Search
Vineri 21 Februarie 2020
 • :
 • :

Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează în parteneriat cu ALPHA BANK ROMÂNIA, cea de a XII – a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România“

Reprezentanții profesiilor liberale din România se reunesc pentru a XII-a oară într-un eveniment anual, cu tradiție, marți, 5 noiembrie 2019, la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București.

 Tema evenimentului din acest an va fi: Profesiile liberale și interesul public“.

Dorim să evidențiem rolul și importanța profesiilor liberale în dezvoltarea economiei și a societății, precum și contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea curentă asociată interesului public”, a subliniat Adrian Vascu, Președinte UPLR.

Scopul Conferinței este de a valorifica experiența profesională a tuturor practicienilor profesiilor liberale, de a crește nivelul vizibilității acestora în societate și de a întări solidaritatea în rândul profesioniștilor liberali. La Conferință vor participa reprezentanți ai profesiilor liberale, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național.

În prima parte vor lua cuvântul președinții asociațiilor membre UPLR, iar un panel va fi dedicat aplicării Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în cadrul căruia vor avea intervenții reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai profesiilor liberale de profil. Lucrările evenimentului vor începe la ora 09:30 și se vor încheia la ora 13:30.

Despre UPLR:

 UPLR este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din 15 asociații de profesii liberale si este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social din România.

Asociațiile membre ale UPLR:

 1. Ordinul Arhitecților din România;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România;
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România;
 4. Camera Consultanților Fiscali;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
 10. Asociația Consultanților în Management din România;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
 12. Corpul Experților Tehnici din România – CETR;
 13. Uniunea Geodezilor din România;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România;
 15. Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

 

P R O G R A M

„ZIUA PROFESIILOR LIBERALE
DIN ROMÂNIA”

Ediţia a XII-a
5 noiembrie 2019
Sala Panoramic, Hotelul Marshal Garden
Calea Dorobanților nr. 50 B, Sector 1, Bucureşti

CONFERINŢA:

„Profesiile liberale și interesul public”

09:00 – Înregistrarea participanţilor – cafea
09:30 – 10:00 – Deschiderea lucrărilor Conferinței

Cuvânt de deschidere:
ADRIAN VASCU, Președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România

Scurte intervenții ale reprezentanților asociațiilor membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din România:
1. Arhitect ADRIAN GAVRIL POP, Vicepreședinte, Ordinul Arhitecților din România
2. Dr. CIPRIAN TEODOR MIHĂILESCU, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România
3. Av. dr. CORNEL TRAIAN BRICIU, Președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România
4. DAN MANOLESCU, Președinte, Camera Consultanților Fiscali
5. DANA ABABEI, Președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
6. Prof. univ. dr. farm. DUMITRU LUPULIASA, Președinte, Colegiul Farmaciștilor din România ( de confirmat)
7. Prof. univ. dr. LIVIU-BOGDAN CIUCĂ, membru al Biroului Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România
8. NICULAE BĂLAN, Președinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
9. CRISTIAN ROȘU, Vicepreședinte, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
10. AUGUSTIN BOER, Membru în Consiliul Director, Asociația Consultanților în Management din România
11. CRINA NICOLETA FRISCH, Președinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
12. Conf. univ. dr. arh. habil. urb. VASILE MEIȚĂ, Președinte, Corpul Experților Tehnici din România
13. IONUȚ-CRISTIAN SĂVOIU, Președinte, Uniunea Geodezilor din România
14.Conf. univ. dr. VIOREL ANDRONIE, Președinte, Colegiul Medicilor Veterinari din România
15. DORIN CIOBANU, Președinte, Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova

DEZBATEREA TEMEI CONFERINȚEI
10:30-12:00-PARTEA I

Moderator – Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, Prim-Vicepreședinte UPLR

1. GIANINA CHIRAZI, Director, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Ministerul Educației Naționale
Titlul intervenţiei: “Rolul organizațiilor profesionale în asigurarea interesului public”

2. ALEXANDRU GHILDUȘ, Președinte de Onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Președinte, Asociația Designerilor Profesioniști din România
Titlul intervenției: “ Arta și designul românesc. Imagine și competitivitate “

3. Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, Prim-Vicepreședinte, Camera Auditorilor Financiari din România
Titlul intervenţiei: “Probleme actuale și de viitor ale profesiilor liberale”

12:00 –12:30- Pauză de cafea

12:30-13:30 PARTEA A II-A

Moderator: DAN MANOLESCU, Vicepreședinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România

1. DORU PETRU DUDAȘ, Director General, Direcția Generală de Legislație, Cod de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile, Ministerul Finanțelor Publice
Titlul intervenţiei: ” Măsuri de conformare voluntară la plată-O.G. 6/2019”

2. NICOLETA MIHAI, Partener Toncescu și ASOCIAȚII, KPMG LEGAL
Titlul intervenţiei: “Starea de dificultate financiară-situația premisă a aplicării ordonanței. Limitele stării de dificultate-când planul devine doar un pretext pentru a amâna recunoașterea insolvenței“

3. Av. STAN TÎRNOVEANU, Prim-Vicepreședinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Titlul intervenţiei: ”Ordonanța 6/2019 o provocare pentru profesiile liberale. Mai multe intrebari decat raspunsuri sau mai multe raspunsuri decat intrebari?”

4. ADRIAN VASCU, Președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România și Președinte ANEVAR 2014-2015

Titlul intervenției: “Interconectivitate între profesiile liberale în contextul Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 “

13:30-13:45 Discuții generale și concluzii




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *