Search
Duminica 15 Septembrie 2019
  • :
  • :

Andrada Sorana Boc, Avocat Partener, Iuhasz & Asociații: Companiile sunt conştiente de importanţa avocatului ca partener de afaceri

Interviu cu Andrada Sorana Boc, Avocat Partener, Iuhasz & Asociații

Companiile sunt conştiente de importanţa avocatului ca partener de afaceri

 

Sunteți specializată în Dreptul Muncii. Ce rol are acest Departament în societatea dumneavoastră de avocatură? Cum au evoluat numărul și complexitatea dosarelor de Dreptul Muncii, în ultimii ani?

În cadrul societății Iuhasz & Asociații, Departamentul de Dreptul Muncii reprezintă centrul de interes al clienților nostri. Suntem o echipă de avocați specializați în această arie de practică, acoperind problematica relațiilor de muncă, atât pentru salariați, cât și pentru angajatori, dobândind astfel o dublă perspectivă asupra conflictelor de muncă. Am început în urmă cu 15 ani prin a asista salariații în cadrul negocierilor individuale sau colective, în procedura disciplinară, în relația cu sindicatele și în orice litigii privind relațiile de muncă. În prezent, datorită experienței acumulate, punem un accent mai mare pe activitatea de prevenție, sub forma oferirii de consultanță în adoptarea oricăror decizii care ar putea conduce la un potențial conflict de muncă şi în îmbunătăţirea politicilor interne ale societăţilor. În ultimii ani, complexitatea dosarelor cu care ne-am confruntat a fost tot mai mare, fiind implicați în numeroase litigii colective pentru salariați, generate de aplicarea discriminatorie a Legii-cadru privind salarizarea personalului bugetar. În mediul privat, serviciile noastre au fost solicitate atât pentru soluţionarea unor eventuale conflicte de muncă generate de restructurări interne, proceduri disciplinare, precum şi consultanţă juridică în activitatea curentă a acestora. Oferim companiilor client servicii integrate de consultanţă, prin colaborare cu specialişti în domeniul fiscal-contabil, resurse-umane şi audit, astfel încât să găsim cea mai bună soluţie pentru problemele cu care se confruntă.

 Procesele în instanţă între angajat şi angajator sunt câştigate de cele mai multe ori de primul, judecătorii având tendinţa de a anula decizia de concediere şi a cere reînfiinţarea postului în cazul în care a fost desfiinţat. Cum apreciați legislația din România în domeniul muncii în raport cu piața muncii și nevoile angajatorilor?

 Legislația din România în materia Dreptului Muncii s-a schimbat considerabil în ultimul deceniu, însă, de cele mai multe ori, schimbările au vizat o aliniere la legislația europeană, în special în ceea ce privește protecția salariaților. Dinamica pieței muncii impune prin ea însăși necesitatea permanentă a îmbunătățirii și aducerii la zi a reglementărilor sediului materiei, astfel încât să satisfacă nevoile reale ale angajaților și ale angajatorilor. Deși s-a opinat că legislația muncii în România este menită să protejeze salariații în detrimentul angajatorilor, există politici legislative menite să ofere angajatorilor anumite facilităţi care nu se întâlnesc în alte state membre din cadrul UE. În urma verificării comparative a dispoziţiilor legale din România, constatăm că acestea sunt mai favorabile angajatorului decât cele din alte țări europene, în foarte multe aspecte, precum lipsa unor restricții suplimentare pentru primirea personalului detașat din cadrul UE, scutirea de impozit în cazul angajaților din domeniul IT și plata unor salarii compensatorii minime în cazul concedierii. Deşi anularea deciziei de concediere, cu consecința imediată a reintegrării pe post sau reînființarea postului desființat, reprezintă o măsură care nu este privită niciodată cu entuziasm de către angajatori, fiind adesea dificilă conlucrarea cu persoane în care angajatorul nu mai are încredere, acesta este remediul efectiv în situaţia unei încetări nelegale a contractului de muncă, în conformitate cu principiul restitutio in integrum.

 Cum vedeți evoluția pieței muncii din țara noastră, ținând cont de actuala structură universitară și de faptul că unu din patru tineri români cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani, (adică peste 270.000 de persoane), nu este angajat şi nici nu se duce la şcoală?

 Tendinţa este evident spre adoptarea forţei de muncă relocate din alte zone geogafice. Din punct de vedere demografic, la nivelul tinerilor cu educaţie superioară, se observă o preferinţă spre oportunităţile de carieră din occident, cel puţin din punct de vedere financiar, mult peste ceea ce pot realiza în România. Un alt aspect îl reprezintă faptul că fiecare generaţie de şcolari cuprinde tot mai puţini elevi, iar sporul natural este în declin constant în ultimele două decenii, atât în România, cât şi în Europa în general. Statistica la care făceaţi referire se datorează, printre altele, faptului că programele academice propuse de universităţi nu sunt aproape deloc adaptate la cerinţele pieţei muncii, astfel încât rata de absorbţie după absolvire să devină semnificativă sau să califice, chiar şi pentru joburi mai puţin sofisticate, studenţii pentru o meserie specifică.

Din păcate, în România, a devenit cronică aspiraţia tinerilor spre management sau alte nomenclaturi “corporate”, desi sunt o mulţime de posturi sau meserii la fel de bine remunerate şi mai puţin stresante. Faptul că nu mai există şcoli profesionale sau şcoli de arte şi meserii, face foarte grea conştientizarea elevilor că lucrurile se pot face şi altfel, iar de aici probabil şi delăsarea unora, ca atunci când nu reuşesc să ajungă măcar aproape de ce şi-au imaginat, preferă să ia o pauză pentru a-şi reevalua opţiunile. Este lăudabil în acest sens efortul depus de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă ce a reuşit să încadreze, în primele nouă luni ale anului 2018, 216.228 persoane ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă. Din acest număr, 46.975 de persoane au vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani, iar 35.755 sunt tineri sub 25 de ani. Puţine companii cunosc faptul că, în scopul integrării tinerilor cu vârste între 16 şi 26 de ani aflaţi în dificultate, ANOFM a instituit un contract de solidaritate. În baza contractului de solidaritate, angajatorul urmează să încheie cu tânărul respectiv un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate. Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui astfel de contract, vor încheia convenţii cu ANOFM, prin care aceasta se angajează să ramburseze salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă la data încetării contractului de solidaritate angajatorii de inserţie angajează tinerii prevăzuţi, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, aceştia beneficiază, în baza acelei convenţii, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată. În clasamentul judeţelor cu cele mai multe persoane angajate, Bucureştiul ocupă primul loc cu un număr de 16.224 persoane, urmat îndeaproape de judeţul Timiş, cu 15.880 persoane angajate.

Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un tânăr avocat pentru a putea intra în echipa dumneavoastră?

Muncitor, altruist, curios din fire, dornic de a cerceta şi descoperi lucruri noi, dar şi să posede mult bun simţ, să fie comunicativ şi empatic şi, poate cel mai important, să dea dovadă de fler şi inteligenţă. Reprezintă un atuu interesul manifestat încă de pe  băncile facultăţii pentru profesia de avocat, materializat prin practica efectuată în cadrul cabinetelor sau societăţilor de avocatură.

Cum vedeți dezvoltarea avocaturii de business în județul Timiș și aportul doamnelor la evoluția acestui corp profesional de elită?

Rolul avocatului astăzi devine unul tot mai pregnant întrucât tot mai multe segmente de business vor avea nevoie, într-o măsură mai mică sau mai mare, de consultanţă juridică, în special în materie de GDPR şi Dreptul Muncii.

Încet încet, companiile mari, dar şi micii întreprinzători devin conştienţi de importanţa avocatului ca partener de afaceri, care este în permanenţă alături de tine şi care îţi cunoaşte întreaga activitate şi te consiliază de fiecare dată când trebuie să iei o decizie. O femeie avocat cred că se poate infiltra cu mai mult succes în diverse sectoare de business, în special în cele al căror grup ţintă îl reprezintă tot femeile. Nu sunt feministă dar e dovedit ştiinţific faptul că femeile au mai multe empatie, motiv pentru care de cele mai multe ori, clienţii simt că pot relaţiona mai bine cu o femeie avocat. Așadar, aportul doamnelor îl văd ca fiind unul indispensabil şi critic în realizarea unei echipe de avocaţi “corporate” în Timişoara, tocmai din aceste considerente.

Cum apreciaţi calitatea actului de Justiţie (Tribunale, Judecătorii, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) în 2018? 

În ceea ce priveşte litigiile de muncă, fiind vorba de complete specializate care judecă doar conflicte de muncă, remarcăm faptul că judecătorii sunt din ce în ce mai bine pregătiţi. Se observă, în sfârşit, o tendinţă în a aplica spiritul legii şi nu doar litera legii. Bineînţeles că, în continuare, necorelările legislative şi lacunele nasc jurisprudenţă neunitară, fenomen des întâlnit în modul de aplicare şi interpretare al Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care a generat numeroase situaţii discriminatorii în privinţa modului de salarizare a personalului bugetar ocupând funcţii similare. În astfel de situaţii, un rol decisiv îl au hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu prilejul soluţionării recursurilor în interesul legii şi al dezlegărilor unor chestiuni de drept.

Cum percepeţi apetitul investiţional al clienţilor dumneavoastră în anul 2018? Din ce sectoare economice provin cei mai importanţi clienţi?

Cu siguranata cele trei mari axe care seteaza azimutul pentru judeţul Timiş sunt bineînţeles IT-ul, agricultura şi construcţiile. Desigur, există o multitudine de fabrici sau unităţi de producţie în special în industria automotive sau constructoare de piese pentru maşini, însă acestea sunt de multă vreme în peisaj şi contribuie în mod cert la menţinerea şomajului sub 1% şi la un venit mediu net în Timişoara de peste 2.700 lei, însă nu sunt genul care să tragă economia locală spre creştere continuă. Faptul că Timişoara va fi Capitala Culturală Europeană în anul 2021 a născut o mulţime de obiective în special în domeniul reabilitărilor şi a edificării de noi clădiri, fie pentru complexe rezidenţiale, dar mai ales pentru spaţii de birouri. Firmele de IT, împreună cu cele din zona agro generează în continuare peste 50% din bugetele locale, iar numărul acestora este în creştere continuă din 2012 astfel că, pentru o companie care doreşte să facă afaceri în Timişoara, cele trei segmente ar trebui urmărite îndeaproape.

Cum apreciaţi condiţiile oferite investitorilor locali şi străini de către administraţiile locale şi de către Executiv?

La nivel local, lucrurile se mişcă în general spre o direcţie sănătoasă, în care parteneriatul public-privat primează, creând astfel un climat sănătos pentru un mediu de afaceri prosper, dar şi pentru nevoile cetăţenilor în materie de infrastructura, transport, sănătate sau cultură. La nivel naţional însă, lucrurile par că trenează şi, din păcate, nicidecum restul ţării sau administraţia centrală nu pare că ar ţine pasul cu Vestul. Politicile investiţionale sunt slabe, fiscalitatea şi climatul legislativ schimbător nu conferă încredere pentru decizii consistente de a aduce business-uri importante în România. Lipsa de transparenţă şi incapacitatea de a putea previziona o strategie pe termen scurt şi mediu măcar, consider că reduce mult din apetitul investitorilor fata de România.

 Ce le sfătuiți pe tinerele doamne care doresc să se îndrepte către avocatură sau către o altă profesie juridică?

Cred că primordial este să faci ceea ce îţi place şi să pui toată pasiunea în asta. Dacă nu eşti înzestrat cu răbdare, empatie şi fler, va fi dificil să răzbeşti în profesia de avocat şi să construieşti cu adevărat ceva. Avocatura nu este o profesie, este un stil de viaţă!

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *