Search
Sambata 19 Septembrie 2020
  • :
  • :

Rezultatele Sondajului de investiții al BEI, prezentate la București

Banca Națională a României și Banca Europeană de Investiții (BEI) au susținut astăzi o conferință comună pentru a prezenta rezultatele Sondajului BEI privind investițiile întreprinderilor românești și finanțarea investițiilor (EIBIS):

  • Deficitul de investiții persistă, în ciuda creșterii economice puternice din ultimii ani, bazată pe consum;
  • Activitatea investițională din România rămâne una dintre cele mai scăzute din UE: doar 71% dintre firmele românești au investit în ultimul exercițiu financiar, față de 85% la nivelul UE;
  • Incertitudinea cu privire la viitor, infrastructura neadecvată și indisponibilitatea personalului calificat sunt principalele bariere în calea investițiilor;
  • Majoritatea firmelor românești rămân departe de frontiera productivității UE și există puțini lideri. Diferențele de productivitate în cadrul firmelor românești sunt accentuate, majoritatea firmelor rămân cu performanțe reduse și doar 14% reușesc să crească semnificativ productivitatea;
  • România trebuie să investească în inovație și în noile tehnologii pentru a crește productivitatea și a evita capcana competitivității scăzute. Investițiile sunt necesare și pentru a stimula tranziția spre o economie ecologică și circulară.

Debora Revoltella, directorul departamentului de economie al BEI, a prezentat noile rezultate ale Sondajului de investiții, care împreună cu Raportul de Investiții BEI, oferă o imagine de ansamblu asupra dinamicii ciclice și structurale a investițiilor și finanțării acestora în Europa.

Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell, a comentat: „Sondajul EIBIS, care se derulează în Europa, inclusiv în România, oferă Băncii Europene de Investiții un instrument pentru implementarea politicilor economice potrivite: de a înțelege unde și ce tip de sprijin este necesar și modul în care BEI poate aduce o valoare reală economiilor și populației. BEI, ca banca-cheie a UE în combaterea schimbărilor climatice, este partenerul natural al României în sprijinirea schimbării țării către o economie cu emisii reduse de carbon și o creștere durabilă.”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat: “În calitate de veteran, ca deținător al mandatului de guvernator din anul 1990, știu cu exactitate în ce măsură România a beneficiat de sprijin semnificativ din partea Băncii Europene de Investiții. Proiectele finanțate de BEI s-au dovedit a fi un catalizator al dezvoltării, cu efect de multiplicare la nivelul tuturor sectoarelor economice.”

În cadrul conferinței s-au dezbătut pe larg nivelul necesar de investiții și barierele în calea acestora, disponibilitatea surselor de finanțare pentru investiții, în special utilizarea fondurilor UE și rolul instrumentelor financiare ale BEI în sprijinirea investițiilor pe termen lung. Mai mult, discuția s-a concentrat pe diferența de productivitate dintre lideri și firmele cu productivitate scăzută. S-a punctat, de asemenea, modul în care România ar putea trece la o economie cu emisii reduse de carbon și o eficiență energetică mai ridicată.

Studiul Grupului BEI oferă informații specifice despre activitățile investiționale ale firmelor românești, planurile și opiniile lor despre barierele investiționale. BEI dezvăluie că deficiența de investiții percepută, exprimând ponderea firmelor care nu au investit suficient în ultimii ani, rămâne peste nivelul UE. Acest lucru confirmă rata scăzută a investițiilor la nivel macroeconomic și calitatea mai scăzută a activelor. Ponderea medie a utilajelor și echipamentelor de ultimă generație și cea a stocurilor de clădiri eficiente din punct de vedere energetic rămân în continuare sub media UE.

În urma contracției activității investiționale din 2018, investițiile în România au crescut în 2019, iar așteptările corporative s-au îmbunătățit. Cu toate acestea, mediul macroeconomic în următorii ani va deveni mai dificil, având în vedere temperarea creșterii economice și înrăutățirea balanței fiscale. Chiar și cu un spațiu fiscal limitat, prioritizarea investițiilor publice față de cheltuielile curente și predictibilitatea fiscală mai bună ar stimula investițiile private, necesare tranziției la o economie ecologică, circulară și inteligentă.

Investiția firmelor rămâne concentrată pe extinderea capacității de producție și înclinată spre active corporale. Peste 76% din investiții sunt destinate activelor fixe corporale (63% din UE). În schimb, investițiile în cercetare și dezvoltare și alte imobilizări necorporale sunt mai mici. O privire mai atentă asupra activității de inovare a firmelor din România arată că, printre inovatori, o pondere mai mare se bazează pe adopție și nu pe dezvoltare. De asemenea, firmele românești rămân în urma întreprinderilor din UE când vine vorba de adoptarea de tehnologii digitale cheie.

„În general, UE duce lipsă de lideri mondiali din sectoarele noi și, în mod similar, firmele românești rămân în urmă față de UE în sectoarele inovatoare. Crearea mediului de afaceri adecvat și îmbunătățirea accesului la finanțare pentru firmele de tip start-up și scale-up reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a crea lideri, de a stimula inovația și productivitatea”, a declarat Debora Revoltella, directorul departamentului economic al BEI.

Aproximativ una din zece firme se confruntă cu restricții financiare, iar dependența de surse de finanțare interne rămâne ridicată. Accesul la finanțare externă este o problemă în România mai mult decât în ​​alte țări ale UE, iar firmele care ajung la frontiera productivității se confruntă cu dificultăți și mai mari în a obține finanțarea externă. Incertitudinea cu privire la viitor, infrastructura neadecvată și insuficiența personalului calificat sunt principalele bariere pentru întreprinderile din România. Găsirea persoanelor cu abilități potrivite este o provocare în special pentru companiile care încearcă să ajungă la frontiera productivității.

Rezultatele din România au fost obținute pe baza interviurilor cu 482 de firme din țară, în perioada aprilie-august 2019. Cercetarea face parte din Sondajul anual de investiții al BEI, realizat la nivelul UE, în cadrul a 12.500 de firme și cuprinde informații cantitative despre activitățile investiționale ale IMM-urilor și companiilor mari, cerințele de finanțare și dificultățile cu care se confruntă.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *