Search
Vineri 20 Septembrie 2019
  • :
  • :

Procesul de recuperare efectivă a creanțelor se va îngreuna

Interviu cu doamna Cristina Cornaci, Director General, Avestis International

Cum vi s-a părut anul 2017, din punctul de vedere al recuperării, de către antreprenori, a creanțelor debitorilor. Ce probleme previzionați pentru anul 2018, pe acest segment?

În linii generale, gradul de solvabilitate al debitorilor, pe parcursul anului 2017, a fost similar cu cel din anul anterior, 2016, prezentând totuși o ușoare scădere spre sfârșitul anului. Din punctul nostru de vedere, în general, cu cât demersurile de recuperare a creanțelor se plasează mai aproape de termenul scadenței, șansele efective de încasare sunt mai mari, deoarece o intervenție promptă pune debitorul în gardă asupra riscurilor pe care întârzierea la plată le implică și cresc șansele, chiar, a continuării colaborării dintre creditori și debitori. Cu cât demersurile de recuperare intervin la o perioadă mai îndelungată de timp de la scadență, pericolul ca debitorul să acumuleze și alte datorii crește, iar solvabilitatea să se diminueaze.

Pentru anul 2018 apreciem că procesul de recuperare efectivă a creanțelor se va îngreuna deoarece asistăm la o creștere a inflației, la instabilitate în mediul de afaceri, provocată de modificările legislative intervenite la sfârșitul anului trecut și, de ce nu, de frământările sociale cu care România se confruntă.

În acest context, recomandăm o mai mare atenție în analiza situației financiare a partenerilor de afaceri, anterior perfectării contractelor. Iar din partea consumatorilor, în special a persoanelor fizice interesate de accesarea creditelor, o sporită responsabilitate financiară.

Societatea pe care o conduceți s-a impus ca una dintre cele mai puternice din sectorul recuperării bunurilor și a creanțelor comerciale. Cum a luat naștere societatea Avestis?

Am fondat societatea în anul 2010, punând în practică un vis personal, antreprenorial, mai vechi, de a concepe un sistem nou de recuperare integrată a creanțelor, dar și de repunere în posesie a bunurilor mobile (cum ar fi bunurile de leasing, bunurile mobile și imobile ipotecate, bunurile asupra carora sunt instituite măsuri asigurătorii etc.).

M-am definit mereu ca un om al construcției, ambițioasă și tenace. Am beneficiat de studii universitare extinse, axate atât pe disciplinele juridice, cât și pe cele economice. De asemenea, și experiența acumulată anterior, atât ca salariat, dar și ca antreprenor, m-a făcut, în anul 2010, să mă simt pregătită să mă implic pe deplin în crearea și dezvoltarea conceptului mai sus menționat.

Scopul societății Avestis este realizarea obiectivelor încredințate de clienți, într-un termen cât mai scurt (maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului), a încasării creanțelor, respectiv a preluării posesiei bunurilor, de către clienții noștri. Dosarele pe care nu reușim să le soluționăm pe cale amiabilă sunt supuse unei proceduri contencioase ce conduce la o soluționare favorabilă, într-un timp rezonabil.

Cu ce profesioniști (societăți de avocatură/ birouri notariale / birouri de executori judecătorești / evaluatori etc.) colaborați permanent?

Prin colaboratorii cu care alegem să lucrăm urmărim, în principal, să contractam și să menținem activitatea cu profesioniști dedicați, ambițioși, profund implicați în problemele clienților. Desigur, pregătirea profesională solidă este o condiție sine-qua-non, dar nu este suficientă, din punctul nostru de vedere, pentru o colaborare fructuoasă.

Contează foarte mult condiția umană a colaboratorilor noștri, empatia pe care aceștia trebuie să o simtă față de preocupările clienților noștri, aptitudinea lor de a se apleca cu înțelegere asupra dificultăților cu care clienții noștri se confruntă. Numai înțelegând pe deplin problemele unui client și punându-te în locul său poți identifica soluțiile cele mai eficiente de rezolvare a chestiunilor ce îți sunt încredințate.

Cum a evoluat în ultimii ani soluționarea dosarelor pe cale amiabilă?

În ultimii aproximativ 6 ani, soluționarea pe cale amiabilă a chestiunilor ce țin de recuperarea creanțelor a cunoscut o descreștere semnificativă, care, în opinia mea, este cauzată de mediatizarea din ce în ce mai mare a litigiilor derivate din neexecutarea obligațiilor financiare.

Ca și conduită generală, debitorii, persoane fizice ori juridice, sunt foarte atrași de perspectiva susținerii proceselor, pe termen mediu și lung, fără să conștientizeze sau să aproximeze costurile totale la care se angajează pentru a susține asemenea litigii. Pe de alta parte, negocierea unei tranzacții extrajudiciare pentru a preveni sau a închide în fază incipientă un litigiu prezintă avantaje pentru ambele părți, deoarece, chiar dacă, poate, niciuna dintre părți nu își realizează integral interesul urmărit, totuși direcționează mai mult resursele financiare spre achitarea datoriilor decât spre plata, prioritară, a diferitelor cheltuieli (onorarii avocați, taxe de timbru etc.).

Medierea continuă să nu fie suficient popularizată, și, de multe ori, asistăm la o luptă a orgoliilor între creditori și debitori, în loc să rezolvăm în mod pragmatic divergențele.

Cum a decurs procesul executările silite în ultima perioadă? Care sunt principalele motive pentru care nu mai puteți recupera bunurile?

Nu putem afirma că nu mai putem recupera bunurile, evoluția pe acest segment fiind, aproximativ, liniară. Dimpotrivă, am putea considera că, spre sfârșitul anului trecut, am observat o ușoară creștere a repunerii în posesie a activelor de către societățile de leasing. Asta deoarece unii utilizatori, în special persoane juridice, care s-au confruntat anul trecut cu dificultăți financiare, au optat pentru întreruperea anticipată a contractelor de leasing, întrerupere privită ca o măsură de restructurare a activității și de diminuare a pasivului.

Care este durata medie a litigiilor care privesc activitatea de recuperare a bunurilor?

Durata litigiilor este similară, chiar dacă privesc recuperarea de bunuri ori de creanțe. Influența majoră asupra prelungirii termenului de soluționare a unui litigiu o au, în primul rând, incidența viciilor în procedura de citare a părților, excepțiile pe care acestea le invocă și amplitudinea probelor.

Durata „normală” a unui litigiu care parcurge ambele faze procesuale (fond și apel sau recurs), aplicabile în domeniul recuperărilor, este de 18 luni, aproximativ. Cu toate acestea, avem litigii având ca obiect contestații la executare (litigiu care, conform normelor Codului de procedura civilă, ar trebui să se soluționeze cu celeritate, care au început în anul 2012 și s-au soluționat, până în prezent, doar în fond, fără să fie, încă redactată sentința de către judecător, și fără ca litigiul să fi fost vreodată suspendat în cei aproximativ 6 ani.

Concluzionând, putem estima o medie de soluționare a litigiului ca fiind în jur de 24 luni.

Pentru ca activitatea de recuperare să aibă succes este nevoie de concursul eficient al organelor statului. Ce recomandări aveți în acest sens?

În domeniul recuperării bunurilor de leasing ne dorim o mai mare înțelegere din partea autorităților, în principal a organelor de cercetare penală. Deoarece, atunci când dreptul de proprietate asupra unui bun aparține creditorului care a pierdut numai posesia (mă refer în special la societățile de leasing), organele statutului sunt datoare să acorde tot concursul creditorului pentru aparărea dreptului său de proprietate.

De multe ori, deși formulăm plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz de încredere ori înșelăciune și demonstrăm foarte concret întrunirea tuturor elementelor constitutive ale infracțiunilor respective, nu obținem soluții favorabile. Fiind motivat de faptul că respectivele fapte nu ar prezenta un grad de pericol social corespunzator unei infracțiuni, iar societățile de leasing se văd în imposibilitatea de a își recupera active estimate chiar la sute de mii de euro.

Totodată, este nevoie de reglementarea activității de recuperare și a profesiei de recuperator. Ce semnale aveți în acest sens?

Din punctul meu de vedere, nu considerăm că ar fi nevoie de o legislație specifică, pentru activitatea de recuperare, ori de reglementarea unei profesii de „recuperator”. Ci, mai degrabă, de aplicarea, în mod eficient și prompt a legislației în vigoare care este suficient de clar detaliată. Problemele cu care ne confruntăm derivă din interpretarea subiectivă a legii și de punerea sa în practică, într-un mod eficient, nu din lipsă de reglementare.

Valoarea datoriilor comerciale înregistrate de companiile româneşti a depăşit, în 2016, nivelul de 306,6 miliarde de lei, sumă cu aproape 100 de miliarde de lei mai mare decât în 2009 (213,3 miliarde lei). Peste 400.000 de firme înregistrau / înrergistrează datorii comerciale. Credeți că acest fenomen se va perpetua?

Din păcate, da, cred că acest fenomen se va perpetua, iar pasivul companiilor se va mări în perioada anului viitor, deoarece, așa cum am menționat anterior, România se confruntă cu o creștere a inflației, instabilitate guvernamentală și legislativă.

Din păcate, perspectivele anului în curs nu sunt optimiste, analiștii economici avertizând, în mod constant, mediul de afaceri asupra adoptării unei conduite cât mai prudente față de eventualele intenții, ale acestora, de extindere.

Cum apreciaţi condiţiile oferite investitorilor locali şi străini de către administraţia locală şi de către Executiv?

Administrația locală și centrală descurajează, în prezent, investitorii, atât cei locali, cât și cei străini. Instabilitatea majoră în domeniul legislației fiscale face, aproape, imposibilă opțiunea investitorilor de a întocmi un plan de afaceri pe termen mediu și lung, în vederea menținerii unor afaceri sau a extinderii.

Nu doresc să închei într-o notă pesimistă, însă consider că, din punct de vedere antreprenorial, este întotdeauna de preferat o politică prudentă, pentru menținerea solidității unei afaceri.

Recomandăm o mai mare atenție în analiza situației financiare a partenerilor de afaceri, anterior perfectării contractelor.

Problemele cu care ne confruntăm derivă din interpretarea subiectivă a legii și de punerea sa în practică, într-un mod eficient, nu din lipsă de reglementare.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *