Search
Sambata 6 Iunie 2020
  • :
  • :

Provocări fiscale pentru industria farmaceutică

Analiză EY

Noul Cod fiscal aduce schimbări majore inclusiv pentru piaţa farmaceutică. Modul în care vor reuşi marii jucători de pe această piaţă să gestioneze avantajele şi dezavantajele pe care le aduce noua legislaţie fiscală va avea un impact semnificativ asupra performanţei financiare a acestora.

Miruna Enache_PartenerMediul de afaceri trebuie să facă faţă schimbărilor fiscale majore cu care se confruntă. Un nou Cod fiscal urmează să fie publicat şi numai contribuabilii pregătiți pentru aceste schimbări vor putea beneficia de avantajele pe care acestea le oferă şi, în același timp, diminua eventualele consecințe negative. Observăm în plus şi efectul intensificării controalelor fiscale la nivelul contribuabililor. Industria farmaceutică se confruntă din plin cu aceste provocări datorită complexității reglementărilor legislative care o definesc”, precizează Miruna Enache, Partener în cadrul departamentului de Asistenţă fiscală al EY România.

Clawback-ul rămâne în continuare cel mai dezbătut subiect din industria farmaceutică. Introducerea contractelor cost-volum pentru medicamentele inovative poate avea implicații fiscale pentru deținătorul nerezident de autorizație de punere pe piață, prin prisma activităților desfășurate de reprezentantul legal.

Publicitatea la medicamentele de uz uman

O nouă dilemă a industriei farmaceutice este generată de prevederile Ordinului 194/2015 (Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman) și modalitatea prin care acestea pot fi intercorelate cu prevederile fiscale. Ordinul 194/2015 introduce obligația raportării catre ANMDM a sponsorizărilor și a altor tipuri de cheltuieli efectuate în relația cu profesioniștii din domeniul medical.

Carmen Afanasenco_ManagerDacă acest Ordin include anumite acţiuni de sponsorizare în contextul definiţiei publicităţii pentru medicamente, Codul fiscal separă clar cele două tipuri de cheltuieli, tratamentul fiscal fiind diferit. Astfel, la momentul actual s-au intensificat discuțiile privind criteriile necesare în industria farmaceutică pentru delimitarea activităților de publicitate faţă de cele de sponsorizare. Se ridică întrebarea cum și dacă autoritățile fiscale vor aborda această legislație specifică industriei în cadrul unui control fiscal”, a menţionat Carmen Afanasenco, Manager în cadrul departamentului de Asistenţă fiscală.

Distincţia între o activitate dependentă şi una independentă

Proiectul noului Cod fiscal include şi modificări care se referă la criteriile prin care se va distinge între o activitate dependentă şi una independentă.

Inga Tigai _Manager„în ultima perioadă, o serie de controale fiscale au vizat şi contribuabilii din industria farmaceutică, iar subiectul privind diversele forme de colaborare a reprezentant un punct nevralgic în cazul unora. Astfel, numeroase companii sunt interesate de prevederile proiectului de lege privind anularea unor obligaţii fiscale, aflat în curs de dezbatere în Camera Deputaţilor. Deşi interesul este de a avea criterii clare pentru clasificarea unei activităţi ca activitate independentă, apreciem că subiectul privind diversele forme de colaborare şi implicaţiile fiscale va rămâne şi după publicarea noului Cod fiscal unul de actualitate, provocările practice neputând fi eliminate în totalitate”, a explicat Inga Ţîgai, Manager în cadrul departamentului de Impozit pe venit şi contribuţii sociale.

Modificarea gradului de risc

Tendința organelor fiscale de a modifica gradul de risc al contribuabililor încadrați la gradul de risc mic la gradul de risc mare se manifestă din ce în ce mai pregnant în ultima perioadă. Schimbarea gradului de risc are drept consecință soluționarea Deconturilor negative cu opțiune de rambursare a TVA cu control anticipat în loc de control ulterior, ceea ce duce la întârzierea în rambursarea TVA. Totodată, Ordinul 2906/2014 dă o nouă înțelegere noțiunii de lipsă a unui act administrativ fiscal, defavorabilă contribuabilului – tăcerea administrației nemaiputând fi practic contestată în instanța de contencios administrativ.

Contestarea măsurii de modificare a gradului de risc este o procedură netransparentă întrucât nu este comunicată contribuabilului. O asemenea măsură ridică dificultăți practice majore în ceea ce privește contestarea sa în lipsa unui act administrativ specific care să poată fi contestat existând riscul respingerii unui asemenea demers ca inadmisibil.” A declarat Emanuel Băncilă, liderul practicii de litigii fiscale din cadrul Radu și Asociații SPRL, casa de avocatură asociată EY în România.

Toate aceste aspecte au fost discutate împreună cu 50 de directori, manageri şi specialişti din cadrul marilor companii din industria farmaceutică în cadrul seminarului dedicat industriei farmaceutice organizat de EY România în data de 4 iunie 2015. Consultanţii EY şi reprezentanţii industriei au participat la dezbateri, pentru a identifica paşii de urmat pentru respectarea legislaţiei în vigoare şi altor aspecte fiscale importante în contextul tendințelor de modificare a prevederilor fiscale
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *