Search
Vineri 18 Octombrie 2019
  • :
  • :

Prejudiciu de peste 68 de milioane de lei la Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a fost prejudiciat cu peste 68,7 milioane lei, sumă ce reprezintă contribuții neîncasate în trimestrul IV 2009 – trimestrul III 2011, din cauza modului defectuos în care reprezentanții MS și-au îndeplinit obligațiile, potrivit unui raport realizat de Corpul de Control al primului-ministru, informează Agerpres.
“Fapta reprezentanților Ministerului Sănătății de a îndeplini în mod defectuos obligațiile legale referitoare la urmărirea încasării contribuției trimestriale, cu consecința neîncasării la bugetul statului prin bugetul Ministerului Sănătății a sumei de 68.744.733,74 de lei, reprezentând contribuții aferente perioadei trimestriale IV 2009 – trimestrul III 2011, datorate de un număr de 23 de plătitori, selectați prin sondaj în raport cu sumele notificate, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută de articolul 248 raportat la articolul 248 din Codul penal”, se arată în document.
În legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de către Direcția Juridică și Contencios a Ministerului Sănătății, potrivit raportului, aceasta nu a pus în executare hotărâri ale instanțelor de judecată – titluri executorii, iar prin neaducerea la îndeplinire de bunăvoie de către instituție a obligațiilor stabilite prin aceste hotărâri, ministerul a înregistrat, în 2009-2012, un prejudiciu de cel puțin 74.639,96 de lei.
Suma reprezintă cheltuieli de executare silită, precum și diferența dintre debitele actualizate și debitele principale prevăzute în titlurile executorii, se arată în document.
Potrivit raportului, “răspunzători pentru neefectuarea demersurilor legale pentru executarea de bunăvoie a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești titluri executorii sunt directorii Constantinescu Minola, Grozavu Mirela Nicoleta și Angheloiu Gabriela, care au ocupat această funcție în perioada 2009-2012”.
La momentul efectuării controlului, Direcția Juridică și Contencios a prezentat situația obligațiilor de plată ale Ministerului Sănătății, stabilite prin titluri executorii, pentru care creditorii nu au făcut “solicitări exprese pentru verificarea dreptului câștigat în instanță”, situație din care rezultă existența unui număr de 24 de hotărâri judecătorești titluri executorii care stabilesc în sarcina Ministerului Sănătății obligații de plată, ce nu au fost puse în executare voluntar de minister până la data controlului.
“Prin urmare, există riscul ca în continuare creditorii să demareze procedura executării silite împotriva ministerului, fapt ce va antrena plata unor cheltuieli suplimentare”, se arată în document.

Taxa clawback nu s-a încasat la timp

În privința gestionării activității de realizare a veniturilor reprezentând contribuțiile trimestriale (taxa clawback), aferente perioadei trimestrul IV 2009 – trimestrul III 2012, în raport se afirmă că ordinul comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS a fost emis cu o întârziere de aproximativ opt luni față de termenul legal, având drept consecință necalcularea și neîncasarea în termen legal a contribuției trimestriale (taxa clawback) aferente perioadei trimestrul IV 2009 – trimestrul I 2010.
În plus, ordinul menționat a fost emis cu încălcarea dispozițiilor din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, deoarece ministrul de resort și președintele CNAS nu au prevăzut obligația depunerii de către plătitori a declarațiilor aferente trimestrului IV 2009, deși contribuția trimestrială era datorată începând cu data intrării în vigoare a OUG 204/2009, respectiv începând cu trimestrul IV 2009.
“La nivelul MS nu a fost constituită o structură de specialitate care să aibă ca atribuție de serviciu gestionarea taxei clawback, în condițiile în care MS avea ca atribuție ‘verificarea și urmărirea încasărilor’, rezultate din contribuțiile trimestriale datorate de deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau de împuterniciții acestora, fiind astfel încălcate dispozițiile legale”, se arată în raport.
O altă încălcare vizează sumele notificate de CNAS și transmise MS privind taxa clawback. Acestea nu au fost înregistrate în contabilitatea ministerului, în contul debitori “461” și, prin urmare, nu se regăsesc nici în contul de execuție a bugetului Ministerului Sănătății – venituri pentru perioada 2010 – septembrie 2012, contrar dispozițiilor legale.
Ca urmare, Ministerul nu a putut urmări și încasa în termene legale și în cuantumul fixat de CNAS contribuțiile datorate de plătitori. Astfel MS nu a realizat venituri proprii ce puteau fi folosite pentru investiții și finanțări în sistemul sanitar public, privând sistemul de sănătate de o importantă resursă bugetară.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *