Search
Miercuri 23 Octombrie 2019
 • :
 • :

DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII recrutează

Foto: http://www.texasenterprise.utexas.edu

Foto: http://www.texasenterprise.utexas.edu

Societatea Civilă de Avocaţi „DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII” îşi măreşte echipa şi recrutează avocaţi, specializaţi în Penal şi Litigii. De asemenea, este disponibil şi un post de secretară.

 

Avocat – specializarea Drept Penal

Cerinţe obligatorii:

 • avocat definitiv;
 • cunoştinţe teoretice şi practice solide de drept penal, experienţă minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate PC;
 • integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, punctualitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
 • capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
 • excelenta cunoaştere a Limbii Române, exprimare coerentă şi corectă, atât verbal, cât şi în scris;
 • disponibilitate program prelungit;
 • cunoaşterea limbii engleze şi franceze la nivel mediu/avansat;
 • nefumător.

Fişa Postului:

 • redactarea de documente juridice, cereri, acţiuni şi orice alte documente procedurale în cadrul dosarelor în care Societatea asigură reprezentarea Clienţilor săi, în toate fazele procesului penal;
 • asigură asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor Societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, Poliţie, Parchet şi alte autorităţi, sub îndrumarea avocatului coordonator;
 • asigură relaţia cu grefa instanţelor de judecată, Poliţie, Parchet, penitenciar şi alte autorităţi (depunerea actelor la registratură, obţinere certificate de grefă, studierea şi fotocopierea dosarelor din instanţă etc)
 • formulează opinii legale temeinic documentate pentru speţele încredinţate;
 • urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţă avocatului coordonator modificările legislative importante;
 • alte sarcini, după caz.

Avocat – specializarea Litigii

Cerinte obligatorii:

 • avocat definitiv;
 • cunoştinţe teoretice şi practice solide de drept, experienţă minim 3 ani în instanţe;
 • cunoştinţe avansate PC;
 • integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, punctualitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
 • capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
 • excelenta cunoaştere a Limbii Române, exprimare coerentă şi corectă, atât verbal, cât şi în scris;
 • disponibilitate program prelungit;
 • cunoaşterea limbii engleze şi franceze la nivel mediu/avansat;
 • nefumător.

Fisa Postului:

 • redactarea de documente juridice, acţiuni judecătoreşti şi orice alte documente procedurale în cadrul litigiilor în care Societatea asigură reprezentarea Clienţilor săi (motive de apel/recurs, întâmpinări, excepţii, concluzii scrise, note de sedinţă etc);
 • asigură asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor Societăţii în faţa instanţelor judecătoresti şi autorităţi, sub îndrumarea avocatului coordonator;
 • asigură relaţia cu grefa instanţelor de judecată şi autorităţi (depunerea actelor la registratură, obţinere certificate de grefă, studierea şi fotocopierea dosarelor din instanţă etc)
 • formulează opinii legale temeinic documentate pentru speţele încredinţate;
 • elaborează contracte şi tranzacţii în sfera dreptului civil;
 • urmăreste apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa avocatului coordonator modificările legislative importante;
 • alte sarcini, după caz.

Perioada de probă este de 1-3 luni.

Avocaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un C.V. (obligatoriu cu fotografie) însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa: office@avocati-experti.ro până la data de 18 mai 2015.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

Avocatii selectati se obligă să respecte confidenţialitatea asupra tuturor documentelor, informaţiilor şi datelor, de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, care îi sunt încredinţate în legătură cu clienţii „DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII” si nu au dreptul la clientelă proprie.

 

Secretară

Cerințe obligatorii:

 • absolvent de studii medii/superioare cu experienţă de minim 3 ani în activitatea de secretariat;

Candidatul ideal este absolvent al Colegiul de Administraţie şi Secretariat-Birotică.

 • cunostinţe avansate PC;
 • capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
 • atenţie sporită la detalii, punctualitate;
 • capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
 • integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
 • excelenta cunoaştere a Limbii Române, exprimare coerentă şi corectă, atât verbal, cât şi în scris;
 • abilităţi de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerinţelor clienţilor;
 • disponibilitate program prelungit;
 • cunoaşterea limbii engleze şi franceze la nivel avansat;
 • nefumător;
 • eligibilitate crescută pentru persoanele cu experienţă în cabinete de avocatură, societăţi de avocaţi, birouri notariale, grefa instanţelor judecătoreşti, Registrul Comerţului, alte instituţii cu activităţi predominant juridice.

Fişa Postului:

 • Activităţi de secretariat (tehnoredactare documente, fotocopiere/scanare documente, transmitere corespondenţă poştală şi electronică, programarea întâlnirilor etc);
 • Activităţi de protocol;
 • Activităţi administrative;
 • Arhivare documente;
 • Alte sarcini, după caz.

Experienţă minimă în domeniu 3 ani.

Candidatul selectat se obligă să respecte confidenţialitatea asupra tuturor documentelor, informaţiilor şi datelor, de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, care îi sunt încredinţate în legatură cu activitatea şi clienţii „DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII” S.C.A.

Mulţumim tuturor pentru interesul acordat.

Despre DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII

Formată dintr-o echipă de profesionişti, avocaţi şi experţi, DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII oferă servicii integrate de avocatură calificată, orientate spre client, atât pe linie de consultanţă, cât şi pe linie de reprezentare în instanţă. Serviciile integrate sunt oferite la nivelul întregului sistem juridic, de la judecătorii până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Contituţională şi Curtea de la Strasbourg, precum şi în relaţia cu autorităţile naţionale, în demersuri şi acţiuni privind protejarea şi valorificarea unei extinse arii de drepturi, organizate pe șase direcţii:

CEDO și Convenția de la Haga; Litigii, inclusiv malpraxis medical; Comercial; Recuperări creanțe; Penalul afacerilor; Avocat de familie.

DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII are o bogată experiență și o profundă cunoaștere a ceea ce înseamnă business, instanțe naționale și Curtea Europeană de la Strasbourg.

Casa de Avocatură este condusă dupa un concept tip “boutique law firm” cu servicii de asistență juridică eficiente și personalizate, gândite pentru a satisface, în deplină confidențialitate, cele mai exigente cerințe ale clienților săi.

www.avocati-experti.ro
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *