Search
Sambata 11 Iulie 2020
  • :
  • :

Proiect de Ordin pentru abrogarea procedurii de achiziții pentru beneficiarii de fonduri UE din mediul privat

euro-fonduriMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pe pagina oficială de web, www.fonduri-ue.ro, proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”.

“Vom elimina procedura de achiziții pe care beneficiarii din mediul privat sunt obligați să o deruleze în prezent. Aceasta este o acțiune logică pentru că acești beneficiari co-finanțează proiectele din resurse proprii și, din acest motiv, sunt interesați să utilizeze eficient banii. In plus, beneficiarii din mediul privat nu au experiență în derularea de proceduri de achiziții, ceea ce înseamnă că această obligativitate duce la întârzieri sau chiar blocaje în implementarea proiectelor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Potrivit proiectului de Ordin, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G nr.34/2006, beneficiarul achiziționează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziției depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, atunci beneficiarii privați vor aplica procedura simplificată, respectiv:
– în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privați aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispozițiile O.U.G nr. 34/2006;
– în cazul contractelor de servicii și lucrări beneficiarii privați aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 9 lit. c și c1 din actul normativ menționat.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *