Search
Vineri 18 Octombrie 2019
  • :
  • :

Sectorul agențiilor turistice: 38% sunt încadrate de Coface drept companii cu un risc mediu-mare, iar 13% au risc mare de insolvență

Puncte forte:

  • Sectorul agențiilor de turism a înregistrat o creștere a profitabilității de la 0,7% în 2012, la 3,3% în 2016
  • O treime dintre companiile din acest sector au avut un profit de peste 20%
  • În ultimii patru ani, au scăzut acțiunile în instanță împotriva agențiilor de turism

 

Vulnerabilități:

  • 40% dintre agențiile de turism au un grad de îndatorare peste 80%
  • 51% au un risc de insolvență peste medie
  • Polarizare crescută în ceea ce privește cifra de afaceri realizată de Top 10% jucători (peste 88,2% în 2016)

În ultimii 6 ani, nivelul plecărilor turiștilor români în străinătate a fost mai mare decât cel al vizitatorilor străini veniți în România. Ca rată, numărul sosirilor vizitatorilor străini a crescut cu 60% în perioada 2012-2017, în timp ce vizitele românilor în străinătate a crescut cu 78%. Astfel, în 2017, s-au înregistrat 12 milioane de vizite ale străinilor în România, în timp ce românii au făcut 19 milioane de  vizite în străinătate.

Ca valoare a serviciilor agențiilor turistice și ale tur-operatorilor, 2016 reflectă o scădere cu 19% față de anul interior, ajungându-se la valoarea de 3,7 MLD RON. Maximul valorii acestui tip de servicii a fost atins în 2014, când a trecut pragul de 4 MLD  RON. O scădere (1,6%) este remarcată și la nivelul altor servicii de rezervare și asistență turistică.

Ultimii patru ani (2014 – 2017) au adus o ușoară tendință de scădere a acțiunilor în instanță împotriva agențiilor turistice. Cel mai scăzut număr al dosarelor s-a înregistrat în 2008 (înainte de criză), iar trei ani mai târziu numărul acestora a crescut de 4,2 ori, atingând maximul perioadei analizate. Un aspect important de punctat este că numărul somațiilor de plată tinde să se reducă începând cu 2010, iar cel al executărilor indică o volatilitate ridicată, cu valori cuprinse între 54 și 186 pe parcursul aceleiași perioade. Per total, tendința acțiunilor în instanță este de scădere, iar cea mai mare parte este reprezentată în continuare de executări și ordonanțe de plată.

Din totalul celor 1.989 companii active în anul 2016, Coface a analizat 63, adică aproximativ 3%, dar care au o pondere de 54% în cifra de afaceri consolidată la nivel de sector. În acest context, cele mai multe companii (38%) sunt încadrate de Coface drept companii cu un risc mediu-mare. La extreme se află cu procentaje de 13% companii cu risc mare de insolvență, respectiv 33% companii cu risc scăzut.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică cu privire la evoluția structurilor de primire turistică în perioada 2012-2017 indică o creștere continuă în acest interval, ajungându-se la 7.905 structuri de primire turistică (cifră valabilă pentru 2017). Din acestea, pensiunile agroturistice sunt majoritare, iar proprietatea integral privată domină fiecare tip de structură. În 2017 erau înregistrate în total 1.577 hoteluri, 1.666 pensiuni turistice, 2.556 pensiuni agroturistice.

Pentru analiza curentă au fost agregate datele a 1.989 de companii care au depus datele financiare pentru 2016 și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 1.798 MIL RON. Companiile din sectorul analizat au înregistrat în 2016 o evoluție pozitivă a veniturilor, acestea crescând cu 2% față de 2015, cu toate că numărul companiilor din sector a crescut cu 10%.

 „Cu toate că profitabilitatea consolidată a sectorului a fost în ușoară creștere, aproape jumătate dintre firme (47%) au raportat o deteriorare a rezultatului net. Mai mult de o treime dintre companii se confruntă cu probleme de lichiditate – lichiditate curentă sub 1 – având și un grad de îndatorare peste 80% – în condițiile în care 72% din totalul datoriilor este reprezentat de datorii curente – iar aproape două treimi din ele înregistrează un ciclu de conversie a banilor negativ, fiind foarte probabil să își platească furnizorii cu întârziere”, a declarat Nicoleta Mărunțelu, Senior Financial Analyst, Coface România.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *