Search
Joi 16 Septembrie 2021
  • :
  • :

Derularea executarilor silite, in materie civila, pe parcursul starii de urgenta

Articol de Mădălina Ionescu, Avocat, Avestis International SRL

Dupa cum cunoastem, Presedintele Romaniei a decretat instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru o durata de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16.03.2020.

Starea de urgenta este definita de art. 3 din OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, ca reprezentand ansamblul msurilor exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ – teritoriale, care se instituie in urmatoarele situatii:

– existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;

– iminenta producerii sau producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz a unor dezastre.

Instituirea starii de urgenta are un impact major si asupra activitatii judiciare, in toate ramurile acestui domeniu.

Un prim aspect ce trebuie semnalat este impactul starii de urgenta asupra prescriptiilor din materie civila si a termenelor de decadere: Astfel, conform art. 41 a Anexei nr. 1 la Decretul nr. 195/2000, prescriptiile sau termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga si, daca au inceput sa curga se suspenda pe toata durata starii de urgenta, nefiind aplicabile dispozitiile art. 2532 pct. 9 din Codul civil.

In ceea ce priveste efectul suspensiv al starii de urgenta asupra curgerii termenului de prescriptie, aducem cateva clarificari:

– Termenul prescriptiei va incepe din nou sa curga, de la incetarea starii de urgenta;

– La implinirea termenului prescriptiei, se va calcula si perioada anterioara suspendarii;

– Suspendarea va putea fi invocata de partea ce a fost impiedicata sa faca acte de intererupere.

Cu privire la termenele de decadere, pentru calcularea acestora se va avea in vedere si perioada scursa inainte de suspendare, urmand a isi relua cursul dupa incetarea acestei stari.

Reguli speciale in privinta termenelor de atac au fost instituite prin dispozitiile art. 42 alin. (7) din Decretul nr. 195/2000: Termenele de exercitare a cailor de atac, aflate in curs la instituirea starii de urgenta, se intrerup, iar dupa incetarea starii vor curge noi termene, de aceeasi natura si de aceeasi durata. Asadar, in acest domeniu nu vorbim de o suspendare ci chiar de o intrerupere, fara sa se socoteasca, la implinirea termenului, si perioada scursa anterior instituirii starii de urgenta.

Si activitatea de executare silita este impactata de starea de urgenta. Astfel, conform art. 42 alin. (5) din Decretul nr. 195/2020, executarea silita va continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii dreptului la viata si integritate fizica ale participantilor la executarea silita.

Clarificari asupra procedurilor de executare silita impactate de starea de urgenta au fost aduse de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, fiind emis la data de 23.03.2020 un comunicat in acest sens. Astfel, s-a decis suspendarea evacuarilor silite, precum si actelor de executare silita directa, pe parcursul starii de urgenta, pentru evitarea raspandirii COVID-19.

Pe parcursul starii de urgenta, continua toate celelalte forme de executare, indirecte, din care enumeram poprirea veniturilor si conturilor bancare, executarile silite indreptate asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor.

O clarificare a fost adusa si asupra solutionarii cererilor de incuviintare a executarii silite, de catre Consiliului Superior al Magistraturii – Sectia de Judecatori, care prin Hotararea nr. 417/24.03.2020 a decis ca aceste cereri vor fi, in continuare, solutionate de instantele judecatoresti, neimplicand participarea partilor la sedinta de judecata, fiind cauze ce se solutioneaza in camera de consiliu, fara citare.

Un impact major o prezinta starea de urgenta asupra solutionarii contestatiilor la executare: Conform art. 42 alin. (6) si (8) din Decretul nr. 195/2020, judecarea cauzelor civile se suspenda de drept, fara sa fie necesara efectuarea niciunui act de procedura in acest sens, urmand a fi reluata dupa incetarea starii de urgenta. Astfel, in termen de 10 zile de la incetare, instantele judecatoresti din oficiu vor lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si pentru citarea partilor.

De la masura suspendarii sunt exceptate doar cauzele urgente, in materia executarii silite fiind in continuare solutionate cererile privind suspendarea provizorie a executarii silite (art. 719 Cod procedura civila).

Trebuie mentionat faptul ca suspendarea termenelor de decadere impacteaza si asupra termenelor de formulare a contestatiilor la executare, reglementate de art. 715 Cod procedura civila. Dupa cum cunoastem, contestatia la executare propriu-zisa poate fi formulata in termen de 15 zile de la data cand:

– contestatorul a luat cunostinta despre actul pe care il contesta;

– cel interesat a primit comunicarea sau, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi, iar in cazul popririi veniturilor periodice termenul incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din respectivele venituri, de catre tertul poprit;

– debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii silite sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, atunci cand nu a primit incuviintarea si nici somatia, ori executarea se face fara somatie.

Remarcam ca, in situatia in care actele de executare au fost efectuate si comunicate pe parcursul solutionarii starii de urgenta, termenul de contestare se suspenda, pana la incetarea acestei stari, urmand ca apoi sa inceapa termenul procedural de 15 zile mai sus mentionat. Daca este vorba despre acte de executare efectuate si comunicate anterior instituirii starii de urgenta, atunci la calcularea termenului de contestare vor fi cuprinse si zilele dinainte de instituirea starii de urgenta, urmand ca acest termen sa curga din nou dupa incetarea acestei stari.

Trebuie precizat ca formularea contestatiei la executare nu suspenda executarea silita, partea interesata avand dreptul de a formula cerere de suspendare provizorie a executarii silite, conform art. 719 din Codul de procedura civila, iar contestatiile ce au fost formulate in timpul starii de urgenta nu vor fi solutionate, stabilirea termenelor de judecata urmand sa aiba loc abea dupa incetarea starii de urgenta.

Masura suspendarii de drept vizeaza, desigur, si contestatiile la executare aflate deja pe rolul instantelor judecatoresti, aceste cauze urmand a fi reluate dupa incetarea starii de urgenta.

In concluzie, starea de urgenta atrage o incetinire a derularii procedurilor executionale, in materie civila, insa nu la sistarea sau suspendarea acestor masuri. Debitorii nu se vor astepta, in aceasta perioada, nici la intreruperea efectuarii de noi acte de executare silita impotriva lor, si nici la ridicarea masurilor deja instituite, cum ar fi spre exemplu poprirea conturilor bancare sau a veniturilor periodice. Singurele masuri ce nu vor fi efectuate, in perioada starii de urgenta, sunt cele privitoare la evacuarile silite si la executarilor silite directe, cum ar fi predarea silita a bunurilor mobile.

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *