Search
Sambata 6 Iunie 2020
  • :
  • :

Camera Consultanților Fiscali numără peste 6.300 de membri

Foto-Toni-TeauInterviu cu Toni Teau (foto), Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Cum este organizată Camera Consultanților Fiscali? Ce importanță are această asociație pentru mediul de afaceri local?

Camera Consultanților Fiscali este organizația profesională de utilitate publică, care organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apără interesele legitime ale membrilor săi, în baza Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Organele de conducere ale Camerei Consultanților Fiscali sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior.

În actuala etapă de dezvoltare a relațiilor socio-economice din România, profesia de consultant fiscal se impune ca o necesitate obiectivă, dezvoltarea profesiei și a pieței de consultanță fiscală din România fiind strâns legată de dezvoltarea mediului de afaceri, realitatea demonstrând că piața de consultanță fiscală a crescut o dată cu amploarea investițiilor cu capital străin și autohton din România.

Astăzi, Camera Consultanților Fiscali numără peste 6.300 de membri, atât persoane fizice, cât și societăți de consultanță fiscală. Structura membrilor Camerei este alcătuită din specialiști cu activitate practică îndelungată în domeniul fiscalității, reprezentanți ai mediului academic, cât și din societăți cu capital autohton și societăți multinaționale de consultanță fiscală cu o vastă expertiză internațională în domeniu.

Ce strategie aveți pentru dezvoltarea programelor de pregătire profesională continuă?

 O preocupare permanentă a Camerei Consultanților Fiscali este perfecționarea profesională a membrilor săi, dezvoltarea și menținerea competenței profesionale în vederea furnizării unor servicii de un înalt nivel calitativ, care să conducă la creșterea prestigiului profesiei de consultant fiscal.

În acest scop, pe lângă Programul anual de pregătire profesională, Camera Consultanților Fiscali își propune ca și în viitor să păstreze o legătură permanentă cu mediul de afaceri din România, organizând seminarii și conferințe interne și internaționale, colocvii și workshopuri în domeniul economic, financiar și fiscal, asigurând astfel un schimb de informații între mediul de afaceri și consultanții fiscali, în vederea interpretării corecte a legislației fiscale și a identificării soluțiilor pentru eliminarea dificultăților întâmpinate în aplicarea în practică a legislației fiscale.

 Cât de mult a contat know-how-ul cu care au venit societățile multinaționale pentru firmele românești din piața de consultanță fiscală?

Aportul corporațiilor multinaționale la dezvoltarea de ansamblu a societății românești este de necontestat, know-how-ul, multitudinea de inovatii, procese și metodologii de ultimă generație aduse în țară au contribuit decisiv la progresul economic al României. Acest lucru s-a resimțit din plin și în domeniul consultanței fiscale, societățile multinaționale au contribuit în mod semnificativ și la dezvoltarea pieței de consultanță fiscală din România, reprezentând importante modele de referință organizațională pentru nenumărate firme românești.

Cultura organizațională, siguranța postului, și de ce nu chiar provocarea, au fost principalele motive pentru care mulți tineri români au preferat munca într-o companie multinațională de consultanță fiscală, chiar dacă trebuiau să se adapteze rigorilor occidentale. Mulți din acești tineri, având experiența și formarea într-o corporație multinațională de consultanță fiscală și-au înființat propriile firme în acest domeniu, în care au împletit ulterior, cu maximă eficiență, know-how-ul dobândit în multinaționale, cu expertiza autohtonă.

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă acum firmele de consultanță fiscală?

În condițiile în care cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a legislației interne și internaționale este esențială pentru un consultant fiscal, una dintre provocările majore cu care se confruntă activitatea consultanților fiscali din România este existența unei legislații fiscale într-o continuă transformare, precum și lipsa de predictibilitate care schimbă pe neașteptate regulile fiscale. În acest context, a fi mereu informat este esențial, pentru a face față provocărilor acestui mediu dificil și pentru a reduce impactul asupra afacerilor clienților deserviți.

Un alt aspect care trebuie menționat este necesitatea impunerii aplicării corecte a legislației în vigoare, în ceea ce privește competența de efectuare a expertizelor fiscale judiciare și extrajudiciare. Expertiza fiscală este o activitate specializată în clarificarea unor aspecte de natură fiscală, a cărei competență revine exclusiv în sarcina consultanților fiscali, membri ai Camerei Consultanților Fiscali.

Cum apreciați nivelul actual al fiscalității din țara noastră?

România se situează în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene cu un nivel scăzut de fiscalitate, daca ne referim strict la impozitul pe profit și/sau impozitul pe venit (16% ambele). Cota de TVA (24%) este însă una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Veniturile fiscale provin în special din impozitele indirecte și mai puțin din impozite directe, aceasta fiind o caracteristică comună țărilor în curs de dezvoltare sau a țărilor care traversează perioada de criză economică.

Camera Consultanților Fiscali este membru al Uniunii Profesiilor Liberale din România și al Confederației Fiscale Europene. Cum colaborați în cadrul acestor organizații?

Ca membră cu drepturi depline a Uniunii Profesiilor Liberale din România, Camera Consultanților Fiscali a fost reprezentată la toate manifestările organizate de această asociație, între cele două asociații existând o colaborare fructuoasă în scopul apărării și promovării statutului fundamental al profesiilor liberale din țara noastră. Ne propunem să întărim relațiile de colaborare cu celelalte profesii liberale apropiate domeniului fiscal, respectiv CAFR, Uniunea Națională a Barourilor din România, ANEVAR, Consiliul de Mediere, considerând că aceste profesii, deși sunt diferite, desfășoară activități în interes public și sunt un adevărat liant între puterea publică și drepturile cetățenilor. Ne vom alătura eforturilor comune ale UPLR pentru apărarea intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale, pentru susținerea nemijlocită a mediului de afaceri, dar și a societății în ansamblul ei.

Camera Consultanților Fiscali este membră a Confederației Fiscale Europene (CFE) încă din anul 2009, reprezentanții noștri participând activ la acțiunile și dezbaterile organizate de CFE în comisiile de specialitate, respectiv: Comisia pe probleme profesionale și Comisia fiscală, în cele două subcomitete ale acesteia – impozitare directă și impozitare indirectă.

Trebuie menționat faptul că începând cu aprilie 2010 s-a demarat implementarea procedurii legate de înregistrarea consultanților fiscali din România în Registrul European al Consultanților Fiscali, registru creat și actualizat de către Confederația Fiscală Europeană.

Datorită prezenței constante pe plan internațional, Camera Consultanților Fiscali din România a participat în calitate de membru fondator la înființarea noii organizații a Confederației Fiscale Europene, cu sediul în Bruxelles, beneficiind astfel de toate drepturile aferente acestei titulaturi.

ccf_sigla

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *