Search
Joi 9 Aprilie 2020
 • :
 • :

INS: Câştigul salarial mediu brut pe economie a fost în luna februarie 2018 de 4.128 lei

 • În luna februarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4128 lei.
 • Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2487 lei, în uşoară creştere faţă de luna precedentă cu 3 lei (+0,1%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6134 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1499 lei).

Februarie 2018 comparativ cu Februarie 2017

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,2%. Indicele câştigului salarial real[1] faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,2%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna februarie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,6%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2018.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,

în perioada februarie 2016 – februarie 2018

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Februarie 2018 comparativ cu Ianuarie 2018

În luna februarie 2018, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2018 din sectorul economic[2] s-au datorat acordării de prime ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 12,8% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 10,1% în fabricarea produselor din tutun;
 • între 3,5% şi 7,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), agricultură, vânătoare şi servicii anexe, construcţii, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea echipamentelor electrice;
 • între 1,5% şi 3,0% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, alte activităţi de servicii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cercetare-dezvoltare.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 7,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
 • între 3,0% şi 5,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, transporturi pe apă, alte activităţi industriale n.c.a.;
 • între 2,0% şi 2,5% în colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea altor mijloace de transport.

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+1,1%), respectiv în administraţie publică (+0,6%). Câştigul salarial mediu net a scăzut în sănătate şi asistenţă socială (-2,1%) comparativ cu luna precedentă.

Informaţii suplimentare:

*) Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri la numărul mediu al salariaţilor.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Câştigurile salariale medii lunare  brute şi nete sunt prezentate în Anexă. Informaţii suplimentare se pot obţine:

 • accesând baza de date on-line TEMPO (începând cu data de 12 aprilie 2018):

      http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15

 • din Buletinul Statistic Lunar nr. 2/2018.

Următorul comunicat de presă referitor la câştigul salarial mediu lunar va apărea la data de 9 mai 2018.

 

[1] calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

Anexa_castig salarial mediu lunar_Februarie 2018
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *