Search
Miercuri 26 Februarie 2020
  • :
  • :

Cuantumul amenzilor date de Consiliul Concurenței a depășit 30 de milioane de lei, în 2012

Consiliul-Concurentei-30.05Valoarea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței, în 2012, a fost de 30.216.850 de lei (6.781.160 euro), se arată în raportul anual al autorității române de concurență.

Potrivit documentului, nouă întreprinderi și o organizație profesională au fost sancționate pentru practici anticoncurențiale, patru întreprinderi pentru nefurnizarea de informații și o companie pentru punerea în aplicare a unor concentrări înainte de notificare și autorizarea sa de Consiliul Concurenței.

Valoarea taxelor de autorizare a concentrărilor economice a depășit 2,525 de milioane lei, amenzile și taxele de autorizare aducând bugetului statului un plus de peste 32,742 milioane de lei (7.357.884,7 euro). Amenzile menținute irevocabil au reprezentat 52%, iar al cele menținute definitiv 81% din totalul celor impuse.

Anul trecut, Consiliul Concurenței a declanșat 22 investigații, din care 18 privind posibile încălcări ale legislației de concurență, o investigație privind analiza unei concentrări economice notificate și trei privind anumite sectoare economice (anchete sectoriale).

Numărul investigațiilor deschise în 2012 a scăzut cu 19% față de 2011 și cu 15% față de anul 2010, evoluție ce indică, potrivit raportului, accentuarea eforturilor spre finalizarea cazurilor aflate în derulare. Din cele 18 investigații privind posibile încălcări ale legislației de concurență declanșate în anul 2012, aproximativ 72% au fost declanșate prin autosesizare în urma analizelor efectuate de autoritatea de concurență. Cele mai multe investigații au vizat sectorul construcțiilor de drumuri (28%), urmat de cel al transportului de persoane (11%).

Cele trei anchete sectoriale declanșate în anul 2012 vizează piața distribuției de filme către cinematografe din România, sectorul gazelor naturale din România și piața serviciilor de salubrizare la nivel național. De asemenea, în raport se menționează că anul 2012 a fost marcat de finalizarea a 24 de investigații. Din acestea, 22 au vizat posibile încălcări ale legislației de concurență, una a avut ca obiect analiza unei concentrări economice și una a reprezentat o investigație  sectorială. Numărul de investigații finalizate în ultimii trei ani a avut un trend crescător. Astfel, în 2012, au fost finalizate mai multe investigații față de 2011 și 2010, cu 9% și, respectiv, 20%. Din totalul investigațiilor privind posibile încălcări ale legislației de concurență, patru s-au finalizat cu sancțiuni: trei au avut ca obiect înțelegeri anticoncurențiale orizontale, iar una a vizat punerea în aplicare a unei concentrări economice înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței.

Alte cinci investigații au fost finalizate prin acceptarea de angajamente, iar restul de 13 au fost închise întrucât nu au fost identificate dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de amenzi sau luarea unor alte măsuri. Sectorul economic cel mai vizat de investigațiile privind posibila încălcare a legislației de concurență a fost cel al telecomunicațiilor (14% dintre investigații).

Durata medie a investigațiilor privind posibila încălcare a legislației de concurență finalizate în anul 2012 a fost de doi ani și jumătate, în scădere cu 16% față de 2011 și cu 42% comparativ cu 2010. La finalul anului 2012, erau în desfășurare 69 de investigații privind posibila încălcare a legislației de concurență, din care 20 mai vechi de 3 ani, și nouă anchete sectoriale. În cursul anului 2012, au fost efectuate inspecții inopinate la 121 de sedii/puncte de lucru deținute de 116 de întreprinderi, în cadrul a 15 investigații. Numărul concentrărilor economice a crescut cu 16,7% în 2012 față de anul anterior, ajungând la 42.Toate aceste operațiuni au fost autorizate fără a necesita derularea unei investigații.

Durata medie a cazurilor de concentrare economică soluționate anul trecut a fost de circa 2,6 luni, la același nivel cu 2010 și în ușoară descreștere față de 2011.

În 2012, Consiliul Concurenței a emis 16 avize privind proiecte de acte normative, din care opt favorabile și opt favorabile cu condiții. În general, condițiile impuse de Consiliul Concurenței au fost respectate, atunci când proiectele de acte normative au fost aprobate. De asemenea, autoritatea de concurență a formulat 16 puncte de vedere și făcut 18 intervenții (inclusiv prin transmiterea de opinii și recomandări) pentru modificarea legislației în vigoare sau a proiectelor de acte normative, cu efect anticoncurențial. În unele cazuri au fost elaborate și transmise și îndrumări informale.

În acest sens, pot fi menționate avizele referitoare la legea energiei și legea gazelor, la comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificarea legislației instructorilor auto și cele referitoare la actele normative care reglementau procedura de selecție competitivă în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz și 2600 MHz (proiectele de hotărâre de guvern care reglementau eliberarea de noi spectre de frecvență, nivelul minim al taxelor ce urmau să fie plătite de câștigătorii licitației în vederea atribuirii blocurilor de frecvențe și modalitatea de plată a acestora).Mircea Agrigoroaie este administratorul site-ului de concursuri de fotografie PxlShot.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *