrat la A.S.F. în perioada 2016 – 2020 arată faptul că, începând cu anul 2018, acesta a crescut în fiecare an față de perioada anterioară, cea mai mare creștere procentuală fiind înregistrată în anul 2019, când numărul petițiilor a crescut cu 143,43% față de anul 2018. În anul 2020 numărul petițiilor și informărilor de neconformitate a crescut cu 61,78% față de anul 2019, cu 293,82% față de anul 2018 și cu 416,40% față de anul 2017. Aspectul cel mai des reclamat în anul 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor ASF, condițiilor contractuale, aspect regăsit în 24.953 cazuri (70,79%), urmat de neplata sau plata parțială a valorii de despăgubire/răscumpărare, aspect regăsit în 9.859 cazuri (27,97%).

Piața pensiilor private

Anul trecut, pentru piața pensiilor private s-au înregistrat 844 petiții, în scădere cu 16,52% față de numărul petițiilor înregistrate în anul 2019:

  • au fost instrumentate/soluționate în mod unic pe petent 782 petiții, în scădere cu 17,51% față de anul 2019;
  • 62 au fost clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și procedurilor interne.

Din numărul total pe anul 2020, petițiile simple au reprezentat 88,11% (689), prin acestea fiind solicitate informații atât de ordin general, cât și individuale pe caz și persoană, iar 11,89% petiții (93) au reprezentat petiții complexe, care au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate. În ceea ce privește tipul fondului de pensii la care se face referire în petiții, se constată că în anul 2020 au fost înregistrate 703 petiții (89,90%) privind Pilonul II, în scădere cu 12,13% față de anul 2019, în timp ce petițiile transmise de către participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 0,90% din total, în scădere cu 46,15% față de anul 2019. Diferența de 9,20% reprezintă petiții pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Piața instrumentelor și investițiilor financiare

În anul 2020, pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare s-au înregistrat în total 169 petiții, în scădere cu 23,53% față de numărul petițiilor înregistrat în anul 2019:

  • au fost soluționate în mod unic pe petent 120, în scădere cu 18,37% față de anul 2019;
  • 49 au fost clasate sau conexate, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și procedurile interne.

Repartiția petițiilor unice pe tipuri de entități reclamate arată că 23,33% dintre petițiile aferente anului 2020 au fost înregistrate pentru emitenți, 7,50% au fost înregistrate pentru societăți de servicii de investiții financiare, 11,67% au fost înregistrate pentru entități neautorizate, 57,50% fiind înregistrate pentru alte tipuri de entități.

Analiza petițiilor și informărilor de neconformitate înregistrate la ASF în anul 2020
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *