Search
Vineri 22 Ianuarie 2021
  • :
  • :

Christina Kruger, decan al Baroului Strasbourg: Strasbourg este la frontiera cu Germania, orientată spre est. Cred că Timișoara se uită spre vest. Era firesc ca privirile și preocupările noastre să se întâlnească!

Interviu cu Christina Kruger, decan al Baroului Strasbourg, Franța

”Strasbourg este la frontiera cu Germania, orientată spre est. Cred că Timișoara se uită spre vest. Era firesc ca privirile și preocupările noastre să se întâlnească!”

 

Sunteți, de la începutul acestui an, noul decan ales al Baroului Strasbourg. Colegii români vă felicită pentru poziția dvs. și speră să continuați cu succes activitatea predecesorului dvs., domnul Christophe Darbois, pe care reprezentanții lor au avut ocazia să-l întâlnească în urmă cu câteva luni. La ce interval de timp au loc alegeri în Baroul Starsbourg?

Conform regulilor noastre profesionale, alegerile pentru Decanul Baroului trebuie să aibă loc cel târziu cu 6 luni înainte de începerea mandatului, fiind specificat că mandatul decanului este de doi ani. În cazul meu, mandatul a început pe 1 ianuarie 2020 și va dura până la 31 decembrie 2021. Alegerile se desfășoară cel târziu pe data de 30 iunie a anului care precede începerea mandatului. În acest fel, decanul ales poate să se informeze pe deplin cu privire la problemele și sarcinile biroului.

Care sunt prioritățile și obiectivele unui decan și al echipei sale de consiliu dintr-o regiune franceză cu o experiență profesională vastă în domeniul apărării drepturilor și libertăților?

În general, decanul Baroului este reprezentantul local al profesiei. El este purtătorul de cuvânt al colegilor săi și este, de asemenea, responsabil cu reglementarea și soluționarea oricărei dispute între avocați sau între avocați și clienți, cu privire la practica profesională a avocaților, precum și onorariile acestora.

Esența mandatului este reprezentată de apărarea profesiei, a eticii ei, precum și favorizarea dezvoltării practicilor noastre, asigurarea calității serviciilor noastre. Acest lucru este de o importanță deosebită, întrucât noi suntem cei care garantăm că fiecare persoană are dreptul de a-și proteja drepturile.

În acest sens, încercăm aici, la Strasbourg, să avem contacte funcționale cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a ajuta membrii noștri, dar și membrii altor asociații de avocați francezi să dobândească o mai bună cunoaștere a jurisprudenței CEDO, pentru o corectă aplicatare a acesteia de către instanțele naționale. În acest sens, am înființat „Institut de Droit Européen des Barreaux” (Institutul de Drept European al Barourilor) în cooperare cu barourile din Bruxelles și Luxemburg. Scopul acestui institut este de a instrui avocați belgieni, francezi și luxemburghezi în acest domeniu pentru ca aceștia să-și poată perfecționa, la rândul lor, colegii de la nivel local. Scopul nostru major este acela de a crea unui număr cât mai mare  de avocați un „reflex” natural în dreptul european atunci când lucrează în cazurile lor interne.

În luna octombrie a anului trecut, în timpul Colocviului franco-român de la Paris, ocazionat de Ziua Francofoniei, a avut o conferință importantă despre viitorul profesiei, sub genul „Perspective franco-românești”. Evenimentul organizat de Consiliul Național al Barurilor din Franța și Uniunea Națională a Barourilor din România, a reprezentat încă o oportunitate de aprofundare a cunoștințelor reciproce, dar și o oportunitate excepțională pentru Baroul Timiș de a semna un Acord de Înfrățire cu Baroul Strasbourg, un document în care pledează pentru întărirea prieteniei și de fraternitate între avocații membrii celor două baruri. Ce importanță acordați unui astfel de acord?

Acest Acord de Înfrățire este capital pentru noi. Reconectăm, grație acestuia, legăturile istorice dintre țările noastre. Barourile noastre au dimensiuni similare și au o locație geografică particulară, aproape identică. Avem o frontieră cu Germania, orientată spre est. Cred că Timișoara se uită spre vest. Era firesc ca privirile și preocupările noastre să se întâlnească!

Colegii români din Baroul Timiș aniversează 145 de ani de la atestarea primei lor forme de organizare, Camera Avocaților din Timișoara. Desigur, bazele Legii au fost puse în Europa de Vest în perioada medievală și există o lungă tradiție în domeniu. Câți ani are structura „frățească” din Strasbourg?

Baroul nostru este străvechi, chiar dacă, desigur, nu a fost structurat în același mod în perioada medievală. La fel ca și celelalte asociații de avocatură franceze, am fost apoi organizați ca bresle profesionale. Strasbourg a fost un oraș liber, iar avocații au practicat în aceste condiții până la Revoluția Franceză din 1789. Din păcate, în 1870, în timpul războiului dintre Franța și Prusia, Strasburg a fost sub un asediu greu și bombardat, astfel încât majoritatea arhivelor orașului au fost distruse. Avocații nu au putut salva decât documentele referitoare la perioada mai recentă. Așa se face că putem vorbi despre faptul că bazele moderne ale Baroul Strasbourg au fost puse abia în 1823, cu un decan și un consiliu, așa cum există astăzi.

În cadrul Acordului de înfrățire, s-a stabilit, de asemenea, că se vor face schimburi de informații cu privire la normele de drept, practicile judiciare, modificările esențiale ale legii și procedurii care intervin în fiecare dintre cele două țări și care pot duce la dezvoltarea activității a barourilor. Ce așteptări aveți de la confrații români, ce anume din activitatea și experiența lor ar fi de interes deosebit pentru colegii francezi?

Barourile noastre au un fundament comun, iar Franța și România împărtășesc același spirit în abordarea chestiunilor juridice. Mai mult, credem că împărtășim practicile comune și că putem învăța multe unii de la alții. Suntem dornici să încurajăm tranzacțiile comerciale și să susținem investițiile reciproce. Suntem convinși că avem multe de învățat de la colegii noștri români și sperăm că ne vor împărtăși aspect utile din experiența lor.

În urma înfrățirii dintre cele două baruri, cele două organizații vor implementa, așa cum s-au angajat, politici de cooperare și vor face schimburi de experiență, precum și programe de specializare în comun cu privire la exercitarea profesiei ca avocat. Aveți de gând să stabiliți un calendar al activităților reciproce cu colegii dvs. din Timișoara? Ce vă așteptați ca delegații baroului din Strasbourg să facă în comun cu colegii lor din România în prima lor vizită aici?

Da, credem că stabilirea unui calendar pentru activitățile noastre reciproce va oferi un cadru funcțional pentru o cooperare proactivă și dinamică. În timpul vizitei noastre la Timișoara, vom discuta cu plăcere cu prietenii noștri români dacă putem găsi subiecte reciproce de interes, care sunt în prezent importante pentru ambele țări și vom vedea în ce mod putem organiza un eveniment comun în timpul căruia ne-am putea împărtăși expertiza și experiențe legale.

De asemenea, această primă întâlnire va fi o bună oportunitate pentru noi de a lega legături puternice pentru viitor și de a dezvolta această prietenie nouă, care va aduce un plus fiecăreia dintre părți.

 

Interviu apărut în Legal Magazin, ianuarie 2020, ediție de Banat, Crișana și Maramureș
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *