Search
Marti 7 Iulie 2020
  • :
  • :

Barourile vor ca secretul profesional să fie consfințit prin lege

dosareBarourile au solicitat ca prevederile din Statutul profesiei de avocat referitoare la secretul profesional să dobândească, de urgență, consacrare legislativă, ca expresie a garanțiilor legale pe care statul de drept le conferă pentru apărarea, pe bază de lege, prin avocat.

Conform unui material al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) sunt propuse a deveni principii legale ale statului de drept următoarele prevederi din Statutul profesiei de avocat, în prezent în vigoare:

„Art. 8 – (1) Secretul profesional este de ordine publică.

(2) Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată.

(3) Avocatul nu poate fi obligat, în nicio circumstanță și de către nicio persoană să divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său și nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează … cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestație înprivința onorariilor convenite, exclusiv pentru necesități stricte pentru apărarea sa.

(5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 9 – (1) Obligația de a păstra secretul profesional este absolută și nelimitată în timp. Obligația se întinde asupra tuturor activităților avocatului, ale asociaților săi, ale avocaților colaboratori, ale avocaților salarizați, […], inclusiv asupra raporturilor cu alți avocați.

(2) Obligația de a păstra secretul profesional revine și persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei, precum și salariaților săi. Avocatul este dator să le aducă la cunoștință această obligație.

Art. 13 – Dispozițiile prezentului statut se aplică în mod corespunzător și avocaților străini, inclusiv formelor de exercitare a profesiei de către aceștia.”
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *