Search
Joi 9 Iulie 2020
  • :
  • :

Sorin Petre este noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  (ANEVAR) este dl Sorin Petre (foto), pentru perioada 2020-2021, acesta preluând mandatul de doi ani de la dna. Dana Ababei, președintele ANEVAR din 2018-2019.

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, prin care este reglementată activitatea ANEVAR, prevede mandate de doi ani pentru preşedinte şi pentru ceilalți 10 membri ce compun Consiliul director. Fiecare preşedinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcţia, perioadă în care deţine funcţia de prim-vicepreşedinte ANEVAR, participând la toate ședințele și activitățile organizaţiei și asigurând astfel continuitatea strategiei şi a relaţiilor de parteneriat ale Asociaţiei.

„Urmăresc cele mai înalte standarde în activitatea viitoare a ANEVAR. Pentru a reuși însă, cred că trebuie să fim proactivi, în sensul de a fi pregătiți din punct de vedere profesional să venim în întâmpinarea cerințelor utilizatorilor serviciilor de evaluare. Să fim, de asemenea, în pas cu evoluția tehnologiei și să urmărim cele mai noi tendințe de dezvoltare ale sectoarelor economice ce au tangență cu profesia”, spune noul președinte ANEVAR.

Sorin Petre a deținut de-a lungul timpului funcțiile de vicepreședinte și prim-vicepreședinte în cadrul Consiliului director al ANEVAR între anii 2012-2015 și 2018-2019. De asemenea, în perioada 2012 – 2015 a coordonat și supravegheat activitatea Departamentului de verificare și monitorizare ANEVAR, în calitatea sa de președinte al acestei Comisii.

În cei peste 20 ani de activitate profesională în cadrul serviciilor de consultanță Sorin Petre a fost implicat în peste 400 de proiecte de evaluare de active (in)tangibile și întreprinderi, verificări de rapoarte de evaluare, analize financiare și economice, studii de fezabilitate și elaborare de planuri de afaceri.

Sorin Petre este membru acreditat ANEVAR în evaluarea de întreprinderi și membru titular ANEVAR cu specializare în evaluarea de bunuri imobile, instrumente financiare și verificări de rapoarte de evaluare. Sorin Petre este, de asemenea, membru al organizației de evaluatori RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Evaluator Recunoscut la nivel European (Recognised European Valuer – REV) de către TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Noul președinte al ANEVAR este, de asemenea, Partner în cadrul departamentului „Advisory Services” al PricewaterhouseCoopers România, fiind coordonatorul echipei de evaluare (Valuation & Economics). Este specializat în analiză financiară, evaluări de societăți, active și instrumente financiare, verificări de evaluări, studii de fezabilitate financiară și economică, modelare financiară și elaborare de planuri de afaceri.

Sorin Petre este absolvent al Institutului Politehnic București – Facultatea de Electrotehnică – și a absolvit cursul postuniversitar Diagnosticul Financiar al Firmei organizat de Academia de Studii Economice București. Deține titlul CFA (Analist Financiar), fiind absolvent al programului internațional CFA, organizat de CFA Institute din Statele Unite ale Americii și absolvent ACCA, urmând un program de pregătire de 4 ani organizat de ACCA Marea Britanie.

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

ANEVAR include peste 4100 de evaluatori autorizaţi persoane fizice şi peste 540 de evaluatori autorizaţi persoane juridice.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *