Search
Duminica 12 Iulie 2020
  • :
  • :

Dedicație, profesionalism și pasiune în lumea controversată a insolvenței

craciun1Interviu cu Dr. Av. Flavia Consuela Crăciun, asociat fondator AVF Insolvency și Președinte UNPIR Timiș

Care este filosofia societății pe care o conduceți?

Societatea noastră beneficiază de o vastă experiență în domeniul insolvenței fiind prezentă pe piața de mai bine de 6 ani, având o colaborare deosebită cu specialiști de înaltă ținută profesională din cadrul tuturor celorlalte profesii liberale. Oferim aspectelor juridice din cadrul procedurii, soluții legale pertinente și menite a asigura soluționarea legală, rapidă și corectă a situațiilor care apar în derularea acesteia, la costuri minime.

Societatea grupează o echipă energică de profesioniști, aflată în expansiune. Eu am o experiență de peste șase ani în acest sector, fiind și doctor în dreptul insol venței.

Totodată, am o experientă profesională de peste 11 ani în avocatură.

În cadrul procedurilor conduse de noi, intenționăm obținerea de rezultate benefice, atât pentru debitor cât și pentru creditorii acestuia, întrucât agreăm principiul conform căruia, succesul acestora este o măsură a succesului nostru.

Principalul nostru scop este salvarea societăților aflate în dificultate. Insolvența trebuie privită șI ca metodă de valorificare a bunurilor debitorului, dar mai degrabă, de acoperire a creanțelor creditorilor și readucerea pe piață a debitorului ca o societate în profit. Avem în vedere faptul că falimentul afectează nu doar interesele creditorilor, ci și a asociațiilor/acționarilor debitorului, angajaților și cel mai important al comunității.

Suntem orientați spre eficiență, atât din punctul de vedere al factorului timp cât și al costurilor implicate.

Care considerați că sunt principalele provocări ale unui practician în insolvență, în cadrul unei proceduri?

În primul rând este însuși administratorul social al debitorului care trebuie să înțeleagă faptul că practicianul în insolvență nu îi este dușman, dar nici avocat.

Relația este una de colaborare care are ca scop salvarea business-ului său prin plata creanțelor în vederea relansarii pe piață.

Consider că în cadrul unei proceduri, adevărata provocare a unui practician în insolventă este de a asigura echilibru și obiectivitate în cadrul procedurii pe care o conduce. Aceasta deoarece, întotdeuna există cel puțin o parte nemulțumită, creditorii sau debitorul. Pe de-o parte, debitorul se vede în situatia în care ceea ce consideră că îi aparține, respectiv societatea acestuia este gestionată șI condusă de o altă persoană, iar pe de altă parte, creditorii care se văd în situația în care nu își pot încasa creanțele în termenele și condițiile contractuale, toți fiind obligați să se supună unor exigențe impuse de lege sub conducerea unei terțe persoane – practicianul în insolvență.

O altă provocare este însăși legislația actuală, situație care se va schimba prin apariția noului cod al insolvenței, lege care va lăsa mai puțin loc de interpretare și mai mult loc de acțiune pentru practicianul în insolvență.

Cu toate acestea, profesia de practician în insolventă, deși este o profesie dificilă în care trebuie să ai cunoștințe temeinice de drept, de economie și în special de management al societăților în dificultate, este o profesie frumoasă care te împlineste.

În procedura insolvenței, statul este principalul creditor, dar și principalul perdant. Ce măsuri considerați că ar fi necesare pen tru schimbarea acestei situații?

Din discuțiile purtate cu conducerea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Timiș, am constatat faptul că statistic, statul prin instituțiile sale, în procedura insolvenței are un procent de recuperare a creanțelor acestora de aproximativ 4%. Aceasta se datorează în principal legislației care nu permite reprezentanților statului să negocieze cu debitorul reprezentat de practicianul în insolvență desemnat și confirmat un procent mai mare de recuperare, dar mai mic de 100%.

Considerăm că ar fi în interesul întregii economii si nu ar trebui privit ca ajutor de stat, atâta timp cât ar fi îndeplinite anumite criterii stabilite prin lege și timpul de soluționare al cererii ar fi moderat.

În anul 2009 ați fost aleasă ca Președinte al practicienilor în insolvență organizați în FilialaTimiș a U.N.P.I.R. și sunteți șicea mai tânără președintă aleasă într-o asemeneafuncție, nu doar în cadrulU.N.P.I.R. ci și a celorlalte uniuni profesionale. Care considerați că vă sunt atuurile și țelurile în această funcție?

 Atuurile sunt reflexia personalității mele, eu fiind o persoană cerebrală și obiectivă. Tinerețea reprezintă soluția magică care leagă pregătirea mea profesională cu experiența dobândită în domeniul insolvenței, dar și a managementului unei grupări.

Urmăresc să aduc filiala în rândul celor mai apreciate din România, cu practicieni în insolvență bine pregătiți profesional și de o înaltă etică, sens în care, în fiecare an, organizăm seminarii de pregătire profesională a acestora. De asemenea, am în vedere obținerea unui statut financiar care să ne permită organizarea de conferințe în domeniul insolvenței pentru publicul larg, în vederea modificării greșitei percepții a acestuia asupra profesiei și a procedurii în sine.

Cu o activitate profesională atât de bogată, cum vă petreceti timpul liber?

Trăim într-o lume în continuă mișcare, dar aceasta doar în ceea ce privește competiția, respective munca și uităm că viața, pe de-o parte înseamnă să avem grijă de corpul care ne susține mintea și spiritul nostru (mens sana in corpore sano), iar pe de altă parte, înseamnă și relațiile cu comunitatea din care facem parte.

Împreună cu soțul meu am descoperit încă o pasiune comună, echitația. În Timișoara avem un manej (centru de echitație) unde, în colaborare cu proprietarii acestuia și antrenorii în echitație de nivel mondial, organizăm seminarii de pregătire în acest domeniu, atât teoretice, cât și practice. Astfel, în februarie s-a desfășurat un asemenea seminar care a avut ca obiectiv pregătirea în domeniul echitației în stil englezesc. Pentru luna mai,avem în plan organizarea unui seminar în colaborare cu o campioană a Germaniei, ca antrenor, care va avea ca obiectiv pregătirea în echitația de anduranță.

Flavia Consuela Crăciun este asociatul fondator al societății AVF Insolvency, având o experiență vastă atât ca practician în insolvență, cât și ca avocat în Baroul Timiș. Este doctor în dreptul insolvenței, absolventă a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și deține diploma de master în Dreptul Afacerilor și expert european. De asemenea, ocupă funcția de președinte al practicienilor în insolvență din cadrul UNPIR Filiala Timiș.

 AVF INSOLVENCY IPURL

DR. Flavia Crăciun
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *