Search
Sambata 2 Martie 2024
  • :
  • :

Modificarea Regulilor de Procedură Arbitrală

de Sofia Cozac, Attorney at Law, Schoenherr Romania

În conformitate cu preambulul Deciziei Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României („C.C.I.R.”), aceste modificări survin ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă.

Cadru legislativ

+ În Monitorul Oficial nr. 0184 din data de 2 Aprilie 2013 a fost publicată Decizia Colegiului de Conducere al C.C.I.R. din data de 6 Martie 2013 privind aprobarea normelor de organizare și funcționare și a procedurilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional („Curtea”) de pe lângă C.C.I.R..

+ Precizăm că aceste două acte au fost modificate ultima dată în 23 ianuarie 2012, respectiv 16 ianuarie 2012.

Intrare în vigoare și aplicabilitate

+ Atât Regulile de Procedură Arbitrală, cât și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Curții sunt de imediată aplicare pentru orice litigiu arbitral a cărui cerere de arbitrare a fost înregistrată după data intrării lor în vigoare.

+ Regulile de Procedură Arbitrală și Regulamentul de Organizare și Funcționare au intrat în vigoare la data de 6 martie 2013.

Modificări relevante ale Regulilor de Procedură Arbitrală

Noile Reguli de Procedură Arbitrală aduc următoarele modificări esențiale, după cum urmează:

+ Codul de Procedură Civilă („CPC”) se aplică în completarea Regulilor de Procedură Arbitrală doar în măsura în care acesta nu conține prevederi contrarii (art. 3(2));

+ Se introduce precizarea expresă în sensul că persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate și activități economice au dreptul să încheie convenții arbitrale în afară de cazul în care actul lor de înființare și organizare ori legea prevăd altfel (art. 14);

+ Autoritatea de nominare a arbitrilor și supraarbitrilor este exercitată de un membru al Plenului Curții de Arbitraj în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj (art.17);

+ Fixarea termenului de arbitrare nu poate fi mai mic de 21 de zile (anterior, 30 zile) de la data expedierii citațiilor către părți (art.33(2));

+ Se elimină obligația informării de către părți, până la prima zi de înfățișare, a tribunalului arbitral cu privire la inițierea unor măsuri asigurătorii sau provizorii în procedura prearbitrală (art.40);

+ Termenul de pronunțare a hotărârii arbitrale este de 6 luni (anterior, 5 luni) de la data constituirii tribunalului arbitral (art.42), în arbitrajul național, și se poate prelungi cu maximum 3 luni (anterior, 2 luni). În arbitrajul internațional este de 12 luni (anterior, 10 luni);

+ Se introduc noi motive de suspendare a termenului arbitrajului, și anume pe durata judecării cererii de recuzare (art. 43, lit. a)) și pe perioada de efectuare a expertizei în cauză (art. 43, lit. d)) și se elimină suspendarea termenului pe timpul soluționării excepției de neconstituționalitate;

+ Se reglementează atacarea separată a încheierilor de ședință cu acțiune în anulare pentru motivele prevăzute în CPC și încheierile de suspendare a cursului arbitrajului (art. 412, 413 CPC), cele prin care au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii, sau a fost respinsă cererea privind neconstituționalitatea unei dispoziții legale;

+ Pronunțarea hotărârii arbitrale poate fi amânată cu maxim 21 de zile după încheierea dezbaterilor (anterior, 15 zile);

+ Cererea de îndreptare a erorilor materiale, cea de lămurire a dispozitivului și de completare a hotărârii se formulează în termen de 10 zile (anterior, 15 zile) de la data comunicării sentinței (art. 73 – 75);

+ Sentința arbitrală constituie titlu executoriu și se execută întocmai ca o hotărâre judecătorească (anterior, numai după învestirea cu formulă executorie se putea executa întocmai ca și o hotărâre judecătorească – art.79).

Numirea tribunalului arbitral

+ Este important de menționat că procedura atipică de numire a tribunalului arbitral se păstrează în noile reguli de procedură arbitrală.

+ Conform regulilor de procedură, numărul de arbitri se stabilește de Autoritatea de nominare, care stabilește dacă numește un arbitru unic, sau 3 arbitri, procedând ulterior la numirea acestora;

+ Astfel, sub imperiul noilor reguli de procedură arbitrală ale Curții, implicarea părților în numirea tribunalului arbitral rămâne la fel de limitată.

Modificări relevante ale Regulamentului de Organizare și Funcționare

+ O modificare relevantă o constituie reducerea mandatului autorității de nominare de la 7 ani la 5 ani (art.11(2) din Regulament).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *